Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 15 godz. temu

[31.03.2023]

Zapisy na seminarium w Instytucie Ekonomii

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach od 4 kwietnia 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 23:59 odbędą się zapisy na seminaria na kierunku: 

 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce studia stacjonarne II stopnia

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

 


[30.03.2023]

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Drodzy Studenci!

 • obecnego 4 semestru studiów I stopnia kierunków: Applied Informatics, Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling
 • obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling

W dniach 17.04 br. – 24.04 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2023/2024. Zapisy będą realizowane w terminach:

1. Zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:

  • 17.04 br. (od godz. 8.00) – 18.04 br. (do godz. 23.59);
  • informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studentów w dniu 13.04 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
  • Student może wybrać tylko jedno seminarium;

2. Zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, seminaria licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

  • 21.04 br. (od godz. 8.00) – 24.04 br. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac licencjackich i magisterskich zostanie zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie https://knzj.uek.krakow.pl/irc/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnosci-praktyki/

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dyrektor Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

 


 [28.03.2023]

Instytut Zarządzania

Prezentacja specjalności dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!
W związku z planowanymi zapisami na specjalności odbędą się prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów
według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

Harmonogram prezentacji specjalności

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński 

 1. Innowacje w biznesie - 1 stopień, semestr 4 -> Data i godzina: 12 kwietnia, godz. 20.00
 2. Marketing i komunikacja rynkowa – 1 stopień, semestr 4 -> Data i godzina: 12 kwietnia, godz. 18.00
 3. Turystyka i rekreacja – 1 stopień, semestr 4 ->Data i godzina: 13 kwietnia, godz. 17.30
 4. Marketing i komunikacja rynkowa – 2 stopień, semestr 2 -> Data i godzina: 12 kwietnia, godz. 19.00
 5. Turystyka i rekreacja – 2 stopień, semestr 2 -> Data i godzina: 13 kwietnia, godz. 18.30
 6. Zarządzanie – 2 stopień, semestr 2 -> Data i godzina: 13 kwietnia, godz. 19.30

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli

 1. Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie – 2 stopień semestr -> Data i godzina: 15 kwietnia, godz. 20:10

Drodzy Studenci!

 • obecnego 2 semestru studiów I – go stopnia kierunku: Logistyka międzynarodowa, Innowacje w biznesie;
 • obecnego 4 semestru studiów I stopnia kierunków: Innowacje w biznesie, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie; Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

W dniach 17.04 br. – 24.04 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria,
wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2023/2024. Zapisy
będą realizowane w terminach:

 1. zapisy na proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:
  • 17.04 br. (od godz. 8.00) – 18.04 br. (do godz. 23.59);
  • informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studentów w dniu 13.04 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
  • Student może wybrać tylko jedno proseminarium/seminarium;

2. zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

  • 21.04 br. (od godz. 8.00) – 24.04 br. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, proseminarium, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do
poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, proseminariami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie https://knzj.uek.krakow.pl/iz/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnoscipraktyki/

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania


[27.03.2023]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Wstępny

dotyczy kierunku: Gospodarka przestrzenna, Inżynieria Jakości Produktu, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci z rekrutacji marcowej, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji.

Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym – KOMUNIKAT (link)

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK lub dostarczyć osobiście do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych (budynek główny, pokój 215-218) do dnia 30 marca br.

 


[27.03.2023]

Zapisy na seminaria w Instytucie Finansów na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, iż od 27 marca do 04 kwietnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na seminaria w Instytucie Finansów na rok akademicki 2023/2024.

Zapisy na seminaria obowiązują studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Finanse i rachunkowość spec. Corporate Finance and Accounting oraz Bankowość i zarządzanie ryzykiem.

 


 [24.03.2023]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zapisy na specjalności na semestr zimowy 2023/2024


Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Inżynieria Jakości Produktu,
Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Innowacyjność Produktu oraz Logistyka

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Ogłaszamy zapisy na specjalności zgodnie z planem studiów na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w INJZP.

Zapisy są prowadzone w systemie USOS w terminie 25 marca 2023 od godz. 7.00 do 29 marca 2023 do godz. 23.59.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności w podanym terminie lub wybrane przez nich specjalności nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami po zakończeniu zapisów.

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


[09.03.2023]

Zapisy na przedmioty do wyboru oraz na seminaria magisterskie

Kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia, I rok, I semestr (rekrutacja 2022/2023 lato)

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 13 marca 2023 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (letni) w roku akademickim 2022/2023 Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia.
Studenci mają obowiązek wybrania jednego przedmiotu z każdej z grup:

1. Filozofia 15W lub Socjologia 15W
2. Ekonomia II 15W/15ĆW lub Finanse samorządowe 15W/15ĆW

Równocześnie informujemy, iż od 13-15 marca br. odbędą się zapisy na seminaria magisterskie poprzez przesłanie wypełnionej karty wyboru Promotora na adres mailowy:zientark@uek.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na przedmioty do wyboru oraz na seminaria magisterskie dostępne są na stronie: https://gap.uek.krakow.pl/igpsm/sprawy-formalne/seminaria-specjalizacjeprzedmioty/

 


[09.03.2023]

Instytut Prawa

Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 13.03.2023r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na kierunku:

 • Prawo jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne.

 

Od 14.03.2023r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na kierunku: 

 • Doradztwo podatkowe studia II stopnia niestacjonarne.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

 


[09.03.2023]

Komunikat dla Studentów drugiego stopnia pierwszego roku

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 do odbioru dokumentów. Termin odbioru dokumentów znajduje się poniżej:

Studia stacjonarne
Kierunek studiów:

 • Gospodarka przestrzenna

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 13 marca 2023 roku w godz. 10.00 – 14.00 proszeni są o zgłoszenie się do pokoju 015C – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 13 marca 2023 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura- pokój 011.

Kierunek studiów:

 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 13 marca 2023 roku w godz. 10.00 – 14.00 w pokoju 010 – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 13 marca 2023 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura – pokój 011.

Studia niestacjonarne

Kierunek studiów:

 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 17 marca 2023 roku w godz. 13.00 – 17.00 w pokoju 010 – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 17 marca 2023 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura - pokój 011.

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów
1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się
na konto USOSweb, a następnie:
a) zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
b) sprawdzić czy zostały uregulowane i rozliczone należności wobec Uczelni.
3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do wyznaczonego pokoju po odbiór legitymacji lub do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w celu przedłużenie ważności legitymacji (dot. studentów, którzy kontynuują kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie).
4. Dla Studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania
z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
5. Studenci chcący korzystać z Krakowskiej Karty Miejskiej mogą zainstalować wersję mobilną dostępną do pobrania w sklepach Google Play oraz Apple App Store. Rejestrację konta pasażera należy dokonać na stronie https://ekp.mpk.krakow.pl/ Dodatkowe informacje o biletach okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie skierowanych do studentów znajdują się na stronie: https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/transport-publiczny/jestes-studentem-sprawdz-zmiany-w-taryfie-biletowej.html

 


 [28.02.2023]

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSLEKTYCZNEJ

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,

jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na: cwp@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31 marca br

Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia.

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 31 marca br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na konsultacje z psychologiem:

 • - stacjonarnie - pawilon D, pokój 18
 • - online.

2. Jeśli umawiasz się na konsultacje:

A. Stacjonarne (pawilon D, pokój 18), weź ze sobą:

 1. Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 2. Wypełniony „Kwestionariusz wsparcia edukacyjnego" (dostępny: https://bon.uek.krakow.pl/download/Zal.-nr-1do-Zasad-udzielania-wsparcia-edukacyjnego-Kwestionariusz-wsparcia-edukacyjnego-1666182764.pdf) lub możesz to zrobić podczas spotkania z psychologiem.

B. Online, w mailu załącz/prześlij zdjęcie lub skan:

 1. Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej + oświadczenie o zgodności danych zawartych w Opinii.
 2. Wypełnionego „Kwestionariusza wsparcia edukacyjnego"
 3. Czekaj na ustalenie terminu konsultacji.

3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

 

 


 

[23.02.2023]

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ

dotyczy kierunków:

 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Inżynieria Jakości Produktu,
 • Logistyka,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Terminy składania wniosków:

https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/1998/03/R.0211.9.2023.pdf

Sposób dostarczenie wniosków do weryfikacji:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni w budynku głównym przy portierni
 • złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218) 

 


[13.02.2023] 

Sekcje sportowe AZS UEK – Rejestracja na Wychowanie Fizyczne - semestr letni

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,
pragniemy zaprosić Was na kontynuowanie treningów sekcjach Akademickiego Związku Sportowego UEK. Treningi skierowane są do osób posiadających predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej. Zachęcamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności.

Studenci zapisują się na treningi sekcji sportowych AZS UEK w ramach przedmiotu
Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2022/2023 od dnia 23.02.2023 od godziny 8.00 do dnia 26.02.2023 do godziny 23.59 poprzez platformę USOSweb.

Sekcje sportowe dają zaliczenie z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Treningi Akademickiego Związku Sportowego UEK dają zaliczenie z WF.
Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia - semestr letni

Szanowni Studenci,

SWFiS informuje że, w semestrze letnim 2022/2023 zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się również w USOS.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe (tylko jedne zajęcia!)
Oferta zajęć (hala sportowa, pływalnia, siłownia, obóz narciarski, zajęcia w terenie), będzie dostępna na stronie https://swfis.uek.krakow.pl/ od 21.02.2023.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji
żetonowych dostępna jest tutaj.
W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.

Przed zapisem na zajęcia z wf prosimy, aby dokładnie sprawdzić czy termin wybranych zajęć sportowych nie koliduje z harmonogramem ogólnym zajęć studenta.

Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!!!

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 23 lutego od godziny 8.00, a kończą 26 lutego o godzinie 23.59.

Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni oraz w sekcjach KU AZS UEK obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci, którzy wybrali wycieczki piesze lub rowerowe mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć.

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


 

[08.02.2023]

STYPENDIUM SOCJALNE - nowy próg dochodowy od semestru letniego

UWAGA STUDENCI!

Nowy próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi od semestru letniego 1294,40 zł. 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmienił się próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego z 1051,70 zł na 1294,40 zł.

Nowy, wyższy próg dochodowy zacznie obowiązywać w naszej uczelni od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.
Wypłata świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż od marca br.
Powyższe zmiany nie dotyczą studentów, którym przyznano stypendium na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr R.0211.5.2023 z dnia 31 stycznia:
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2004/03/R.0211.5.2023.pdf

Zarządzenie nr R.0211.6.2023 z dnia 31 stycznia
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2004/03/R.0211.6.2023.pdf

1. Studenci, którzy składali już wniosek o stypendium socjalne i otrzymali decyzję negatywną z uwagi na przekroczenie dochodu, a dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 1294,40 zł → nie rejestrują nowego wniosku tylko kontaktują się z Działem Spraw Bytowych, który poinformuje o dalszej procedurze. 


Kontakt z naszym działem:
https://studiuj.uek.krakow.pl/lista-pracownikow-dzialu-spraw-bytowych-studentow-i-doktorantow/

2. Studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium socjalne a miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie jest niższy lub równy 1294,40 zł → wysyłają wypełniony poniższy formularz na adres: socjalna@psuek.pl, a następnie po otrzymaniu zwrotnej informacji rejestrują wniosek o stypendium socjalne w systemie Usosweb.

Formularz:
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/wniosek_stypendia-po-terminie-ust.-14.docx

 


 

[08.02.2023]

Wsparcie studentów z problemami natury dyslektycznej

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną, jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na: cwp@uek.krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31 marca br. Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia.

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSYLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 31 marca br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na konsultacje z psychologiem:
- stacjonarnie - pawilon D, pokój 18
- online.

2. Jeśli umawiasz się na konsultacje:

A. Stacjonarne (pawilon D, pokój 18), weź ze sobą:
1) Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,
2) Wypełniony „Kwestionariusz wsparcia edukacyjnego" (dostępny: https://bon.uek.krakow.pl/download/Zal.-nr-1do-Zasad-udzielania-wsparcia-edukacyjnego-Kwestionariusz-wsparcia-edukacyjnego-1666182764.pdf ) lub możesz to zrobić podczas spotkania z psychologiem.

B. Online, w mailu załącz/prześlij zdjęcie lub skan:
1) Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej + oświadczenie o zgodności danych zawartych w Opinii.
2) Wypełnionego „Kwestionariusza wsparcia edukacyjnego"
3) Czekaj na ustalenie terminu konsultacji.

3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

 


 [31.01.2023]

Szkolenie biblioteczne dla I roku

Szanowni Studenci,
przypominamy o obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym dla studentów I roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich).
Podstawą uzyskania zaliczenia jest odbycie szkolenia oraz zdanie testu.
Kurs dostępny jest na platformie Moodle do 26 lutego 2023.
Studenci studiujący w języku angielskim mają obowiązek zaliczyć szkolenie w języku angielskim (Online Library Training).

Z poważaniem
Zespół ds. szkoleń bibliotecznych

 


[26.01.2023]

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 - semestr letni
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – Zapisy na lektoraty

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języka obcego w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego UEK:

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Termin rejestracji do grup lektoratowych:
Studia stacjonarne II stopnia: 07.03.2023 godz.12:00 do 09.03.2023 godz. 23:59
Studia niestacjonarne II stopnia: 13.03.2023 godz.12:00 do 19.03.2023 godz. 23:59

Na lektoraty mogą zapisywać się tylko osoby, które są po obronie licencjatu i potwierdziły chęć podjęcia studiów

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS. Informacja o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności -> instrukcje: http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony:
Studia stacjonarne II stopnia - 2 żetony LS2-XXX.
Studia niestacjonarne II stopnia - 2 żetony LN2-XXX. 

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów.

 


[20.01.2022]

Rekrutacja główna w ramach programów: Erasmus+, Podwójnych dyplomów, stypendium rządu szwajcarskiego na r.a. 2023/24

1) Kwalifikacja językowa
2) Rejestracja on-line od 9 stycznia – 10 lutego 2023 roku (do godz. 15:00)
3) Złożenie dokumentów w BPZ lub wysłanie skanów na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl do 10 lutego 2023:

- potwierdzenie złożenia aplikacji (wysyłane automatyczne z e-bpz na e-mail podany podczas rejestracji)
- CV w języku obcym
- kopia suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich)
- kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: studia realizowane w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat i/lub promocja w UEK.

*Średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.

Uwaga: Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich należy przesłać do Parlamentu Studenckiego do 3 lutego 2023. Szczegóły

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji

Aktualna lista uczelni

 


Drodzy Studenci,

Chcecie przeżyć przygodę życia w ramach semestru nauki w Azji lub Ameryce Północnej bądź Południowej? Oto lista wyjątkowych uczelni, w których czesne przekracza 10000 dolarów na semestr. Studenci UEK mogą wyjechać na stypendium do tych destynacji. Wystarczy wypełnić formularz i dostarczyć informacje o kwalifikacji językowej oraz statment letter w języku angielskim.

Stypendium pokrywa wyłącznie wysokość czesnego.

Pytania należy kierować do sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl i malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl

Termin wypełnienia formularza i złożenia dokumentów upływa 6 lutego 2023 o 15.00.

Lista dostępnych uczelnia na:

https://bpz.uek.krakow.pl/news/strona-glowna/rekrutacja-w-ramach-umow-bilateralnych.html


 [10.01.2023]

Szkolenie BHK (dawniej BHP)

Szanowni Studenci,

przypominamy o konieczności odbycia szkolenia BHK (dawniej BHP).
Kurs dostępny jest na platformie Moodle do 26 lutego 2023 roku i jest obowiązkowy dla studentów I roku I stopnia.
Studenci studiujący w języku polskim zaliczają szkolenie w języku polskim.
Studenci studiujący w języku angielskim mają obowiązek zaliczyć szkolenie w języku angielskim.
Klucze dostępu były rozsyłane w październiku na Wasze studenckie skrzynki mailowe.

Z poważaniem
Zespół ds. BHP i P.poż

 


 [21.12.2022]

Zapisy na seminaria w Instytucie Finansów na kierunku Audyt Finansowy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 02.01.2023 uruchamiamy procedurę zapisów na seminaria w Instytucie Finansów na kierunku Audyt Finansowy, studia stacjonarne i niestacjonarne (rekrutacja 2021/2022). Szczegółowe informacje zostały przesłane mailowo. 

 


[07.12.2022]

I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 9 grudnia 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Kierunek: Audyt Finansowy studia stacjonarne II stopień.

Studenci wybierają 1 przedmiot z 10:

 1. Etykieta w relacjach zawodowych - wybrane aspekty psychospołeczne
 2. Populizm ekonomiczny jako wyzwania nie tylko dla gospodarki
 3. Ocena projektów biznesowych
 4. Skoringowe modele pomiaru ryzyka kredytowego
 5. Audyt ekologiczny
 6. Metody rozwiązywania problemów biznesowych
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 8. Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
 9. Bond markets
 10. Instytucje Zbiorowego Inwestowania

 

I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 10 grudnia 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Kierunek: Audyt Finansowy studia niestacjonarne II stopień.

Studenci wybierają 1 przedmiot z 8:

 1. Etykieta w relacjach zawodowych - wybrane aspekty psychospołeczne
 2. Populizm ekonomiczny jako wyzwania nie tylko dla gospodarki
 3. Ocena projektów biznesowych
 4. Audyt ekologiczny
 5. Metody rozwiązywania problemów biznesowych
 6. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 7. Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
 8. Instytucje Zbiorowego Inwestowania

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku.

 


[05.12.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/23 - ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNEJ

W dniu 05.12.br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej orzekającej w sprawie stypendium rektora, na którym przyznano świadczenia stypendialne. 

W systemie Usosweb są już dostępne decyzje stypendialne.

Odbiór decyzji do 07.12 br. zapewni wypłatę świadczenia jeszcze w tym tygodniu.

 


[30.11.2022]

Szkolenie biblioteczne

dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 

Z uwagi na prace prowadzone nad obecnie wdrożonym katalogiem bibliotecznym stanowiącym podstawę szkolenia bibliotecznego, Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że szkolenia na platformie Moodle uruchomione zostaną najpóźniej 19 grudnia 2022 r.

Szkolenia prowadzone na platformie MS Teams rozpoczną się w styczniu 2023 r.

Obie formy szkolenia kończą się testem zaliczeniowym zamieszczonym na platformie Moodle.

Szczegóły dostępne na stronie - link

 


[30.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - Ranking Ostateczny

Na posiedzeniu w dniu 30.11.br Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023. 

RANKING OSTATECZNY - (link do pobrania)

 


[24.11.2022]

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH 2022/23

W dniu 23.11.br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej orzekającej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. 

W systemie Usosweb są już dostępne decyzje stypendialne. 

Na adres mailowy podany we wniosku zostało wysłane powiadomienie o możliwości elektronicznego odbioru decyzji w systemie Usosweb.
Odbiór decyzji do 27 listopada br. zapewni wypłatę świadczenia jeszcze w tym miesiącu.

 

 


[23.11.2022]

Nowa oferta AZS UEK

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do drużyn AZS UEK! Reprezentując Uczelnię masz szansę zdobywać punkty do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Judo

Pierwszy rzut Akademickich Mistrzostw Małopolski z judo odbędzie się 8 grudnia 2022 roku w sali TS Wisła ul. Reymonta 22. Osoby chętne do udziału w zawodach zapraszamy do kontaktu mailowego: azs.uek@gmail.com lub bezpośrednio w biurze AZS.

Wspinaczka sportowa

10 grudnia na obiekcie Klubu Sportowego Korona „Piwnica" ul. Kalwaryjska 9-15 odbędzie się pierwszy rzut Akademickich Mistrzostw Małopolski. Osoby zainteresowane startem w zawodach prosimy o kontakt mailowy: azs.uek@gmail.com lub weronikarotko15@gmail.com lub bezpośrednio w biurze AZS.

 


[21.11.2022]

Drodzy Studenci Instytutu Zarządzania!

1) obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Innowacje w biznesie, Inżynieria organizacji i zarządzania, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie projektami;

2) obecnego 1 i 3 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami.

W dniach 28.11.2022 r. – 5.12.2022 r. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2022/2023. Zapisy będą realizowane w terminach:

 • 1) zapisy na proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5 *(1):
  • - 28.11.2022 r. (od godz. 8.00) – 29.11.2022 r. (do godz. 23.59);
  • - informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Dziekanatu w dniu 24.11. 2022 r. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
  • - Student może wybrać tylko jedno proseminarium/seminarium;
 • 2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:
  • - 2.12.2022 r. (od godz. 8.00) – 5.12. 2022 r. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, proseminarium, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, proseminariami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy formalne.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

* (1) - Zapisy na seminaria licencjackie/ inżynierskie, proseminaria dokonują Studenci obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Inżynieria organizacji i zarządzania, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami. 

Zapisy na seminaria magisterskie dokonują Studenci obecnego 1 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunku Zarządzanie międzynarodowe.

 


[17.11.2022]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr letni 2022/2023 i wybór specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach Innowacyjność produktu, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Logistyka

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Zapraszamy do rejestracji w ramach przedmiotów do wyboru na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów i/lub specjalnościach prowadzonych w INJZP. 

Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby przedmiotów zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

Studia I stopnia (na semestr 6) na kierunkach:

 • - Innowacyjność produktu – studia stacjonarne - specjalność Rozwój i komercjalizacja produktu – 5 przedmiotów do wyboru
 • - Towaroznawstwo - studia stacjonarne - specjalność Zarządzanie jakością 5 przedmiotów do wyboru
 • - Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne i studia niestacjonarne po 1 przedmiocie do wyboru

Studia II stopnia (na semestr 3) na kierunkach:

 • - Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Zarządzanie projektami w produkcji 1 przedmiot do wyboru oraz specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją 2 przedmioty do wyboru
 • - Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Manager logistyki 2 przedmioty do wyboru oraz specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych 4 przedmioty do wyboru. 

Wybór specjalności na kierunku Innowacyjność produktu studia II st.

Studenci proszeni są o wybór jednej z dwóch specjalności:

 • - Rozwój i zarządzanie produktem lub
 • - Promocja i sprzedaż produktu

Wybór specjalności i zapisy na przedmioty do wyboru są możliwe w systemie USOS w terminie 19 listopada 2022 od godz. 7.00 do 27 listopada 2022 do godz. 23.59.

 


[16.11.2022]

Prezentacja specjalności dla Studentów Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

Prezentacja specjalności na kierunku Informatyka stosowana zostanie przeprowadzona według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na platformie MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail. 

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dyrektor Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Harmonogram prezentacji specjalności na kierunku Informatyka stosowana

Mgr Katarzyna Wójcik

1. Informatyka stosowana - 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 22 listopada br. (wtorek), godzina 20.00

 


[16.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 – OSTATNI DZIEŃ DOSTARCZENIA WNIOSKU

UWAGA!

Przypominamy, że termin dostarczenia wniosków o stypendium rektora (zakwalifikowanych w rankingu wstępnym) upływa w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada! 

Sposoby dostarczenia wniosku:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni w budynku głównym przy portierni
 • złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218)

 


 

[10.11.2022]

Prezentacja specjalności dla Studentów Instytutu Zarządzania

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

Prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów zostaną przeprowadzone według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na platformie MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

 

Harmonogram prezentacji specjalności

 

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński

1. Zarządzanie - 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 16 listopada br. (środa), godzina 19:30

 

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli

1. Inżynieria organizacja i zarządzania – 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 21 listopada br. (poniedziałek), godzina 18:30

 


 

[10.11.2022]

I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) 2022/2023

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Geografia ekonomiczna lub Podstawy organizacji i zarządzania lub Państwo a gospodarka
 2. Technologia informacyjna lub Narzędzia analizy danych finansowych lub Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia niestacjonarne I stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Geografia ekonomiczna lub Podstawy organizacji i zarządzania lub Państwo a gospodarka
 2. Technologia informacyjna lub Narzędzia analizy danych finansowych lub Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość spec. Corporate Finance and Accounting, studia stacjonarne I stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Economics Geography or Introduction to Management or Country and economy
 2. Information Technology or Financial data analysis tools or Behavioral and experimental methods in finance

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Finanse lokalne lub Finanse gospodarstw domowych lub Finanse UE
 2. Ekonometria w finansach lub Ekonomia globalna lub Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych
 3. Etyka w biznesie lub Społeczna odpowiedzialność biznesu lub Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia niestacjonarne II stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup: 

 1. Finanse lokalne lub Finanse gospodarstw domowych lub Finanse UE
 2. Ekonometria w finansach lub Ekonomia globalna lub Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych
 3. Etyka w biznesie lub Społeczna odpowiedzialność biznesu lub Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość spec. Corporate Finance&Accounting, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Econometrics in finance or Global Economics or Economic and ecological efficiency of investment Project
 2. Ethics in Business or Social Responsibility of Business or Counteracting illegal practices in finance
 3. Local Finance or Household Finance or EU Finance

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Bankowość i zarządzanie ryzykiem, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

 1. Finanse branżowe lub Współpraca banku z samorządem terytorialnym
 2. Metody analizy finansowej lub Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 3. Rynek i polityka finansowa lub Bankowość hipoteczna

 

 

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Bankowość i zarządzanie ryzykiem, studia niestacjonarne II stopnia, semestr II

 1. Finanse branżowe lub Współpraca banku z samorządem terytorialnym
 2. Metody analizy finansowej lub Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 3. Rynek i polityka finansowa lub Bankowość hipoteczna

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Rynki finansowe, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

 1. Behawioralne teorie decyzji inwestycyjnych lub Samorząd na rynkach finansowych lub Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Global Finance and Accounting, studia stacjonarne I stopnia, semestr II

 1. Behavioral and experimental methods in finance or State and economy
 2. Information Technology or Financial data analysis tools

 

 


 

[07.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - Ranking Wstępny

Studenci, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji. Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym

– KOMUNIKAT - link.

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) oraz zał. nr 7 do Regulaminu: 

– oświadczenie studenta - link

należy wysłać pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK albo dostarczyć osobiście do Działu Spraw Bytowych - (Budynek Główny, pokój 215-218) do dnia 16 listopada br.

 

 


 

[02.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI

UWAGA!

Przypominamy, że termin elektronicznej rejestracji wniosków o stypendium rektora upływa w dniu dzisiejszym tj. 2 listopada! 

Tylko i wyłącznie wnioski o statusie „zarejestrowany" będą mogły być uwzględniane w dalszych procedurach. 

Informacja o procedurze ubiegania się o stypendium rektora → patrz Komunikat z dnia 17.10.2022

 


 

[25.10.2022]

Treningi sekcji szachowej AZS UEK

serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na treningi sekcji szachowej, które będą odbywać się w poniedziałki w sali 440 w Budynku Biblioteki w godzinach od 19:00 do 21:00 - zaczynamy w poniedziałek 7 listopada 2022 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: azs.uek@gmail.com

 


 

[20.10.2022]

Nowe sekcje AZS UEK

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia poszerzonej oferty sekcji sportowych naszego Klubu Uczelnianego! Trenując masz szansę reprezentować Uczelnię na arenie wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej np. na Akademickich Mistrzostwach Polski i tym samym zdobywać punkty do stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Unihokej

Pierwszy trening połączony ze spotkaniem organizacyjnym odbędzie się w poniedziałek 24.10.2022 o godzinie 21:00 w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Brydż sportowy

Kurs dla osób początkujących organizowany jest przez Just Bridge AGH i odbywa się w poniedziałki o godzinie 19:15 w sali 1.8 budynku B7 na kampusie AGH.

 


 

[17.10.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - PROCEDURA

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony studentów dotyczącymi procedury wnioskowania o stypendium rektora przypominamy:

Wnioskowanie o stypendium składa się z 2 etapów:

 • Etap I – elektroniczna rejestracja wniosku w systemie USOS w terminie od 15 października do 02 listopada br.

Na tym etapie nie jest wymagane rejestrowanie jakichkolwiek innych
dokumentów/załączników. W systemie powinien pojawić się wyłącznie wniosek
o stypendium rektora ze statusem „zarejestrowany".

 • Etap II – dostarczenie do weryfikacji papierowej wersji wniosku tj.

wydruków z USOS z kompletem dokumentacji ale dopiero po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego
Wniosek dostarcza tylko ten student, który zakwalifikował się w Rankingu Wstępnym, czyli uzyskał wymagane w nim minimum punktowe.
Wówczas prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów tj.

1) wydrukowanego z USOS wniosku o stypendium rektora

2) zał. 7 do Regulaminu tj. Oświadczenie studenta:
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/1992/03/Zal.-7-Oswiadczenie-studenta.docx
3) w przypadku posiadanych, ujętych we wniosku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych wymagane są oryginały stosownych zaświadczeń.

Ponadto:
Studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli I stopień na UEK
dostarczają zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za ubiegły rok akademicki.
Studenci 1 roku II stopnia spoza UEK dostarczają zał. 4 b do Regulaminu tj. zaświadczenie
o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/1992/03/Zal.-4b-Wzor-zaswiadczenia-o-ukonczeniu-studiow-pierwszego-stopnia.docx

Sposoby dostarczenia wniosku:
- poczta tradycyjna
- skrzynka podawcza na uczelni
- złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218; pn-wt, czw-pt. 11:00-14:00)

 


 [12.10.2022]

PRZERWA TECHNICZNA

Informujemy, że w dniu 12.10.2022 od godz. 21:00 do 24:00 serwis USOSweb będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 [12.10.2022]

Informacja dotycząca szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla studentów to szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia (BHK). Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I stopnia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Kurs będzie dostępny na platformie Moodle od 17 października 2022r. do końca zimowej sesji poprawkowej. 

Link i hasło do kursu zostanie Wam przesłane na skrzynkę e-mail w domenie @student.uek.krakow.pl 

Na platformie zostaną udostępnione materiały, które pomogą zaliczyć obowiązkowy test (max. 3 podejścia do testu). 

Zaliczenie z testu pojawia się automatycznie w USOSie. 

Natomiast brak zaliczenia powoduje utrudnienia z podejściem do II semestru .

 

Zespół ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

 


[12.10.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

osoby, które jeszcze nie zapisały się na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2022/2023 informujemy, że mogą znaleźć wolne miejsca w grupach WF na e-wizytówkach poszczególnych nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/index.php?categoryid=885

Kierownik SWFiS

 


 [11.10.2022]

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,

jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na: cwp@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30 listopada br.

Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia.

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie. 

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSYLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 30 listopada br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na konsultacje z psychologiem:
- stacjonarnie - pawilon D, pokój 18
- online.

2. Jeśli umawiasz się na konsultacje:

A. Stacjonarne (pawilon D, pokój 18), weź ze sobą: 

1) Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,
2) wypełniony „Kwestionariusz rejestracyjny BON" https://drive.google.com/file/d/1PZBiV4bCxAvZO2wanW67Xqh_gku3PpFu/view lub możesz to zrobić podczas spotkania. 

B. Online, w mailu załącz/prześlij zdjęcie lub skan:

1) Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej + oświadczenie o zgodności danych zawartych w Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej.
2) Uzupełniony „Kwestionariusz rejestracyjny BON"
3) Czekaj na ustalenie terminu konsultacji.

3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

 


[11.10.2022]

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne do Centrum Wsparcia Psychologicznego UEK (CWP)

Konsultacja psychologiczna 

Dla kogo: studenci UEK (każdego trybu i formy studiów) oraz pracownicy UEK (w sprawach dotyczących studentów) 

Język: polski, rosyjski i angielski

Forma: online, stacjonarna

Zgłoszenia: wyślij mail z prośbą o konsultacje na: cwp@uek.krakow.pl

Psychologów obowiązuje tajemnica zawodowa. 

 

Zgłoś się do nas jeśli potrzebujesz pomocy, wsparcia czy po prostu rozmowy. Jesteśmy tu żeby Ci Pomóc!

 

Więcej informacji na stronie: https://bon.uek.krakow.pl/cwp

i na Facebooku: https://www.facebook.com/CWPUEK

 


 

[10.10.2022] 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 11 października 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Prawo, Kierunek: Doradztwo Podatkowe studia niestacjonarne drugiego stopnia

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Wybierają Państwo 1 przedmioty z 8 przedmiotów:

Przedmiot do wyboru 1 z 8 :

 1. Polityka fiskalna,
 2. Funkcjonowanie administracji skarbowej,
 3. Finanse samorządu terytorialnego,
 4. Daniny i sankcje ekologiczne,
 5. Ekonomiczne aspekty upadłości,
 6. Strategie podatkowe przedsiębiorstw,
 7. Pomoc publiczna,
 8. Raje podatkowe

9 godz. wykł. 3 pkt ECTS

Bardzo proszę o czynny udział w zapisach.

 


[06.10.2022]

Szkolenie biblioteczne

dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.


Biblioteka Główna informuje, że rozpoczęcie szkoleń planowane jest na koniec listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://bg.uek.krakow.pl/?q=pl/szkolenia/szkolenie-biblioteczne

 


 [06.10.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023

Rejestracja wniosków o stypendium rektora w systemie USOS będzie uruchomiona w terminie od 15 października do 02 listopada.
Średnia arytmetyczna ocen do wniosku pobierana jest automatycznie lub wpisana ręcznie przez studenta na podstawie posiadanego zaświadczenia (dotyczy tylko wybranej grupy)

Ręcznej rejestracji dokonują:

a) Studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na UEK → średnią ocen wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku należy pobrać z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku studiów.
Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia.
b) Studenci spoza UEK → średnią ocen wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia z ukończonej uczelni
(Załącznik 4b do Regulaminu)

W przypadku wszystkich pozostałych studentów UEK → średnia ocen ściągana jest automatycznie podczas rejestracji wniosku i nie wymaga dodatkowego zaświadczenia.

Studenci, którzy posiadają osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe nieujęte w Załączniku nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEK mogą przesłać mailem wniosek o ich uznanie do Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Parlamentu Studenckiego na adres: socjalna@psuek.pl.
Wnioski o przyznanie punktów za osiągnięcia nieujęte w Regulaminie można składać do 10 października!

 


 [03.10.2022]

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów kierunku Audyt Finansowy niestacjonarny II stopień

Informujemy, iż w dniu 6 października 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się II tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek: Audyt Finansowy, studia niestacjonarne II stopnia

Zapisy na sem.1

Przedmiot do wyboru 1 z 5:

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych
 3. Polityka finansowa
 4. Polityka pieniężna
 5. Integracja walutowa i gospodarcza w Europie

9 godz. wyk. 5 pkt ECTS

Decyzją Dyrektora Instytutu zgodnie z ZR UEK nr R.0211.51.2021 z dn. 22 lipca 2021 roku wprowadzony zostaje limit rejestracji na przedmioty w wysokości połowy studentów mających możliwość zapisów na przedmiot.

Oraz
Przedmiot do wyboru 1 z 3:

 1. Prawo administracyjne
 2. Prawo karne skarbowe – przedmiot uruchomiony, limit wypełniony. Decyzją Dyrektora Instytutu przedmiot zostaje zablokowany do II tury.
 3. Prawo zamówień publicznych

9 godz. wyk. 5 pkt ECTS

 


 

[3.10.2022]

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOSweb

Na studiach niestacjonarnych II stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez dwa semestry w wymiarze 18 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1+.

Termin rejestracji:

 • 03.10.2022 godz. 12:00 – 09.10.2022 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Ważne! studenci niestacjonarni II stopnia zapisując się na zajęcia językowe mogą wybrać tylko poziom lektoratu, nie mają dowolności wyboru terminu zajęć. Poszczególne terminy zajęć dostępne w USOSweb są przeznaczone dla konkretnych kierunków, dlatego aby poprawnie zapisać się na lektorat każdy student musi zapoznać się z:

1. informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Na studiach niestacjonarnych II stopnia studenci muszą zapisać się na zajęcia językowe,
w bloku wyznaczonym przez Dział Nauczania, który jest właściwy dla danego kierunku studiów. Na stronie CJ zamieszczone są tabele z informacjami na temat terminów lektoratów dla poszczególnych kierunków.


2. ze swoimi planami studiów https://planystudiow.uek.krakow.pl/

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zamieszczona jest w planach studiów. 

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

 


 

[30.09.2022]

Komunikat dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 do odbioru dokumentów. Wykaz terminów odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów:

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • studia stacjonarne II stopnia od dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne II stopnia od dnia 21 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • studia stacjonarne II stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniach 10-14 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu;
 • studia niestacjonarne II stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniu 15 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • studia stacjonarne II stopnia od dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne II stopnia od dnia 21 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Wykaz osób opiekujących się Państwa kierunkami studiów dostępny jest pod linkiem: https://uek.krakow.pl/studenci/kontakt-obsluga-dziekanatow

Prosimy także o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej w dokumencie instrukcji postępowania podczas odbioru dokumentów Uprzejmie informujemy, że wewnętrzne akty prawne dotyczące procesu i organizacji kształcenia, obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są na stronie: http://bip.uek.krakow.pl/


Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów

 1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
 2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się na konto USOSweb, a następnie:
  1. zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
  2. dokonać opłaty za legitymację studencką.
 3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do Dziekanatu po odbiór legitymacji lub przedłużenie ważności posiadanej legitymacji.
 4. Dla studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
 5. Studenci, którzy zainteresowani są wykorzystaniem elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika elektronicznego biletu okresowego Komunikacji Miejskiej w Krakowie zobowiązani są do zaakceptowania oświadczenia, które zamieszczone zostało w systemie USOS. O terminie od kiedy będzie możliwe uaktywnienie aplikacji KKM w Centrum Systemów Informatycznych zostaną Państwo poinformowani oddzielnym e-mailem.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych – w przypadku złego samopoczucia – prosimy o zgłoszenie się po odbiór dokumentów w innym terminie (po wcześniejszym umówienia telefonicznym lub mailowym)

 


[29.09.2022]

TRENINGI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Uprawiasz amatorsko lub zawodowo sport i chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności?

Masz ochotę oderwać się od codziennych obowiązków?

Chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

Zapraszamy na treningi sekcji AZS!

Akademicki Związek Sportowy (AZS) to największe stowarzyszenie sportowe zrzeszające studentów z całej Polski. Treningi sekcji, zmagania pełne sportowych emocji i możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach międzyuczelnianych takich jak Akademickie Mistrzostwa Małopolski, czy Akademickie Mistrzostwa Polski to tylko niektóre z możliwości jakie oferuje członkostwo w AZS UEK.

Nasz Klub Uczelniany oferuje zajęcia sportowe sekcji takich jak:

BADMINTON, ERGOMETR WIOŚLARSKI, FUTSAL, KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA SIATKOWA, PŁYWANIE, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, TRÓJBÓJ SIŁOWY

Informacje o godzinach treningów oraz pozostałych sekcjach na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

Więcej informacji sportowych na naszym fanpage: https://www.facebook.com/azs.uek

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: azs.uek@gmail.com

 

Biuro Sportu Akademickiego UEK

 

 


[28.09.2022]

Centrum Językowe

Centrum Językowe uprzejmie informuje, że zajęcia z języków obcych na studiach stacjonarnych II-go stopnia rozpoczną się od 10 października 2022r.

 


[28.09.2022]

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30 września 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023. 

Prawo, Kierunek: Doradztwo Podatkowe studia niestacjonarne drugiego stopnia.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Wybierają Państwo 1 przedmiot z 8 przedmiotów:

1. Prawo UE,
1. EU Law (język wykładowy angielski)
2. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
3. Prawna ochrona konkurencji, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
4. Przekształcenia przedsiębiorstw, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
5. Prawo własności intelektualnej, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
6. Ochrona danych osobowych, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
7. Prawo finansów publicznych, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
8. Ustroje małżeńskie majątkowe, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )

  


[26.09.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

w związku z czasowym wyłączeniem z użytkowania basenu UEK, planowane zajęcia z pływania w semestrze zimowym 2022/2023, nie odbędą się (wyjątek stanowi sekcja pływacka). Zapraszamy do wyboru pozostałych zajęć na hali sportowej, siłowni i w terenie.


Kierownictwo SWFiS

 


 [26.09.2022]

Instytut Finansów. Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) roku akademickiego 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 27 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek: Audyt Finansowy, stacjonarny II stopień

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.
Wybierają Państwo 1 przedmiot z 5:

 1. Finanse lokalne (15godz.wykł. 5 ECTS)
 2. Finanse gospodarstw domowych (15godz.wykł. 5 ECTS)
 3. Polityka finansowa (15godz.wykł. 5 ECTS)
 4. Polityka pieniężna (15godz.wykł. 5 ECTS)
 5. Integracja walutowa i gospodarcza w Europie (15godz.wykł. 5 ECTS)

Oraz

Wybierają Państwo 1 przedmiot z 3:

 1. Prawo administracyjne (15godz.wykł. 5 ECTS)
 2. Prawo karne skarbowe (15godz.wykł. 5 ECTS)
 3. Prawo zamówień publicznych (15godz.wykł. 5 ECTS)

 


 [23.09.2022]

Komunikat dla studentów pierwszego roku

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2022/2023 do odbioru dokumentów. Wykaz terminów odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów:

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • studia stacjonarne I stopnia w dniu 30 września 2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00-13.00 oraz od 14.00-17.00 w pozostałe dni w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne I stopnia od dnia 7 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • studia stacjonarne I stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniach 29-30 września 2022 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 (szczegółowe przedziały czasowe spotkań ustalone dla poszczególnych kierunków zostaną przesłane osobną wiadomością);
 • studia niestacjonarne I stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniu 1 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu;

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • studia stacjonarne I stopnia w dniu 30 września 2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00-13.00 oraz od 14.00-17.00 w pozostałe dni w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne I stopnia od dnia 7 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Wykaz osób opiekujących się Państwa kierunkami studiów dostępny jest pod linkiem: https://uek.krakow.pl/studenci/kontakt-obsluga-dziekanatow

Prosimy także o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej w dokumencie instrukcji postępowania podczas odbioru dokumentów Uprzejmie informujemy, że wewnętrzne akty prawne dotyczące procesu i organizacji kształcenia, obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są na stronie: http://bip.uek.krakow.pl/


Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów

 1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
 2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się na konto USOSweb, a następnie:
  1. zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
  2. dokonać opłaty za legitymację studencką.
 3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do Dziekanatu po odbiór legitymacji.
 4. Dla studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
 5. Studenci, którzy zainteresowani są wykorzystaniem elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika elektronicznego biletu okresowego Komunikacji Miejskiej w Krakowie zobowiązani są do zaakceptowania oświadczenia, które zamieszczone zostało w systemie USOS. O terminie od kiedy będzie możliwe uaktywnienie aplikacji KKM w Centrum Systemów Informatycznych zostaną Państwo poinformowani oddzielnym e-mailem.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych – w przypadku złego samopoczucia – prosimy o zgłoszenie się po odbiór dokumentów w innym terminie (po wcześniejszym umówienia telefonicznym lub mailowym)

 


 [20.09.2022]

Instytut Prawa

Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) i 2 (letni) roku akademickiego 2022/2023 - II tura

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 22 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się II tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023. 

 

Kierunek: Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Uwaga:
Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów. 

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 4 przedmiotów:

 1. Basics of Law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 2. Techniki legislacyjne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 3. Zasady stosowania prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 4. Zawody prawnicze ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )

 


 

[20.09.2022]

AZS UEK – Rejestracja na Wychowanie Fizyczne

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,

pragniemy zaprosić Was na treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego UEK. Treningi skierowane są do osób posiadających predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej. Zachęcamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności.
Istnieje możliwość zapisu na treningi sekcji sportowych AZS UEK w ramach przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2022/2023 od dnia 28.09.2022 od godziny 8.00 do dnia 02.10.2022 do godziny 23.59.

Sekcje sportowe dają zaliczenie z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Treningi Akademickiego Związku Sportowego UEK dają zaliczenie z WF.
Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

 


[20.09.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

SWFiS informuje że, w semestrze zimowym 2022/2023 zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się w USOS.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe (tylko jedne zajęcia!)
Oferta zajęć (hala sportowa, pływalnia, siłownia, zajęcia w terenie), będzie dostępna na stronie https://swfis.uek.krakow.pl/ od 27.09.2022.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji żetonowych dostępna jest tutaj.
W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.


Przed zapisem na zajęcia z wf prosimy, aby dokładnie sprawdzić czy termin wybranych zajęć sportowych nie koliduje z harmonogramem ogólnym zajęć studenta.

Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!!!

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 28września od godziny 8.00, a kończą 02 października o godzinie 23.59.

Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni oraz w sekcjach KU AZS UEK obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci, którzy wybrali wycieczki piesze lub rowerowe mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć.

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


 [10.09.2022]

Informacja dla studentów niestacjonarnych I stopnia o zapisach na lektoraty w systemie USOSweb

 

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOSweb

Na studiach niestacjonarnych I stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez cztery semestry w wymiarze 30 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1.

Termin rejestracji:

 • 14.09.2022 godz. 12:00 – 20.09.2022 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Aby poprawnie zapisać się na lektorat każdy student musi zapoznać się z:

 1. informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1421 

  Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci muszą zapisać się na zajęcia językowe w bloku właściwym dla danego kierunku studiów (lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną godzinę oraz dzień zajęć). Na stronie CJ zamieszczone są tabele z informacjami na temat terminów lektoratów dla poszczególnych kierunków.

 2. ze swoimi planami studiów https://planystudiow.uek.krakow.pl/ 

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zamieszczona jest w planach studiów.

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.  

 


[23.08.2022]

Instytut Prawa
Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) i 2 (letni) roku akademickiego 2022/2023

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 16 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek: Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb. 

Uwaga:
Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów. 

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 10 przedmiotów: 

 1. Zasady stosowania prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 2. Techniki legislacyjne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 3. Prawo rzymskie ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 4. Współczesne systemy prawne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 5. Zawody prawnicze ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 6. Basics of Law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 7. Europejskie doktryny prawne, ekonomiczne i społeczne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 8. Filozofia prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 9. Kultura prawna ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 10. Porównawcza historia ustroju i prawa Europy Środkowej ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )

 

Informujemy, iż w dniu 19 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek: Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb. 

Uwagi:
W sytuacji prowadzenia przedmiotu w języku polskim i angielskim – przedmiot może być wybrany tylko w jednym języku. Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 11 przedmiotów: 

 1. Legal history of Spain and Latin America ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 2. Teoria prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 3. European law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 4. Systemy ustrojowe państw współczesnych na tle porównawczym ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 5. Naturalizacja prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 6. Prawne uwarunkowania społeczeństwa obywatelskiego ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 8. Prawo i ustrój Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 9. Theory of Law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 10. Teoria dyrektyw i norm prawnych ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 11. Organizacje pozarządowe w prawie międzynarodowym i krajowym ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )

 

 


[23.08.2022]

Dodatkowy termin rejestracji na lektoraty dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOSweb

Dodatkowy termin rejestracji:

 • 01.09.2022 godz. 12:00 – 04.09.2022 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Aby poprawnie zapisać się na lektoraty każdy student musi zapoznać się z:

 • informacjami zamieszczonymi na stronie CJ - https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1080 oraz
 • ze swoimi planami studiów - https://planystudiow.uek.krakow.pl/.

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Przy rejestracji do grup lektoratowych (dotyczy to zwłaszcza lektoratów z drugiego języka) liczy się kolejność zgłoszeń. Większy wybór języków mają studenci zapisujący się na lektoraty w pierwszej kolejności.

 


 [18.08.2022]

Instytut Prawa
Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) i 2 (letni) roku akademickiego 2022/2023

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od 22 sierpnia 2022 roku od godz. 9:00 do 23 sierpnia 2022 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023.
Kierunek: Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.
Uwaga: Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 10 przedmiotów:
1. Zasady stosowania prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
2. Techniki legislacyjne ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
3. Prawo rzymskie ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
4. Współczesne systemy prawne ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
5. Zawody prawnicze ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
6. Basics of Law ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
7. Europejskie doktryny prawne, ekonomiczne i społeczne ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
8. Filozofia prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
9. Kultura prawna ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
10. Porównawcza historia ustroju i prawa Europy Środkowej ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )

Informujemy, iż od 24 sierpnia 2022 roku od godz. 9:00 do 25 sierpnia 2022 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.
Kierunek: Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.
Uwagi: W sytuacji prowadzenia przedmiotu w języku polskim i angielskim – przedmiot może być wybrany tylko w jednym języku. Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 11 przedmiotów:
1. Legal history of Spain and Latin America ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
2. Teoria prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
3. European law ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
4. Systemy ustrojowe państw współczesnych na tle porównawczym ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
5. Naturalizacja prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
6. Prawne uwarunkowania społeczeństwa obywatelskiego ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
8. Prawo i ustrój Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
9. Theory of Law ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
10. Teoria dyrektyw i norm prawnych ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
11. Organizacje pozarządowe w prawie międzynarodowym i krajowym ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )

 


 [3.08.2022]

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE wynosi 1051,70 PLN.

 

TERMIN REJESTRACJI I DOSTARCZENIA WNIOSKÓW:

Zarządzenie Rektora nr R.0211.35.2022 – link

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKÓW – link

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNElink

LISTA PRACOWNIKÓW Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów – link

 

 


 

[26.07.2022]

Rekrutacja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Terminy rejestracji:

 • I tura od 1 sierpnia 2022 r. godz. 12:00 do 14 sierpnia 2022 r. godz. 23:59
 • II tura dla studentów z dodatkowej rekrutacji planowana jest w drugiej połowie września.

Wybór drugiego języka w II turze rejestracji będzie ograniczony – zapisać się będzie można tylko do tych grup, w których pozostaną wolne miejsca po zamknięciu I tury.

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Aby poprawnie zapisać się na lektoraty każdy student musi zapoznać się z

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Przy rejestracji do grup lektoratowych (dotyczy to zwłaszcza lektoratów z drugiego języka) liczy się kolejność zgłoszeń. Większy wybór języków będą mieć studenci zapisujący się na lektoraty w pierwszej kolejności. 

 


 

[18.07.2022]

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU

nowo przyjęci studenci:
termin składania wniosków : 28.07.2022 09:00 - 01.08.2022 23:59 

Wnioski o akademik dostępne są w zakładce "DLA WSZYSTKICH" -> "WNIOSKI"

termin wpłaty opłaty rezerwacyjnej 200zł : do 08.08.2022 na rachunek podany w USOSweb "DLA STUDENTÓW" -> "PŁATNOŚCI FK"

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Domach Studenckich 


 

 [23.06.2022]

PRZERWA TECHNICZNA


Informujemy, że 23.06.2022 od godz. 22:00 do 24.06.2022 01:00 serwis USOSweb będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 [25.05.2022]

Bilety na Koncert z okazji Święta UEK

Szanowni Państwo
Studenci i Doktoranci
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

serdecznie Państwa zapraszam do odbioru darmowych biletów na koncert z okazji Święta Uczelni. Czekają one na Państwa w Sekcji Socjalnej (Budynek Główny, III p., pokój 301).

Koncert z okazji Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbędzie się w sobotę, 28 maja, o godzinie 17:00 na krakowskim Małym Rynku. Wezmą w nim udział:

 • Orkiestra Kameralna "Polyphonia" Politechniki Lwowskiej (ze względu na wojnę w Ukrainie przyjedzie do nas 25 kobiet, mężczyźni nie dostali pozwolenia na opuszczenie kraju),
 • Orkiestra Wojskowa w Krakowie – etatowy pododdział artystyczny Wojska Polskiego,
 • Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Dominanta".

Koncert ma być wyrazem naszej solidarności z narodem ukraińskim. Utworem finałowym, wykonanym wspólnie przez wszystkie trzy grupy muzyczne, będzie utwór Dona nobis pacem (Obdarz nas pokojem) polskiego kompozytora Wojciecha Kilara.

Podczas wydarzenia będzie też miało miejsce ogłoszenie wyników 2. plebiscytu „Wspólnota UEK".

Swoim patronatem honorowym wydarzenie objęli Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. Realizacja koncertu możliwa będzie dzięki wsparciu naszych partnerów, którymi są: Santander Universidades, Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie SA, Żabka oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Koncert odbywa się też przy wsparciu finansowym Centrum Współpracy SALTO. Swoim patronatem medialnym wydarzenie objęli: TVP 3, Dziennik Polski, Radio Kraków i Lovekrakow.pl.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. UEK
Dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji

  


 [25.05.2022]

I spotkanie informacyjnego dotyczące praktyk studenckich podczas Forum Ekonomicznego 2022

Szanowni Państwo, w dniu 25 maja (środa) o godzinie 11.30-13.00 w sali 8 Bud. Gł. będzie miało miejsce spotkanie z pracownikami Fundacji Instytut Wschodni w Warszawie - organizator Forum Ekonomiczne 2022. Osoby, które chciałby się czegoś więcej dowiedzieć o Praktykach serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie pragnę poinformować, że ruszyła już rejestracja na w/w praktyki podczas Forum Ekonomicznego 2022. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

dr Karolina Kotulewicz-Wisińska
Katedra Studiów Politycznych
Koordynator na UEK ds. praktyk studenckich podczas Forum Ekonomicznego 2022
adres e-mal: kotulewk@uek.krakow.pl

 


[20.05.2022]

DNI SPORTU AZS UEK INSPIRED BY HITACHI VANTARA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Sportu AZS UEK Inspired by HITACHI VANTARA. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci, pracownicy, a także absolwenci UEK. Każdy może spróbować swoich sił aż w siedmiu dyscyplinach i turniejach!

Mowa tutaj o:

 • - UEK Czempions Lig (turniej futsalu),
 • - Turniej Siatkówki Instytutowej,
 • - Bieg na 7. piętro,
 • - Dwa ognie,
 • - Pływanie,
 • - Tenis stołowy,
 • - Tenis ziemny.

Odbędą się one w dniach 30.05-10.06 na kampusie naszej Uczelni.

Szczegółowy harmonogram wraz z formularzami zgłoszeniowymi oraz regulaminami znajdziecie na naszym Facebookowym wydarzeniu: https://fb.me/e/1Ipl06YlE

 

 


 

[29.04.2022]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zapisy na specjalności, seminaria oraz przedmioty do wyboru na semestr zimowy 2022/2023

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Innowacyjność Produktu oraz Logistyka

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Ogłaszamy zapisy na specjalności, seminaria oraz przedmioty do wyboru zgodnie z planem studiów na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w INJZP.

Zapisy są prowadzone w systemie USOS w terminie

 • 4 maja 2022 od godz. 7.00 do 7 maja 2022 do godz. 23.59.

Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby przedmiotów do wyboru zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

Studia I stopnia na kierunkach:

 • Towaroznawstwo - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne
  • 5 semestr – wybór specjalności i seminarium
  • 7 semestr specjalność Menedżer produktu - max 10 wykładów do wyboru, łącznie 20 ECTS, (wykłady 30/18 h – 4 ECTS, wykłady 15/9 h – 2 ECTS)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne
  • 5 semestr 1 wykład do wyboru oraz seminarium
  • 7 semestr 4 wykłady do wyboru
 • Innowacyjność produktu - studia stacjonarne
  • 5 semestr 3 wykłady do wyboru, specjalność oraz seminarium

Studia II stopnia na kierunkach:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne
  • specjalność Zarządzanie projektami w produkcji 4 wykłady do wyboru oraz seminarium
  • specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją 2 wykłady do wyboru oraz seminarium
 • Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne
  • specjalność Menadżer logistyki 2 wykłady do wyboru oraz seminarium
  • specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych 4 wykłady do wyboru oraz seminarium

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, bądź przedmiotów do wyboru w podanym terminie lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, czy przedmiotami do wyboru po zakończeniu zapisów.

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


 [28.04.2022]

Drodzy Studenci!


- obecnego 2 semestru studiów I – go stopnia kierunku: Logistyka międzynarodowa, Innowacje w Biznesie, Zarządzanie projektami;

- obecnego 4 semestru studiów I stopnia kierunków: Applied Informatics, Informatyka stosowana, Innowacje w biznesie, Logistyka międzynarodowa Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Rachunkowość i controlling, Zarządzanie;

- obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Informatyka stosowana, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, Rachunkowość i controlling, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

W dniach 8.05 br. – 16.05 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2022/2023. Zapisy będą realizowane w terminach:

1) zapisy na proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:

 • - 8.05 br. (od godz. 8.00) – 9.05 br. (do godz. 23.59);
 • - informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Dziekanatu w dniu 6.05 br. najlepszym Studentom na  ich uczelniane adresy e-mail;
 • - Student może wybrać tylko jedno proseminarium/seminarium;

2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

 • - 13.05 br. (od godz. 8.00) – 16.05 br. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, proseminarium, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, proseminariami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy formalne>kierunki, specjalności, praktyki:

https://knzj.uek.krakow.pl/iz/sprawy-formalne/kierunki-studiow-specjalnosci-praktyki/

 

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

   


 

[21.04.2022]

PRAKTYKI - FORUM EKONOMICZNE 2022

Szukasz miejsca gdzie możesz odbyć ciekawą praktykę?

Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i rozwinąć umiejętności praktyczne?

Poczuć satysfakcję z pracy przy organizacji międzynarodowej konferencji?

Forum Ekonomiczne to poważne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi, gdzie istotnym
elementem są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Praktykanci mają możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu, które pozwoli na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i umożliwi kontakt ze światem zawodowo aktywnych naukowców, przedsiębiorców i polityków z ponad 50 krajów. W praktykach uczestniczy corocznie ok. 200 studentów z czołowych polskich uczelni.

 • Zobacz, jak wygląda organizacja dużej międzynarodowej konferencji oraz jednej z największych imprez biegowych w Polsce!
 • Zyskaj nowe doświadczenie!
 • Poznaj ciekawych, sławnych i wyjątkowych ludzi!

Termin praktyk: 6-8 września 2022 roku
Miejsce praktyk: Karpacz

Pytania dotyczące wydarzenia proszę kierować
do koordynatora praktyk Forum Ekonomicznego w Karpaczu na UEK
dr Karolina Kotulewicz-Wisińska
Katedra Studiów Politycznych UEK
adres e-mail: kotulewk@uek.krakow.pl

 

 


 [12.04.2022]

Instytut Zarządzania - Prezentacja specjalności dla Studentów stacjonarnych
i niestacjonarnych kierunków studiów

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!
W związku z planowanymi zapisami na specjalności odbędą się prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

 

Harmonogram prezentacji specjalności -> tutaj

 


[11.04.2022]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Ostateczny

dotyczy kierunku: Gospodarka przestrzenna, Logistyka, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na posiedzeniu w dniu 11.04.br, Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

RANKING OSTATECZNY (link)

 


 [31.03.2022]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Wstępny

dotyczy kierunku: Gospodarka przestrzenna, Logistyka, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci z rekrutacji marcowej, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji.

Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym – KOMUNIKAT (link)

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) należy: wysłać pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK albo dostarczyć osobiście do Działu Spraw Bytowych (budynek główny, pokój 215-218) do dnia 05 kwietnia br.

 


[28.03.2022]

Konferencja CMQ 2022 - Przemysł 4.0 - Konferencja studencka

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy i zapraszamy studentów UEK do udziału w studenckiej sesji naukowej (posterowej i referatowej) na platformie USOS.
Sesja zaplanowana jest na 24 maja 2022, w ramach międzynarodowej konferencji CMQ 2022.

Szczegóły konferencji w załączeniu (pobierz PDF).

dr Zofia Gródek-Szostak
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

 

 


[07.03.2022]

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 do odbioru dokumentów. Termin odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów znajduje się poniżej:

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • studia stacjonarne w dniu 18 marca 2022 roku w godz. 13.00 - 17.00 lub w dniach 15-17 marca 2022 r. w godz. 9.00 - 14.00 (pok. 207 Budynek Główny)

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • studia stacjonarne od dnia 15 marca 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu
 • studia niestacjonarne od dnia 18 marca 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej instrukcji.

 


 [04.03.2022]

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ 2021/2022

Terminy składania wniosków link.


Dostarczenie wniosków do weryfikacji – podpisanych wydruków z USOS z kompletem dokumentów:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni (hol budynku głównego)

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

 


 [04.03.2022]

Rejestracja na lektoraty dla studentów II stopnia rozpoczynających naukę na UEK w semestrze letnim 2021/2022

 • Studia stacjonarne, termin rejestracji od 07.03.2022 godz. 12:00 do 09.03.2022 godz. 23:00
 • Studia niestacjonarne, termin rejestracji od 14.03.2022 godz. 12:00 do 16.03.2022 godz. 23:00

Przed rozpoczęciem zapisów należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS. Informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności: Instrukcja rejestracji żetonowej

Na lektoraty mogą zapisywać się tylko osoby, które są po obronie licencjatu i potwierdziły chęć podjęcia studiów.

 


 [23.02.2022]

Sekcje Sportowe AZS UEK – Rejestracja

Drodzy Studenci,
pragniemy poinformować o możliwości zapisu na treningi sekcji AZS UEK w semestrze letnim 2021/2022 od dnia 23 lutego od godziny 8:00 do dnia 28 lutego do godziny 23:59.

Sekcje sportowe dają zaliczenie.

Uprawiasz sport zawodowo lub posiadasz predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej? Chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności? Masz ochotę oderwać się od codziennych obowiązków? Jeśli tak, zapraszamy na treningi sekcji AZS!

Studenci, którzy uczęszczali na zajęcia sekcji w poprzednim semestrze proszeni są o kontynuowanie treningów i ponowną rejestrację.

Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

 


 [21.02.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

SWFiS informuje że, w semestrze letnim 2021/2022 zmienia się forma prowadzenia zajęć oraz sposób zapisu na zajęcia WF.

Wszystkie realizowane zajęcia będą się odbywały w formie stacjonarnej:
w uczelnianych obiektach sportowych UEK, w terenie, na obozie narciarsko-snowboardowym.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe.
Oferta zajęć jest dostępna na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji żetonowych dostępna jest tutaj.
W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 23 lutego od godziny 8.00 a kończą 28 lutego do godziny 23.59.

Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci którzy, wybrali wycieczki piesze, rowerowe lub nordic walking mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć. Studenci którzy, wybrali obóz narciarsko-snowboardowy zaliczają WF na zajęciach prowadzonych na stoku narciarskim.

Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!!!

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


 [21.12.2021] 

Pomóż nam udoskonalić warunki studiowania dla osób z niepełnosprawnościami na UEK!

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Na naszej Uczelni podejmujemy działania, by była ona dostępna dla wszystkich. Chcemy uwzględnić potrzeby i możliwości każdego z Was, tak żeby zmniejszać ograniczenia i ułatwić Wam studiowanie. Potrzebujemy Waszej pomocy, aby nasze działania były skuteczne!

Kluczem do wprowadzenia zmian będzie poznanie opinii i potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Dzięki niej będziemy mogli ocenić warunki studiowania na UEK oraz wyzwania dotyczące przechodzenia na rynek pracy.

Ankieta jest anonimowa, a udzielone przez Was odpowiedzi będą prezentowane wyłącznie w formie statystycznych uogólnień. Wypełnienie ankiety zajmie Wam ok. 15 minut.

Nasze działania będą skuteczne tylko wtedy, gdy wszyscy studenci z niepełnosprawnościami wypełnią przygotowaną przez nas ankietę. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kliknij w ten link, aby przejść do ankiety: https://ankieter.uek.krakow.pl/surveys/1065/

Ankieta będzie dostępna od 2021-12-15 10:00 do 2021-12-22 23:59.

Z góry dziękujemy za Waszą pomoc.

W imieniu zespołu badawczego realizującego projekt „UEK dostępny dla wszystkich",

dr Agnieszka Pacut

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
www.uek.krakow.pl, e-mail: pacuta@uek.krakow.pl

 


[30.11.2021]

STYPENDIUM REKTORA 2021/2022 - Ranking Ostateczny 

Na posiedzeniu w dniu 30.11.br Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022


RANKING OSTATECZNY (link)

 


[30.11.2021]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

II tura zapisów na wykłady do wyboru na semestr letni 2021/2022

28 listopada 2021, godz. 7.00 do 1 grudnia 2021, godz. 23.59

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Innowacyjność Produktu, Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka

- Studenci, których wykłady wybrane w I turze zapisów nie uzyskały statusu „uruchomiony" mają możliwość dopisania się do uruchomionych wykładów w trakcie II tury zapisów. 


- Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotów do końca II tury (tj. nie dokonali wyboru wśród przedmiotów ze statusem „uruchomiony"), zostaną przypisani do uruchomionych wykładów na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu. 


- Nie przewiduje się migracji Studentów między przedmiotami do wyboru po zakończeniu zapisów.

 

 


 

[16.11.2021]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zapisy na wykłady do wyboru na semestr letni 2021/2022

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach Innowacyjność Produktu, Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka

 

Szanowni Państwo, Studenci INoJZP

Zapraszamy do wyboru przedmiotów w ramach wykładów do wyboru na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 na poszczególnych kierunkach studiów i/lub specjalnościach prowadzonych w INoJiZP.

Wybór i zapisy na wykłady do wyboru są możliwe w systemie USOS w terminie 18 listopada 2021 od godz. 7.00 do 21 listopada 2021 do godz. 23.59.


Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby wykładów do wyboru zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

 

Studia I stopnia (na semestr 6) na kierunkach:

- Innowacyjność produktu – studia stacjonarne - specjalność Rozwój i komercjalizacja produktu – 5 wykładów do wyboru
- Towaroznawstwo - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Menedżer produktu - 3 wykłady do wyboru
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne i studia niestacjonarne - 1 wykład do wyboru 

 

Studia II stopnia (na semestr 3) na kierunkach:

- Towaroznawstwo - studia stacjonarne, specjalność Menedżer produktu - 3 wykłady do wyboru
- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Zarządzanie projektami w produkcji1 wykład do wyboru oraz specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją2 wykłady do wyboru
- Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Manager Logistyki - 2 wykłady do wyboru oraz specjalność Logistyka przedsiębiorstw - 4 wykłady do wyboru.

Do uruchomienia danego wykładu do wyboru niezbędne jest jego wskazanie przez min. 22 studentów danego kierunku, bądź specjalności. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności, na których liczba studiujących jest mniejsza - wówczas limity są adekwatne do liczby osób na danym kierunku, bądź specjalności.

 

 


 

[10.11.2021]

Instytut Zarządzania - zapisy 

Drodzy Studenci!

1) Wyborów dokonują Studenci obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach:
- Informatyka stosowana, Innowacje w biznesie, Inżynieria organizacji i zarządzania, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Rachunkowość i controlling, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi;
2) Wyborów dokonują Studenci obecnego 1 i 3 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach:
- Informatyka stosowana, Innowacje w biznesie, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Rachunkowość i controlling, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami.

W dniach 16.11.2021 r.6.12.2021 r. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2021/2022. Zapisy będą realizowane w trzech turach:
1) pierwsza tura zapisów na proseminaria oraz seminaria licencjackie, inżynierskie i magisterskie dla najlepszych Studentów:
-16.11.2021 (od godz. 8.00) - 17.11.2021 (do godz. 24.00);

2) druga tura zapisów na specjalności, przedmioty do wyboru dla pozostałych Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:
- 23.11.2021 (od godz. 8.00) – 28.11.2021 (do godz. 24.00)

3) trzecia tura zapisów na specjalności, przedmioty do wyboru:
-2.12.2021 (od godz. 8.00) – 6.12.2021 (do godz. 24.00)

W ramach pierwszej tury najlepsi Studenci (tj. tacy, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów co najmniej na poziomie 4,5) będą mogli jako pierwsi wybrać seminarium. Informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Dziekanatu w dniu 8.11 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail. Każdy Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Następnie rozpocznie się druga tura zapisów, dla wszystkich Studentów (bez względu na poziom średniej ocen). W wyniku drugiej tury zapisów zostaną wyłonione specjalności, seminaria, wykłady do wyboru. Każdy Student może wybrać tylko jedno seminarium i specjalność.

Studenci, których wybrane w trakcie drugiej tury specjalności, seminaria, wykłady do wyboru nie uzyskały statusu „uruchomiony" będą mieli możliwość dopisania się w trakcie trzeciej tury do uruchomionych grup.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru do końca trzeciej tury (tj. nie dokonali wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru ze statusem „uruchomiony") zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie. https://iz.uek.krakow.pl/studenci/sprawy-studenckie/

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

 


[04.11.2021]

STYPENDIUM REKTORA 2021/2022 - Ranking Wstępny

Studenci, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji.

Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym – KOMUNIKAT (link)

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) należy wysłać pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK albo dostarczyć osobiście do Działu Spraw Bytowych
(budynek główny, pokój 215-218) do dnia 12 listopada br.

 


[02.11.2021]

Instytut Zarządzania - Prezentacja specjalności dla Studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków studiów

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!
W związku z planowanymi zapisami na specjalności odbędą się prezentacje specjalności występujące na poszczególnych kierunkach studiów według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Linki na spotkania zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

Harmonogram prezentacji specjalności:

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli

 


[20.10.2021]

KURS BRYDŻA SPORTOWEGO DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH

Małopolski Związek Brydża Sportowego wraz z AZS UEK zaprasza chętnych Studentów na kurs dla osób początkujących. Kurs rozpoczyna się 25 października (poniedziałek) i będzie odbywał się na Kampusie AGH. 


Zapraszamy wszystkie chętne osoby do spróbowania swoich sił - nie jest wymagane doświadczenie. 

 

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/1038455680290304/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: azs.uek@gmail.com 

 


 

[09.10.2021]

Rekrutacja na lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

 

Termin rejestracji: od 13.10.2021 godz. 12:00 do 17.10.2021 godz. 23:59


Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje - link.


Aby poprawnie zapisać się na lektoraty każdy student musi zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie CJ:

https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1080

oraz ze swoimi planami studiów

https://planystudiow.uek.krakow.pl

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru. Przed rozpoczęciem zapisów prosimy wszystkich studentów o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony. 

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

cj.uek.krakow.pl

 


 

[08.10.2021]

STYPENDIUM REKTORA 2021/2022

Rejestracja wniosków o stypendium rektora w systemie USOS będzie uruchomiona w terminie od 15 do 31 października.
Średnia ocen do wniosku pobierana jest automatycznie lub wpisana ręcznie przez studenta na podstawie posiadanego zaświadczenia (dotyczy tylko wybranej grupy)

Ręcznej rejestracji dokonują:

1. Studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na UEK ale na innym kierunku/formie studiów niż ten, na którym wnioskują → średnią ocen wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji.

Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku należy pobrać z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku studiów.

Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia.

2. Studenci spoza UEK → średnią ocen wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia z ukończonej uczelni (zał. 4b do Regulaminu)

W przypadku wszystkich pozostałych studentów UEK → średnia ocen ściągana jest automatycznie podczas rejestracji wniosku i nie wymaga dodatkowego zaświadczenia.

 


 [01.10.2021]

Spotkanie informacyjne i szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w UEK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2021 r. (sobota) o godz. 10.00 zostanie udostępnione nagranie informacyjne i obowiązkowe szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2021/22 - link do transmisji filmu jest [tutaj] (film będzie dostępny 02.10.2021 od godziny 10:00)."

 


 [01.10.2021]

Informacja dla studentów dotycząca realizacji zajęć z Wychowania Fizycznego oraz pozostałych form zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.58.2021 z dnia 17 września 2021r. dotyczącego organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym zajęcia z Wychowania Fizycznego będą się odbywać w formie hybrydowej i zostały podzielone na dwie części:
  1. I część. Zajęcia stacjonarne w postaci trzech wycieczek pieszych o łącznej ilości 18 godzin dydaktycznych (po 6 godzin dydaktycznych każda), rozpoczynających się od 4 października i trwających do 28 listopada. UWAGA! Zajęcia zgodne z harmonogramem i planem zajęć.
  2. II część. Zajęcia zdalne WF Online na Platformie Moodle w ilości 12 godzin dydaktycznych rozpoczynające się od dnia 29 listopada a kończące się 30 stycznia.
 2. Zajęcia z części I będą prowadzone w grupach dziekańskich w terminach podanych zgodnie z harmonogramem zajęć na Uczelni. Student nie musi się indywidualnie zapisywać się na zajęcia z WF. Dotyczy wyłącznie studentów pierwszego roku. Pozostali studenci powtarzający przedmiot Wychowanie Fizyczne lub realizujący różnicę programową proszeni są o kontakt z sekretariatem SWFiS w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku swfis@uek.krakow.pl, tel. 12 293 5435 lub osobiście.
 3. Studenci starający się o zaliczenie przedmiotu z Wychowania Fizycznego w trybie normalnym powinni aktywnie uczestniczyć i zaliczyć każdą z dwóch części zajęć.
 4. Studenci ubiegający się o przepisanie oceny z Wychowania Fizycznego zobowiązani są do:
  1. złożenia wniosku skierowanego do Dyrektora Instytutu ( wzór wniosku dostępny jest na stronie SWFiS)
  2. karty przebiegu studiów potwierdzone osobiście przez studenta w Dziekanacie
  3. kompletny wniosek należy złożyć osobiście w Sekretariacie SWFiS lub online swfis@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2021r.
 5. Studenci posiadający długoterminowe zwolnienie lekarskie na jeden lub dwa semestry zwalniające z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych są zobowiązani do przedstawienia stosownego zaświadczenia nauczycielowi przypisanemu do danej grupy dziekańskiej . Nauczyciel prowadzący poinformuję studenta o wyznaczonym sposobie zaliczenia przedmiotu.
 6. Studenci którzy, zapiszą się do sekcji AZS UEK realizując zajęcia stacjonarnie w uczelnianych obiektach sportowych od 11 października 2021r. do 30 stycznia 2022r. otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na treningach lub rozgrywkach AMM, AMP. Terminy treningów dostępne są na stronie AZS UEK. Student jest zwolniony z uczestnictwa w zajęciach w części I i II.

 


 [30.09.2021]

Rekrutacja na lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Termin rejestracji: od 04.10.2021 godz. 12:00 do 07.10.2021 godz. 23:00

 

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje. 

Aby poprawnie zapisać się na lektoraty każdy student musi zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie CJ: 
https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1080

oraz ze swoimi planami studiów: 
https://planystudiow.uek.krakow.pl/

 

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru. Przed rozpoczęciem zapisów prosimy wszystkich studentów o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.

 

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
cj.uek.krakow.pl

 


 

[27.09.2021]

Komunikat dla studentów pierwszego roku


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/2022 do odbioru dokumentów. Wykaz terminów odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów znajduje się tutaj.

Prosimy także o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej w dokumencie instrukcji postępowania podczas odbioru dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wewnętrzne akty prawne dotyczące procesu i organizacji kształcenia, obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są na stronie:

http://bip.uek.krakow.pl/

 


 [23.09.2021]

TRENINGI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

Uprawiasz amatorsko lub zawodowo sport i chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności? Masz ochotę oderwać się od codziennych obowiązków? Chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów? - Zapraszamy na treningi sekcji AZS!

 

Akademicki Związek Sportowy (AZS) to największe stowarzyszenie sportowe zrzeszające studentów z całej Polski. Treningi sekcji, zmagania pełne sportowych emocji i możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach międzyuczelnianych takich jak Akademickie Mistrzostwa Małopolski, czy Akademickie Mistrzostwa Polski to tylko niektóre z możliwości jakie oferuje członkostwo w AZS UEK.

Nasz Klub Uczelniany oferuje zajęcia sportowe sekcji takich jak:

BADMINTON, ERGOMETR WIOŚLARSKI, FUTSAL, KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA SIATKOWA, PŁYWANIE, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, TRÓJBÓJ SIŁOWY

 

Informacje o godzinach treningów oraz pozostałych sekcjach na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/
Więcej informacji sportowych na naszym fanpage: https://www.facebook.com/azs.uek
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: azs.uek@gmail.com 

 


 

[11.08.2021]

Rekrutacja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Terminy rejestracji:

 

 • I tura 16.08-29.08.2021 r.

 

 • II tura 23.09-26.09.2021 r.


Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje
Aby poprawnie zapisać się na lektoraty każdy student musi zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie CJ https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1080 oraz ze swoimi planami studiów (https://planystudiow.uek.krakow.pl/). Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru. Przed rozpoczęciem zapisów prosimy wszystkich studentów o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.
Przy rejestracji do grup lektoratowych (dotyczy to zwłaszcza lektoratów z drugiego języka) liczy się kolejność zgłoszeń. Większy wybór języków będą mieć studenci zapisujący się na lektoraty w pierwszej kolejności.

 


[27.07.2021]

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Wersja polska

WYSOKOŚC DOCHODU UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
Zarządzenie Rektora nr R.0211.49.2021 – link

TERMIN REJESTRACJI I DOSTARCZENIA WNIOSKÓW:
Zarządzenie Rektora nr R.0211.48.2021 – link 

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKÓWlink

WYMAGANE DOKUMENTYlink

Lista pracowników Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantówlink

 

Wersja rosyjska

Информация о социальной стипендии на 2021/22 учебный год (рус.) - link

 

Wersja ukraińska

Інформація щодо соціальної стипендії на 2021/2022 навчальний рік (укр.) - link

 

 


[20.07.2021]

PRZERWA TECHNICZNA

Informujemy, że 20.07.2021 (wtorek) od godz. 21:00 do 21.07.2021 03:00 serwis USOSweb będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 [02.06.2021]

PRAKTYKI - FORUM EKONOMICZNE 2021

Szukasz miejsca gdzie możesz odbyć ciekawą praktykę?

Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i rozwinąć umiejętności praktyczne?

Poczuć satysfakcję z pracy przy organizacji międzynarodowej konferencji?

Forum Ekonomiczne to poważne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi, gdzie istotnym elementem są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Praktykanci mają możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu, które pozwoli na sprawdzenie swoich umiejętności językowych i umożliwi kontakt ze światem zawodowo aktywnych naukowców, przedsiębiorców i polityków z ponad 50 krajów. W praktykach uczestniczy corocznie ok. 200 studentów z czołowych polskich uczelni.

- Zobacz, jak wygląda organizacja dużej międzynarodowej konferencji oraz jednej z największych imprez biegowych w Polsce!
- Zyskaj nowe doświadczenie!
- Poznaj ciekawych, sławnych i wyjątkowych ludzi!

Termin praktyk: 7-9 września 2021 roku
Miejsce praktyk: Karpacz

Pytania dotyczące wydarzenia proszę kierować
do koordynatora praktyk Forum Ekonomicznego w Karpaczu na UEK
dr Karolina Kotulewicz-Wisińska
Katedra Studiów Politycznych UEK
adres e-mail: kotulewk@uek.krakow.pl

 

 


 

[28.05.2021]

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU:

 • aktualni studenci:

              termin składania wniosków : 7.06.2021 9:00 - 14.06.2021 23:59

              termin wpłaty kaucji 500zł : do 28.06.2021

 • nowo przyjęci studenci:

             termin składania wniosków : 27.07.2021 9:00 - 3.08.2021 23:59

             termin wpłaty kaucji 500zł : do 17.08.2021

 


[10.05.2021]

PRZERWA TECHNICZNA

Informujemy, że 10.05.2021 (poniedziałek) od godz. 22:30 do 23:30 serwis USOSweb będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 [30.04.2021]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

 

II tura zapisów na wykłady do wyboru na semestr zimowy 2021/2022


14 maja 2021, godz. 7.00 do 16 maja 2021, godz. 23.59

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Innowacyjność Produktu oraz Logistyka

Studenci, których wykłady wybrane w I turze zapisów nie uzyskają do 14 maja statusu „uruchomiony" mają możliwość dopisania się do uruchomionych wykładów w trakcie II tury zapisów.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotów do końca II tury (tj. nie dokonają wyboru wśród przedmiotów ze statusem „uruchomiony"), zostaną przypisani do uruchomionych wykładów na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu.
Nie przewiduje się migracji Studentów między przedmiotami do wyboru po zakończeniu zapisów.

 

 

Zapisy na seminaria oraz wykłady do wyboru na semestr zimowy 2021/2022

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

na kierunkach Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Innowacyjność Produktu oraz Logistyka

 

Szanowni Państwo, Studenci INoJZP

Ogłaszamy zapisy na seminaria oraz wykłady do wyboru na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 na poszczególnych kierunkach studiów i/lub specjalnościach prowadzonych w INoJiZP.

Zapisy są prowadzone w systemie USOS w terminie

 • 4 maja 2021 od godz. 7.00 do 9 maja 2021 do godz. 23.59.

Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby wykładów do wyboru zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

 

Studia I stopnia na kierunkach:

Towaroznawstwo - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

 • 5 semestr specjalność Menedżer produktu – wybór seminarium
 • 7 semestr specjalność Handlowo-celna - max 10 wykładów do wyboru, łącznie 20 ECTS, (wykłady 30/18 h – 4 ECTS, wykłady 15/9 h – 2 ECTS)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

 • 5 semestr 1 wykład do wyboru oraz seminarium
 • 7 semestr 4 wykłady do wyboru

Innowacyjność produktu - studia stacjonarne

 • 5 semestr 3 wykłady do wyboru oraz seminarium

 

Studia II stopnia na kierunkach:

Towaroznawstwo - studia stacjonarne

 • specjalność Menedżer produktu 2 wykłady do wyboru oraz seminarium

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

 • specjalność Zarządzanie projektami w produkcji 4 wykłady do wyboru oraz seminarium
 • specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją 2 wykłady do wyboru oraz seminarium (tylko na studiach stacjonarnych)

Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

 • specjalność Menadżer logistyki 2 wykłady do wyboru oraz seminarium
 • specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych 4 wykłady do wyboru oraz seminarium

Do uruchomienia danego wykładu do wyboru niezbędne jest jego wskazanie przez min. 22 studentów danego kierunku, bądź specjalności. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności, na których liczba studiujących jest mniejsza - wówczas limity są adekwatne do liczby osób na danym kierunku, bądź specjalności. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

[25.04.2021]

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Szanowni Państwo,


Informujemy, iż od 27 kwietnia 2021r. w Instytucie Finansów rozpoczynają się zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy 2021/2022 dla studentów:

 

Studia stacjonarne I i II stopnia
I Tura 27.04.2021 od godz. 09:00 do 23:59

 

Studia stacjonarne I stopnia

Zapisy na semestr V - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: Finanse i Rachunkowość

 

Studia stacjonarne I stopnia

Zapisy na semestr V - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: Finanse i Rachunkowość, Corporate Finance&Accounting

 

Studia Stacjonarne II stopnia

Zapisy na semestr III - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: AUDYT FINANSOWY


Studia Stacjonarne II stopnia

Zapisy na semestr V - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: AUDYT FINANSOWY


Studia Stacjonarne II stopnia


Zapisy na semestr III - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: Bankowość i zarządzanie Ryzykiem

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia
I Tura 28.04.2021 od godz. 09:00 do 23:59

 

Studia Niestacjonarne II stopnia

Zapisy na semestr III - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: AUDYT FINANSOWY

 

Studia Niestacjonarne II stopnia

Zapisy na semestr V - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: AUDYT FINANSOWY

 

Studia Niestacjonarne II stopnia

Zapisy na semestr III - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: Bankowość i zarządzanie Ryzykiem

 

Studia Niestacjonarne I stopnia


Zapisy na semestr V - zajęcia w semestrze 2021/22 zimowy kierunek: Finanse i Rachunkowość

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[19.04.2021] 

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

Drodzy Studenci!

- obecnego 2 semestru I stopnia Innowacje w Biznesie (2020/2021)
- obecnego 4 semestru studiów I stopnia (2019/2020)
- obecnego 2 semestru studiów II stopnia (2020/2021)

W dniach 25.04.2021 r. – 17.05.2021 r. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2021/2022. Zapisy będą realizowane w trzech turach:


1) pierwsza tura zapisów na proseminaria oraz seminaria licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów:
-25.04.2021 (od godz. 8.00) - 27.04.2021 (do godz. 24.00);

2) druga tura zapisów na specjalności, przedmioty do wyboru dla pozostałych Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:
- 29.04.2021 (od godz. 8.00)- 5.05.2021 (do godz. 24.00)

3) trzecia tura zapisów na specjalności, przedmioty do wyboru:
-12.05.2021 (od godz. 8.00) – 17.05.2021 (do godz. 24.00)

W ramach pierwszej tury najlepsi Studenci (tj. tacy, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów co najmniej na poziomie 4,5) będą mogli jako pierwsi wybrać seminarium. Informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Dziekanatu w dniu 23 kwietnia br. najlepszym Studentom na ich adresy e-mail. Każdy Student może wybrać tylko jedno seminarium.

Następnie rozpocznie się druga tura zapisów, dla wszystkich Studentów (bez względu na poziom średniej ocen). W wyniku drugiej tury zapisów zostaną wyłonione specjalności, seminaria, wykłady do wyboru. Każdy Student może wybrać tylko jedno seminarium i specjalność.

Studenci, których wybrane w trakcie drugiej tury specjalności, seminaria, wykłady do wyboru nie uzyskały statusu „uruchomiony" będą mieli możliwość dopisania się w trakcie trzeciej tury do uruchomionych grup.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru do końca trzeciej tury (tj. nie dokonali wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru ze statusem „uruchomiony") zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie. https://iz.uek.krakow.pl/studenci/sprawy-studenckie/

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

 


[15.04.2021]

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

Zapisy na specjalności dla studentów I stopnia

Szanowni Państwo prosimy o dokonanie w terminie od 16.04.2021r.godz. 7.00 do 19.04.2021r. godz. 23.59 wyboru specjalności na następujących kierunkach:

 • Towaroznawstwo, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (studenci obecnego 4. semestru)
 • Innowacyjność produktu, studia I stopnia stacjonarne (studenci obecnego 4. semestru).

Zapisy odbędą się za pośrednictwem systemu USOS.
Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu.

 


[13.04.2021]

INSYTUT FINANSÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w terminie od 14.04.2021r. godz. 9:00 do 15.04.2021r. godz. 23:59 zostanie przeprowadzona II tura zapisów na specjalności za pośrednictwem systemu USOSweb. Dla studentów:

Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne 1 stopień - aktualny 4 semestr 20/21L

Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne 1 stopień - aktualny 4 semestr 20/21L

Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne 2 stopień - aktualny 2 semestr 20/21L

Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne 2 stopień - aktualny 2 semestr 20/21L

Osoby które zapisały się na specjalność, która nie została uruchomiona muszą się przepisać na jedna z pośród uruchomionych specjalności.
Dziekanat KEFiP

 


[09.04.2021]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ

Na posiedzeniu w dniu 09.04.br, Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

RANKING OSTATECZNY (link).

 


[07.04.2021]

INSYTUT FINANSÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w terminie od 8.04.2021r. godz. 9:00 do 9.04.2021r. godz. 23:59 zostanie przeprowadzona I tura zapisów na specjalności za pośrednictwem systemu USOSweb dla studentów:

 • Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopień ( obecny 4. semestr)
 • Kierunek: Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopień ( obecny 2. semestr)
 • Kierunek: Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem, studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopień ( obecny 2. semestr)
 • Kierunek: Rynki Finansowe, studia stacjonarne 2 stopień ( obecny 2. semestr)

 


[02.04.2021] 

Szanowni Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem dot. funkcjonowania Uczelni.

 


 [29.03.2021]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW z REKRUTACJI MARCOWEJ

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 29 marca br., ustaliła minima punktowe w RANKINGU WSTĘPNYM wniosków zarejestrowanych - KOMUNIKAT.

Studenci, których zarejestrowane wnioski o stypendium rektora uzyskały liczbę punktów nie mniejszą niż ustalone, są uprawnieni do II etapu składania wniosku.
II etap złożenia wniosku obejmuje:

 • wydrukowanie wniosku z USOS web (należy pamiętać o jego podpisaniu),
 • wysłanie pocztą tradycyjną albo wrzucenie do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK wniosku wraz potwierdzeniami osiągnięć. Potwierdzenia muszą być dokumentami w oryginale.

Termin złożenia kompletu dokumentów upływa 02.04.2021.

 


 [26.02.2021]

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ 2020/2021

1. Terminy składania wniosków link.

2. Dane kontaktowe link.

Dostarczenie wniosków do weryfikacji - wydruków z USOS z kompletem dokumentów:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni (hol budynku głównego)

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

 


[21.12.2020]

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Rekrutacja na studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021.

 

Już w drugiej połowie stycznia rusza internetowa rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zgłaszać mogą się kandydaci chcący studiować na kierunkach:

 

 1. Logistyka –absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. zarządzania logistycznego  w przedsiębiorstwach, w tym także międzynarodowych, organizacji i projektowania, koordynacji oraz bezpośredniego nadzoru funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw. 
 2. Gospodarka przestrzenna – studia te łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, a także geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego. Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej. 
 3. Towaroznawstwo – absolwenci zdobędą wiedzę m.in. w zakresie wpływu – w procesie pozyskiwania surowców, produkcyjnym i poprodukcyjnym – na jakość towarów i usług, oraz skutecznego zarządzania procesem kształtowania jakości. 
 4. Zarządzanie i inżynieria produkcji – te interdyscyplinarne studia łączą wiedzę z dziedziny zarządzania i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in.  przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

- Studia stacjonarne drugiego stopnia: Internetowa Rekrutacja Kandydatów od 18 stycznia do 22 stycznia 2021 r.

- Studia niestacjonarne drugiego stopnia: Internetowa Rekrutacja Kandydatów od 8 lutego do 28 lutego 2021 r.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: https://studiuj.uek.krakow.pl/

 

 


[16.12.2020] 

INSTYTUT PRAWA

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 17 grudnia 2020r. rusza II tura obowiązkowej rejestracji przez system USOSweb na przedmioty do wyboru na semestr letni 2020/2021

 

Instytut Finansów

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 17 grudnia 2020r. rusza II tura obowiązkowej rejestracji przez system USOSweb na przedmioty do wyboru na semestr letni 2020/2021

 

[14.12.2020]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

II tura zapisów na wykłady do wyboru na semestr letni 2020/2021

17 grudnia 2020, godz. 7.00 do 20 grudnia 2020, godz. 23.59

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka

 • Studenci, których wykłady wybrane w I turze zapisów nie uzyskały statusu „uruchomiony” mają możliwość dopisania się do uruchomionych wykładów w trakcie II tury zapisów.
 • Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotów do końca II tury (tj. nie dokonali wyboru wśród przedmiotów ze statusem „uruchomiony”), zostaną przypisani do uruchomionych wykładów na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu.
 • Nie przewiduje się migracji Studentów między przedmiotami do wyboru po zakończeniu zapisów.

 


[11.12.2020] 

INSTYTUT PRAWA

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 14 grudnia 2020r. rozpoczyna się obowiązkowa rejestracja przez system USOSweb na przedmioty do wyboru dla kierunku: Prawo, na semestr letni 2020/2021, dla studentów:

 

I rok – studia stacjonarne - zapisy na sem.2.

Student wybiera 2 przedmioty z 6

I rok – studia niestacjonarne - zapisy na sem.2.

Student wybiera 2 przedmioty z 6

II rok – studia stacjonarne - zapisy na sem.4.

Student wybiera 2 przedmioty z 7

II rok – studia niestacjonarne - zapisy na sem.4.

Student wybiera 2 przedmioty z 7

III rok – studia stacjonarne - zapisy na sem.6.

Student wybiera 2 przedmioty z wielu

IV rok – studia stacjonarne - zapisy na sem.8.

Student wybiera 3 przedmioty z wielu

IV rok – studia niestacjonarne - zapisy na sem.8.

* Student wybiera 3 przedmioty z wielu

V rok – studia stacjonarne - zapisy na sem.10.

Student wybiera 3 przedmioty z 4

O uruchomieniu danego przedmiotu decydować będzie zapisanie się min. 22 osób

* o uruchomieniu danego przedmiotu decydować będzie zapisanie się min. 13 osób

 

Instytut Finansów

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 14 grudnia 2020r. rozpoczyna się obowiązkowa rejestracja przez system USOS na przedmioty do wyboru na semestr letni 2020/2021, dla studentów:

 

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopień, II rok – zapisy 

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

2 przedmioty z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia niestacjonarne I stopień, II rok - zapisy

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

2 przedmioty z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

ścieżka Corporate Finance and Accounting, studia stacjonarne I stopień, II rok - zapisy

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

2 przedmioty z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

ścieżka Corporate Finance and Accounting, studia stacjonarne I stopień, III rok - zapisy

na semestr 6. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmioty z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2 - Ekonomia matematyczna lub Ekonomia globalna

oraz 1 przedmiot z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia niestacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2 - Ekonomia matematyczna lub Ekonomia globalna

oraz 1 przedmiot z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

ścieżka Corporate Finance and Accounting, studia stacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2 – Mathematical Economics lub Global Economics

oraz 1 przedmiot z wielu

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

ścieżka Corporate Finance and Accounting, studia niestacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2 – Mathematical Economics lub Global Economics

oraz 1 przedmiot z wielu

Kierunek: Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem, studia stacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

4 przedmioty z 8

Kierunek: Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem, studia niestacjonarne II stopień, I rok – zapisy na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

4 przedmioty z 8

Kierunek: Rynki Finansowe, studia stacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

3 przedmioty z 6

Kierunek: Audyt Finansowy, studia stacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot  z 2

Kierunek: Audyt Finansowy, studia niestacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2

Kierunek: Zarządzanie Finansami Państwa i Samorządu Terytorialnego,  studia stacjonarne II stopień, I rok - zapisy

na semestr 2. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2

Kierunek: Zarządzanie Finansami Państwa i Samorządu Terytorialnego, studia stacjonarne II stopień, II rok - zapisy

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2

Kierunek: Rynki Finansowe, studia stacjonarne II stopień, II rok - zapisy

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

1 przedmiot z 2

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

ścieżka Corporate Finance and Accounting, studia stacjonarne II stopień, II rok - zapisy

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

3 przedmioty z wielu:

Kierunek: Finanse i Rachunkowość, 

ścieżka Corporate Finance and Accounting, studia niestacjonarne II stopień, II rok - zapisy

na semestr 4. 20/21 lato

Studenci wybierają:

3 przedmioty z wielu:

 

O uruchomieniu danego przedmiotu decydować będzie zapisanie się min. 22 osób

W przypadku mniej licznych kierunków o uruchomieniu danego przedmiotu decydować będzie większość.

 


[04.12.2020]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

 Zapisy na wykłady do wyboru na semestr letni 2020/2021

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Logistyka

Szanowni Państwo, Studenci INoJZP

Zapraszamy do wyboru przedmiotów w ramach wykładów do wyboru na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiów i/lub specjalnościach prowadzonych w INoJiZP.

Wybór i zapisy na wykłady do wyboru są możliwe w systemie USOS w terminie 5 grudnia 2020 od godz. 7.00 do 8 grudnia 2020 do godz. 23.59. Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby wykładów do wyboru zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

 

Studia I stopnia (na semestr 6) na kierunkach:

 • Towaroznawstwo - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Handlowo-celna po 5 wykładów do wyboru przez studenta
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne i studia niestacjonarne po 1 wykładzie do wyboru przez studenta.

 

Studia II stopnia (na semestr 3) na kierunkach:

 • Towaroznawstwo - studia stacjonarne, specjalność Handlowo-celna 2 wykłady do wyboru oraz specjalność Transport i spedycja 4 wykłady do wyboru przez studenta. 
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Zarządzanie projektami w produkcji po 1 wykładzie do wyboru oraz specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją po 2 wykłady do wyboru 
 • Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne -  specjalność Manager Logistyki po 2 wykłady do wyboru oraz specjalność Logistyka przedsiębiorstw po 4 wykłady do wyboru przez studenta. 

Do uruchomienia danego wykładu do wyboru niezbędne jest  jego wskazanie przez min. 22 studentów danego kierunku, bądź specjalności. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności, na których liczba studiujących jest mniejsza - wówczas limity są adekwatne do liczby osób na danym kierunku, bądź specjalności. 

 


[03.12.2020]

STYPENDIUM REKTORA 2020/2021- Ranking Ostateczny

 

Na posiedzeniu w dniu 02.12.br Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021

RANKING OSTATECZNY (link).

 


[19.11.2020]

STYPENDIUM REKTORA 2020/2021 - Ranking Wstępny - Wersja II zaktualizowana

 

W związku z korektą liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów, zaistniała konieczność aktualizacji Rankingu Wstępnego z dnia 6 listopada 2020r.

Na posiedzeniu w dniu 18 listopada br., Komisja Stypendialna ustaliła nowe minima punktowe, które należy sprawdzić w Rankingu Wstępnym – Wersja II zaktualizowana - KOMUNIKAT.

Studenci, których zarejestrowane wnioski o stypendium rektora uzyskały liczbę punktów nie mniejszą niż ustalone w nowym rankingu, są uprawnieni do II etapu składania wniosku.

II etap złożenia wniosku obejmuje:

 • wydrukowanie z USOS web i podpisanie wniosku
 • wysłanie pocztą tradycyjną albo wrzucenie do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK wniosku wraz potwierdzeniami osiągnięć. Potwierdzenia muszą być dokumentami w oryginale.

Termin złożenia kompletu dokumentów upływa 27.11.2020. - Zarządzenie Rektora nr 72/2020 - link


[06.11.2020]

STYPENDIUM REKTORA 2020/2021 - Ranking Wstępny

 

Studenci, których zarejestrowane wnioski o stypendium rektora uzyskały liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną są uprawnieni do II etapu składania wniosku. Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym- KOMUNIKAT. Wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami (tylko oryginały) osiągnięć można wysłać pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK do dnia 17.11.2020.

 

 


[06.10.2020]

Instytut Prawa

I rok 2020/2021 (rekrutacja 2020)

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy na przedmioty do wyboru

W czwartek 8 października 2020 w godzinach 8:00-23:59 rusza obowiązkowa rejestracja na przedmioty do wyboru na 1 semestr 2020/2021 dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych kierunku Prawo. 

Poprzez system Usos należy dokonać zapisu na 3 z 6 przedmiotów.

Aby przedmiot został uruchomiony musi się na niego zapisać min. 22 os.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

Wydawanie dokumentów

Odbiór legitymacji i podpisanie ślubowania odbędzie się w godzinach przyjęć dziekanatu w pok. 010 (budynek główny UEK) od poniedziałku 12.10.2020.

Studenci, którzy dokonają późniejszej wpłaty za legitymacje, będą je mogli odebrać do 2 tygodni po zaksięgowaniu wpłaty. Dotyczy to również osób z rekrutacji w trybie odwołania lub przeniesienia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

link do strony dziekanatu https://ip.uek.krakow.pl/dziekanat/

 

 


 [02.10.2020]

Szanowni Państwo!

Studenci I roku 2020/2021 studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Prawo

uprzejmie informujemy, iż z uwagi na przedłużony okres rekrutacji, wydawanie dokumentów (legitymacji) oraz podpisywanie ślubowań odbędzie się od dnia 12.10.2020 w godz. przyjęć dziekanatu w pok. 010 w Budynku Głównym UEK. 

 


 

[01.10.2020]

Spotkanie informacyjne i szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w UEK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 3 października 2020 r. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie informacyjne i obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od roku akademickiego 2020/21 - link do transmisji filmu jest  [tutaj] (film będzie dostępny 03.10.2020 od godziny 10:00).


 

[25.09.2020]

Komunikat dla studentów pierwszego roku

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021 do odbioru dokumentów. Wykaz terminów odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów znajduje się tutaj.

Prosimy także o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej w dokumencie instrukcji postępowania podczas odbioru dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że wewnętrzne akty prawne dotyczące procesu i organizacji kształcenia, obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są na stronach:

https://uek.krakow.pl/informacje-prawne/akty-prawne

https://uek.krakow.pl/studenci

https://uek.krakow.pl/artykuly/news/komunikaty-w-zwiazku-z-wystepowaniem-w-polsce-wirusa-sars-cov-2

 
 
 

Poprzednie komunikaty dostępne są w archiwum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)