Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 35 dni temu

  

System USOS przeznaczony jest do obsługi Studentów przyjętych na rok akademicki 2018/19.

W przypadku Studentów przyjętych na studia wcześniej, system wykorzystywany jest w ograniczonym zakresie a ich dane są niekompletne. Obsługa tych Studentów realizowana jest, tak jak dotychczas, w systemie dziekanatowym APOLLO i systemie "Wirtualna Uczelnia UEK".

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu USOSweb dla osób przyjętych na studia na semestr letnim 2018/19 dostępne są w menu DOKUMENTY -> REKRUTACJA 18/19L

Wzory umów o warunkach pobierania opłat dostępne są w menu DOKUMENTY -> wzory umów

 


KOMUNIKATY:


[15.04.2019]

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

Ze względów technicznych - zapisy na przedmioty do wyboru na Wydziale Zarządzania rozpoczną się w środę 17.04.2019 roku o godz. 18:00.

Uwaga: termin rozpoczęcia zapisów na seminaria magisterskie pozostaje bez zmian.


 

 

[01.04.2019]  STYPENDIUM REKTORA (STUDIA W TRYBIE REKRUTACJI MARCOWEJ) - RANKING KOŃCOWY

KOMUNIKAT o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni  w roku 2018/2019  lub na semestr zimowy 2019/2020 studia w trybie rekrutacji marcowej

  

RANKING OSTATECZNY 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Ostatecznego

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

I

 

II

 

8,25

 

 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Ostatecznego

 

Gospodarka przestrzenna

I

 

II

6,35

II

6,27

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem   

 

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Ostatecznego

 

Towaroznawstwo

I

 

II

7,75

II

6,38

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I

 

II

7,00

II

7,08

 


[19.03.2019] STYPENDIUM REKTORA (STUDIA W TRYBIE REKRUTACJI MARCOWEJ) - RANKING WSTĘPNY

 

KOMUNIKAT o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do weryfikacjiwnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów studia w trybie rekrutacji marcowej

RANKING WSTĘPNY  Uwaga:  Termin dostarczenia dokumentów do weryfikacji upływa 22 marca 2019r.

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyznania stypendium zostanie ustalona w RANKINGU OSTATECZNYM  wniosków zweryfikowanych.

 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

I

 

II

 

8,00

 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Gospodarka przestrzenna

I

 

II

6,21

II

6,27

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem         

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Towaroznawstwo

I

 

II

7,75

II

6,38

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I

 

II

6,77

II

6,60

 


[04.03.2019]

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ  - REKRUTACJA MARCOWA -

 Ustala się następujące terminy składania wniosków:

1. stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób  niepełnosprawnych:

    studenci I roku studiów drugiego stopnia

a) Etap I - elektroniczna  rejestracja  w USOS - od 7 do 14 marca 2019r.
b) Etap II - dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz z załącznikami.     - od 13 do 15 marca 2019r.
                                                                                                               

2.  stypendium rektora dla najlepszych studentów:

     studenci I i II roku studiów drugiego stopnia

a) Etap I  - elektroniczna rejestracja w ERWOS/USOS -  od 7 do 14 marca 2019r. 
b) Etap II - dostarczenie do weryfikacji wydruków ERWOS/USOS wraz z załącznikami po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego - od  21 – 22 marca 2019r.

 


[20.02.2019]

INFORMACJA O OPŁATACH CZESNEGO ZA DRUGI SEMESTR STUDIÓW (REALIZOWANY W SEMESTRZE LETNIM 2018/19)

Studenci, którzy chcą skorzystać z rabatu w wysokości 200 zł za dokonanie jednorazowej opłaty za semestr drugi (zgodnie z Zarządzeniem Rektora R-0201-18/2018 z dnia 17 maja 2018r. §2 pkt. 3 oraz Regulaminem Pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w UEK):

  • muszą wpłacić czesne do dnia 15.03.2019 r. (za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek indywidualny dostępny w USOSWeb).
  • oraz wybrać plan ratalny: opłata jednorazowa (w USOSweb: DLA STUDENTÓW -> Płatności FK -> należności nierozliczone -> wybierz plan ratalny).

Uwaga: wpłaty można dokonać również w przypadku braku naliczenia kwoty czesnego widocznego w systemie USOSWeb, co może być spowodowane brakiem wpisu na kolejny semestr.

Po 15.03.2019r. obowiązuje opłata za semestr bez rabatu, naliczona domyślnie w trzech ratach płatnych kolejno:

- Rata 1. do dnia 15.03.2019 r. - 35% kwoty czesnego
- Rata 2. do dnia 15.04.2019 r. - 35% kwoty czesnego
- Rata 3. do dnia 15.05.2019 r. - 30% kwoty czesnego
lub wpłacana jednorazowo według uznania studenta.


[20.02.2019]

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - PRZYPOMNIENIE

Biblioteka Główna UEK przypomina studentom I roku studiów stacjonarnych o konieczności zaliczenia obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Szkolenie dostępne jest do 7 marca 2019.

Odsyłacze do szkolenia: wersja polska, wersja angielska


[15.02.2019]

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (na sem.letni 2018/19) dla Studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych i I roku jednolitych magisterskich:

- odbędzie się terminie od 15.02.2019 r. (godz. 12:00) do 21.02.2019 r. (godz. 23:59)


[07.02.2019]

NABÓR DO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO

Studium Pedagogiczne przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na I rok.
O przyjęcie mogą się ubiegać studenci I roku studiów drugiego stopnia oraz uczestnicy I lub II roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zainteresowani są uzyskaniem przygotowania pedagogicznego, wymaganego w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz przydatnego w prowadzeniu kursów i szkoleń.

Zapisy do Studium Pedagogicznego odbywać się będą w dniach 11.02.2019 – 22.02.2019 w systemie USOSweb (rejestracja dostępna w menu: KALENDARZ REJESTRACJI). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

 


[01.02.2019]

INFORMACJE OD CENTRUM JĘZYKOWEGO DOTYCZĄCE LEKTORATÓW

Uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności ponownego zapisu na zajęcia lektoratowe kontynuowane w semestrze letnim. Grupy zostały przeniesione automatycznie w systemie USOS.
Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność sprawdzenia przynależności do grup na początku semestru letniego, w związku z możliwością likwidacji mało licznych grup. W niektórych przypadkach może również nastąpić zmiana nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Informujemy także, że studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów do zaliczenia semestru zimowego i w systemie USOS uzyskali wpis ‘NZAL’, powinni złożyć podanie do Dziekana swojego wydziału z prośbą o rozliczenie roczne z przedmiotu ‘język obcy’.

 


Poprzednie komunikaty dostępne są w archiwum