Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 12 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 14 dni temu

  

System USOS przeznaczony jest do obsługi Studentów przyjętych na studia od roku akademickiego 2018/19.

W przypadku Studentów przyjętych wcześniej, system wykorzystywany jest w ograniczonym zakresie a ich dane są niekompletne. Obsługa tych Studentów realizowana jest, tak jak dotychczas, w systemie dziekanatowym APOLLO i systemie "Wirtualna Uczelnia UEK".

 

INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu USOSweb dla osób przyjętych na studia na semestr zimowym 2019/20 dostępne są w menu DOKUMENTY -> REKRUTACJA 19/20Z

 


KOMUNIKATY:


[24.10.2019] 

NOWE TERMINY REJESTRACJI ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW O REKTORA W SYSTEMIE USOS

Ustala się następujące terminy rejestracji oraz składania wniosków  o stypendium rektora w systemie USOS:

- ETAP I - elektroniczna rejestracja wniosków - od 24.10.2019 r. do 03.11.2019 r.

Termin dla  ETAPU II - dostarczenie do weryfikacji wydruków  z USOS wraz z  załącznikami - po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego będzie podany odrębnym komunikatem. 


[17.10.2019] 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JEDNORAZOWEJ OPŁATY CZESNEGO ZA SEMESTR 19/20Z

Studenci, którzy do dnia 15.10.2019 r. dokonali wpłaty czesnego za cały semestr, ale nie wybrali w systemie usosweb opłaty jednorazowej, będą mieć opłaty ratalne skorygowane o rabat 200 PLN zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat. Opłaty będą sukcesywnie rozliczane.


[14.10.2019]

Stypendium rektora - dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie świadczeń dla studentów UEK w Krakowie

 

W przypadku posiadania osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wyniku sportowego nieujętego w niniejszym regulaminie, Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta,  może uznać takie osiągnięcie i przyznać punkty. Komisja może także zasięgnąć opinii właściwych osób, organizacji lub organów w sprawie rangi lub zasięgu przedstawionego przez studenta osiągnięcia lub wyniku.

Studenci chcący skorzystać z tego prawa proszeni są o dostarczenie podań do Komisji Stypendialnej z potwierdzeniem od organizatora zasięgu i rangi przedstawionego osiągnięcia.

Podania należy składać w Parlamencie Studenckim- Pawilon sportowo- dydaktyczny, pok. 226, 227 w terminie nieprzekraczalnym do 22.10.2019 r.

 

wzór wniosku o uznanie dodatkowych punktów - wzór

Po uznaniu/nieuznaniu przez Komisję Stypendialną osiągnięcia student zostanie powiadomiony o przyznanej liczbie punktów drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy.

Uznane punkty należy wprowadzić w systemie USOS niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od Komisji Stypendialnej w sprawie uznania/nieuznania osiągnięcia. Szczegóły podane zostaną odrębnym komunikatem.

 


[08.10.2019]

ODBIÓR DOKUMENTÓW (ŚLUBOWANIA I LEGITYMACJI) PRZEZ STUDENTÓW I ROKU

W celu podpisania ślubowania i odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej należy zgłosić się do dziekanatu osobiście.

KIERUNKI PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM "WYDZIALE ZARZĄDZANIA"

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne I rok, kierunki:

 • Analityka gospodarcza – mgr Monika Satora, pok. 005a
 • Informatyka stosowana – mgr Maria Grabowska, .007
 • Innowacje w biznesie – mgr Renata Salamon, pok.006
 • Marketing i komunikacja rynkowa – Elżbieta Długosz, pok. 008
 • Rachunkowość i controlling – Elżbieta Długosz, pok. 008
 • Turystyka i rekreacja – mgr Maria Grabowska – pok. 007
 • Zarządzanie – mgr Renata Salamon, pok. 006

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne I rok, kierunki:

 • Informatyka stosowana – Cecylia Kremel, pok. 009
 • Innowacje w biznesie – mgr Monika Satora, po. 005a
 • Marketing i Komunikacja rynkowa – mgr Renata Salamon, pok. 006
 • Rachunkowość i controlling – mgr Monika Satora, pok. 005a
 • Zarządzanie – mgr Maria Grabowska, pok. 007

Odbiór dokumentów od 15 października br. do 30 października br.  – w godzinach dyżuru Dziekanatu oraz w sobotę w dniu 19 października br. od 8.00-13.00.


 

[30.09.2019] 

NOWE TERMINY REJESTRACJI ORAZ SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SYSTEMIE USOS

 

Ustala się następujące terminy rejestracji oraz składania wniosków o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOS:

- ETAP I- elektroniczna rejestracja wniosków- od 01.10.2019 r. do 15. 10.2019 r.

- ETAP II- dostarczenie do weryfikacji wydruków  z USOS wraz z  załącznikami- od 03.10.2019 r. do 18.10.2019 r. w godzinach 10:00- 14:00

 

Student po zarejestrowaniu wniosku zobowiązany jest wybrać termin jego złożenia w systemie USOSweb w zakładce SPOTKANIA.

Instrukcja poniżej!

 

Instrukcja rezerwacji terminu:

1.       Zaloguj się w systemie usosweb na www.usosweb.uek.krakow.pl

2.       Przejdź do sekcji: DLA STUDENTÓW/SPOTKANIA/WSZYSTKIE JEDNOSTKI

3.       Wybierz właściwego pracownika prowadzącego obsługę twojego kierunku studiów

4.       Wybierz jeden z terminów dostępnych w kalendarzu tego pracownika. Zarezerwuj termin poprzez kliknięcie ikonki koszyka  w kolumnie STAN

5.       Oczekuj na akceptację terminu rezerwacji miejsca. Akceptacja będzie dostępna w zakładce MOJE SPOTKANIA

 

UWAGA! Istnieje możliwość zmiany terminu poprzez kliknięcie ikonki koszyka w zakładce MOJE SPOTKANIA i ponowne zarezerwowanie terminu jak w instrukcji powyżej

 


[30.09.2019] 

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW REJESTRACJI WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA W SYSTEMIE USOS

Z przyczyn niezależnych od Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (ogólnopolska aktualizacja systemu USOS) przesuwa się termin rejestracji wniosków o stypendium rektora w systemie USOS.

Nowy termin zostanie podany do wiadomości najszybciej jak to możliwe, jednak nie wcześniej niż 20 października 2019 r.


[29.09.2019]

ODBIÓR DOKUMENTÓW (ŚLUBOWANIA I LEGITYMACJI) PRZEZ STUDENTÓW I ROKU

W celu podpisania ślubowania i odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej należy zgłosić się do dziekanatu osobiście.

KIERUNKI PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM "WYDZIALE ZARZĄDZANIA"

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne I rok, kierunki:

 • Analityka gospodarcza – pok. 005a (wejście prze pok. 006), p. mgr Monika Satora (tel. 12 293 5464)
 • Informatyka stosowana – pok. 006, p. Dorota Kochana (tel. 12 293 5439)
 • Innowacje w biznesie – pok. 005a (wejście przez pok. 006), p. lic. Katarzyna Dąbrowska (tel. 12 293 5510)
 • Marketing i komunikacja rynkowa – pok. 005a (wejście przez pok. 006), p. lic. Katarzyna Dąbrowska (tel. 12 293 5510)
 • Modern Business Management – pok. 009, mgr inż. Iwona Zając (tel. 12 293 5438)
 • Rachunkowość i controlling – pok. 008, p. Elżbieta Długosz (tel. 12 293 5754)
 • Turystyka i rekreacja – pok. 006, p. Dorota Kochana (tel. 12 293 5439)
 • Zarządzanie – pok. 009, p. Cecylia Kremel (tel. 12 293 5406)

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne I rok, kierunki:

 • Analityka gospodarcza – pok. 005a (wejście prze pok. 006), p. mgr Monika Satora (tel. 12 293 5464)
 • Informatyka stosowana – pok. 005a (wejście prze pok. 006), p. mgr Monika Satora (tel. 12 293 5464)
 • Innowacje w biznesie – pok. 005a (wejście prze pok. 006), p. mgr Monika Satora (tel. 12 293 5464)
 • Marketing i komunikacja rynkowa – pok. 008, p. lic. Bernadetta Janus (tel. 12 293 5452)
 • Rachunkowość i controlling – pok. 009, mgr inż. Iwona Zając (tel. 12 293 5438)
 • Turystyka i rekreacja – pok. 008, p. lic. Bernadetta Janus (tel. 12 293 5452)
 • Zarządzanie – pok. 008, p. lic. Bernadetta Janus (tel. 12 293 5452)

 

KIERUNKI PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM "WYDZIALE TOWAROZNAWSTWA I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM"

Studia I stopnia, stacjonarne I rok, kierunki:

 • Innowacyjność produktu – pok. 003, Budynek Główny, parter
 • Towaroznawstwo – pok. 003, Budynek Główny, parter
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – pok. 003A, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się dnia 30 września 2019 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).
 

Studia I stopnia, niestacjonarne I rok, kierunki:

 • Towaroznawstwo – pok. 003, Budynek Główny, parter
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – pok. 003A, Budynek Główny, parter

Odbiór dokumentów rozpocznie się dnia 4 października 2019 r. w godzinach pracy dziekanatu (informacja  o godzinach pracy na stronie internetowej Wydziału).

 

KIERUNKI PROWADZONE NA DOTYCHCZASOWYM "WYDZIALE GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Studia I stopnia, stacjonarne I rok, kierunki:

 • Administracja, Gospodarka przestrzenna inżynierskie, Gospodarka i administracja publiczna, Studia miejskie - od 30 września 2019 r. (poniedziałek) – w godzinach pracy dziekanatu

Studia I stopnia, niestacjonarne I rok, kierunki:

 • Administracja - od 4 października 2019 r. – w godzinach pracy dziekanatu

Studia II stopnia, stacjonarne I rok, kierunki:

 • Gospodarka i administracja publiczna, Administracja - od 7 października 2019 r. – w godzinach pracy dziekanatu

Studia II stopnia, niestacjonarne I rok, kierunki:

 • Administracja - od 18 października 2019 r. – w godzinach pracy dziekanatu

Informacje o godzinach pracy dziekanatu dostępne są na stronie internetowej http://www.wgap.uek.krakow.pl/.

 


 

[27.09.2019]

REJESTRACJA I SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIA W SYSTEMIE USOS

Trwa testowanie nowej wersji systemu USOS (dostosowanej do ustawy 2.0).  System zostanie udostępniony dla studentów dopiero po pozytywnym zakończeniu tych prac.
Dział Spraw Bytowych dokłada wszelkich starań aby umożliwić Państwu rejestrację wniosków najszybciej jak to możliwe. Zaawansowanie prac wskazywałoby, że nastąpi to w pierwszych dniach października. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów w Aktualnościach systemu USOS.

 

[19.09.2019]

REJESTRACJA NA LEKTORATY dla Studentów I roku studiów niestacjonarnych (N1-1/1)

Rejestracja rozpocznie się 27.09.2019 o godz. 20:00 (a nie jak poprzednio planowano: o godz. 12.00).

Informacje o szczegółach rejestracji zamieszczone są w: DOKUMENTY -> REKRUTACJA 19/20Z. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór lektoratu w terminie bloku językowego dla swojego kierunku, ponieważ zarejestrowanie się w złym bloku językowym oznacza kolizję z innymi zajęciami prowadzonymi na studiach.


 

[19.09.2019]

REJESTRACJA NA LEKTORATY dla Studentów I roku studiów stacjonarnych (S1-1/1) oraz jednolitych magisterskich (SM-1/1)

Studenci I-go roku studiów stacjonarnych licencjackich (I stopień) oraz studenci I-go roku studiów stacjonarnych  na kierunku Prawo, którzy dotychczas nie zarejestrowali się na lektoraty muszą zapisać się przez stronę USOSweb na zajęcia językowe. Zapisy prowadzone są wyłącznie przez system USOS i nie można zapisać się do grup lektoratowych w Sekretariacie CJ - wyjątek stanowią studenci powtarzający przedmiot "język obcy", którzy nie otrzymali odpowiednich żetonów umożliwiających rejestrację. Podczas zapisów dostępna będzie informacja o terminie zajęć lektoratów. W systemie USOSweb znajduje się kompletna oferta CJ, co oznacza, że nie powstaną dodatkowe grupy z poszczególnych języków. Drugi język (inny niż angielski) będzie dostępny do wyczerpania limitu grup uzależnionego od możliwości kadrowych Centrum Językowego. Studenci kierunków Finanse i Rachunkowość oraz Rachunkowość i Controlling, którzy błędnie zapisali się na lektoraty z j. angielskiego B2 i C1 niebranżowy powinni wpisać się na lektoraty branżowe.

Termin dodatkowej rejestracji: 23.09.2019 r. (godz. 12:00) do 25.09.2019 r. (godz. 23:59).


 

[16.09.2019]

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wszyscy studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych i jednolitych magisterskich zapisują się na zajęcia z wychowania fizycznego obowiązkowo w systemie USOS.
 
Zapisy będą trwały od 27.09.2019 (piątek) od godziny 8.00 do godziny 23.59 dnia 02.10.2019 (wtorek). Dokładna instrukcja zapisywania znajduje się w USOS-ie.
W dniu 24.09.2019 będzie dostępny ogólny plan zajęć na Uczelni, do którego należy dopasować zajęcia z wychowania fizycznego. 
 
Harmonogramy zajęć sportowych (hala sportowa, pływalnia, siłownia i salka rekreacyjna) będą umieszczone na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od dnia 25.09.2019 (środa).
 

[13.09.2019]

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SYSTEMIE USOS

Z przyczyn niezależnych od Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów (ogólnopolska aktualizacja systemu USOS) przesuwa się termin rejestracji i  składania wniosków o stypendium socjalne oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów obsługiwanych w systemie USOS.

Nowe terminy zostaną podane do wiadomości najszybciej jak to możliwe, jednak nie wcześniej niż po 16 września 2019 r.

 

[04.09.2019] 

PRZERWA TECHNICZNA

Informujemy, że 05.09.2019 (czwartek) od godz. 22:00 do 06.09 (piątek) do godz. 01:00 serwis USOSweb (https://usosweb.uek.krakow.pl) będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


[31.08.2019]

REJESTRACJA NA LEKTORATY dla Studentów I roku studiów stacjonarnych (S1-1/1) oraz jednolitych magisterskich (SM-1/1)

Studenci I-go roku studiów stacjonarnych licencjackich (I stopień), którzy dotychczas nie zarejestrowali się na lektoraty muszą zapisać się przez stronę USOSweb na zajęcia językowe. Zapisy prowadzone są wyłącznie przez system USOS i nie można zapisać się do grup lektoratowych w Sekretariacie CJ - wyjątek stanowią studenci powtarzający przedmiot "język obcy", którzy nie otrzymali odpowiednich żetonów umożliwiających rejestrację. Podczas zapisów dostępna będzie informacja o terminie zajęć lektoratów. W systemie USOSweb znajduje się kompletna oferta CJ, co oznacza, że nie powstaną dodatkowe grupy z poszczególnych języków. Drugi język (inny niż angielski) będzie dostępny do wyczerpania limitu grup uzależnionego od możliwości kadrowych Centrum Językowego.

II dodatkowa tura rejestracji na lektoraty odbędzie się od 05.09.2019 r. (godz. 12:00) do 15.09.2019 r. (godz. 23:59)


 

[19.07.2019]

Ważna informacja dla studentów, którzy będą ubiegać się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020
(data informacji: 10 lipiec 2019 r.)

Szanowni Studenci,
w związku z tym, że od 1 października 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu zabezpieczenia Państwa interesu prawnego, podjęliśmy decyzję o udostępnieniu przykładowego Wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Osoby, które będą ubiegały się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 mogą skorzystać z tego wniosku, tak aby zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej mieć już wydane przed terminem składania wniosków o stypendium socjalne na najbliższy rok akademicki. Terminy przyjmowania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 zostaną podane na przełomie sierpnia/września 2019 r. W chwili obecnej trwają prace nad nowym regulaminem świadczeń stypendialnych, który również planujemy dla Państwa udostępnić na przełomie sierpnia/września 2019 r.
 

Podstawa prawna: art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
„Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”


Wymóg ten dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.
 

Z powyższego wynika, że to student  jest obowiązany dostarczyć takie zaświadczenie. Obowiązek ten dotyczy również cudzoziemców.
Ponieważ dochód oświadczony podczas rejestracji wniosku przez studenta może się różnić od zweryfikowanego przez pracownika Działu Spraw Bytowych Studentów, stąd też sugestia, by osoby, które nie są pewne co do poprawności obliczonego przez siebie dochodu lub kompletności wniosku, we własnym interesie, wcześniej zadbały o przygotowanie takiego zaświadczenia. Na wydanie takiego zaświadczenia ośrodki pomocy społecznej mają 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy - tak wiec mogą Państwo już występować z takimi wnioskami.

Wzór wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej: tutaj

 


[15.07.2019]

WNIOSEK O PRZYZNANIE AKADEMIKA NA ROK AKADEMICKI 2019/20
Osoby chętne do zamieszkania w domu studenckim muszą wypełnić wniosek o przyznanie akademika w systemie USOS-WEB a następnie do 2 tygodni od daty akceptacji wniosku wpłacić kaucję w wysokości 500 zł - DS "Fafik"  lub 400 zł - DS "Merkury".


[12.07.2019]

WYPŁATA STYPENDIUM SOCJALNEGO W LIPCU 2019 r.
Informujemy, że w związku z par. 12 ust. 5 Regulaminu pomocy materialnej, w miesiącu lipcu br. stypendium socjalne będzie wypłacane bez zwiększenia z tytułu zamieszkania w DS lub na stancji.
Szczegóły znajdą Państwo w wiadomościach wysłanych na indywidualne skrzynki mailowe.

 


[15.06.2019]

ZAPISY NA SEMINARIA NA WYDZIALE FINANSÓW

W związku z nieprawidłowościami podczas rejestracji, zapisy na seminaria zostały wstrzymane i odbędą się w innym terminie. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie Wydziału Finansów i Prawa w poniedziałek 17 czerwca br..

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


[22.05.2019]

PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW POD PROGRAM I ETAP STUDIÓW

Sz.P. Studenci I roku wszystkich form i rodzajów studiów,

w dniu 31 maja 2019 roku mija termin podpinania przedmiotów pod program i etap (semestr) studiów dla studentów obsługiwanych w systemie USOS, dlatego prosimy o  sprawdzenie, czy przedmioty, na które Państwo uczęszczają w bieżącym semestrze 18/19L (semestr letni 2018/19) są podpięte pod właściwy program i etapów studiów.

Sprawdzenie poprawności podpięć lub ich wykonanie możliwe jest po zalogowaniu się do systemu USOSweb i przejściu do sekcji "DLA STUDENTÓW" (górne menu) a następnie wybraniu z menu bocznego "MOJE STUDIA -> podpięcia".

Gdyby okazało się, że na liście przedmotów do podpięcia nie ma przedmiotu, na który Państwo uczęszczają, to może to oznaczać, że osoby z grupy dziekańskiej nie zostały wpisane do grupy zajęciowej z przedmiotu. Takie przypadki proszę zgłaszać bezopśrednio do dziekanatu obsługującego kierunek studiów.

Uwaga: jeżeli są zarejestrowani Państwo na przedmioty do wyboru lub seminaria, które prowadzone będą dopiero w przyszłym semestrze 19/20Z (semestr zimowy 2019/20) to takie przedmioty powinny być podpięte tylko pod program studiów. Nie wolno podpinać ich pod bieżący etap studiów. Ich podpięcie pod właściwy dla nich etap może być zrobione dopiero wtedy, kiedy - po zaliczeniu bieżącego semestru - zostaną Państwo wpisani na kolejny etap studiów realizowany w semestrze zimowym 2019/20.

Ponadto prosimy o sprawdzenie i uregulowanie ewentualnych, przeterminowanych należności.
Informacja o nierozliczonych należnościach dostępna jest w systemie USOSweb, po przejściu do sekcji "DLA STUDENTÓW" (górne menu) a następnie wybraniu z menu bocznego "MOJE STUDIA -> płatności FK -> należności nierozliczone".


 

[15.04.2019]

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

Ze względów technicznych - zapisy na przedmioty do wyboru na Wydziale Zarządzania rozpoczną się w środę 17.04.2019 roku o godz. 18:00.

Uwaga: termin rozpoczęcia zapisów na seminaria magisterskie pozostaje bez zmian.


  

[01.04.2019]  STYPENDIUM REKTORA (STUDIA W TRYBIE REKRUTACJI MARCOWEJ) - RANKING KOŃCOWY

KOMUNIKAT o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na semestr letni  w roku 2018/2019  lub na semestr zimowy 2019/2020 studia w trybie rekrutacji marcowej

  

RANKING OSTATECZNY 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Ostatecznego

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

I

 

II

 

8,25

 

 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Ostatecznego

 

Gospodarka przestrzenna

I

 

II

6,35

II

6,27

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem   

 

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Ostatecznego

 

Towaroznawstwo

I

 

II

7,75

II

6,38

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I

 

II

7,00

II

7,08

 


[19.03.2019] STYPENDIUM REKTORA (STUDIA W TRYBIE REKRUTACJI MARCOWEJ) - RANKING WSTĘPNY

 

KOMUNIKAT o minimalnej liczbie punktów kwalifikującej do weryfikacjiwnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów studia w trybie rekrutacji marcowej

RANKING WSTĘPNY  Uwaga:  Termin dostarczenia dokumentów do weryfikacji upływa 22 marca 2019r.

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyznania stypendium zostanie ustalona w RANKINGU OSTATECZNYM  wniosków zweryfikowanych.

 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Zarządzanie międzynarodowe

 

I

 

II

 

8,00

 

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Gospodarka przestrzenna

I

 

II

6,21

II

6,27

 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem         

 

Kierunek studiów

 

Rok studiów

 

Stopień studiów

 

Minimalna liczba

Rankingu Wstępnego

 

Towaroznawstwo

I

 

II

7,75

II

6,38

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I

 

II

6,77

II

6,60

 


[04.03.2019]

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ  - REKRUTACJA MARCOWA -

 Ustala się następujące terminy składania wniosków:

1. stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób  niepełnosprawnych:

    studenci I roku studiów drugiego stopnia

a) Etap I - elektroniczna  rejestracja  w USOS - od 7 do 14 marca 2019r.
b) Etap II - dostarczenie do weryfikacji wydruków z USOS wraz z załącznikami.     - od 13 do 15 marca 2019r.
                                                                                                               

2.  stypendium rektora dla najlepszych studentów:

     studenci I i II roku studiów drugiego stopnia

a) Etap I  - elektroniczna rejestracja w ERWOS/USOS -  od 7 do 14 marca 2019r. 
b) Etap II - dostarczenie do weryfikacji wydruków ERWOS/USOS wraz z załącznikami po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego - od  21 – 22 marca 2019r.

 


[20.02.2019]

INFORMACJA O OPŁATACH CZESNEGO ZA DRUGI SEMESTR STUDIÓW (REALIZOWANY W SEMESTRZE LETNIM 2018/19)

Studenci, którzy chcą skorzystać z rabatu w wysokości 200 zł za dokonanie jednorazowej opłaty za semestr drugi (zgodnie z Zarządzeniem Rektora R-0201-18/2018 z dnia 17 maja 2018r. §2 pkt. 3 oraz Regulaminem Pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w UEK):

 • muszą wpłacić czesne do dnia 15.03.2019 r. (za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek indywidualny dostępny w USOSWeb).
 • oraz wybrać plan ratalny: opłata jednorazowa (w USOSweb: DLA STUDENTÓW -> Płatności FK -> należności nierozliczone -> wybierz plan ratalny).

Uwaga: wpłaty można dokonać również w przypadku braku naliczenia kwoty czesnego widocznego w systemie USOSWeb, co może być spowodowane brakiem wpisu na kolejny semestr.

Po 15.03.2019r. obowiązuje opłata za semestr bez rabatu, naliczona domyślnie w trzech ratach płatnych kolejno:

- Rata 1. do dnia 15.03.2019 r. - 35% kwoty czesnego
- Rata 2. do dnia 15.04.2019 r. - 35% kwoty czesnego
- Rata 3. do dnia 15.05.2019 r. - 30% kwoty czesnego
lub wpłacana jednorazowo według uznania studenta.


[20.02.2019]

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - PRZYPOMNIENIE

Biblioteka Główna UEK przypomina studentom I roku studiów stacjonarnych o konieczności zaliczenia obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. Szkolenie dostępne jest do 7 marca 2019.

Odsyłacze do szkolenia: wersja polska, wersja angielska


[15.02.2019]

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (na sem.letni 2018/19) dla Studentów I roku I stopnia studiów stacjonarnych i I roku jednolitych magisterskich:

- odbędzie się terminie od 15.02.2019 r. (godz. 12:00) do 21.02.2019 r. (godz. 23:59)


[07.02.2019]

NABÓR DO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO

Studium Pedagogiczne przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na I rok.
O przyjęcie mogą się ubiegać studenci I roku studiów drugiego stopnia oraz uczestnicy I lub II roku studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zainteresowani są uzyskaniem przygotowania pedagogicznego, wymaganego w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów ekonomicznych oraz przydatnego w prowadzeniu kursów i szkoleń.

Zapisy do Studium Pedagogicznego odbywać się będą w dniach 11.02.2019 – 22.02.2019 w systemie USOSweb (rejestracja dostępna w menu: KALENDARZ REJESTRACJI). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

 


[01.02.2019]

INFORMACJE OD CENTRUM JĘZYKOWEGO DOTYCZĄCE LEKTORATÓW

Uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności ponownego zapisu na zajęcia lektoratowe kontynuowane w semestrze letnim. Grupy zostały przeniesione automatycznie w systemie USOS.
Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność sprawdzenia przynależności do grup na początku semestru letniego, w związku z możliwością likwidacji mało licznych grup. W niektórych przypadkach może również nastąpić zmiana nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Informujemy także, że studenci, którzy nie uzyskali wymaganej liczby punktów do zaliczenia semestru zimowego i w systemie USOS uzyskali wpis ‘NZAL’, powinni złożyć podanie do Dziekana swojego wydziału z prośbą o rozliczenie roczne z przedmiotu ‘język obcy’.

 


Poprzednie komunikaty dostępne są w archiwum