Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 22 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 21 dni temu

[22.05.2024]

Oddaj swój głos na Akademię Sportu i Aktywnego Studenta!

Drodzy Studenci i Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

wystartowało głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Nasz Uczelniany Klub AZS zgłosił w tym roku dwa projekty.

1. Akademia Sportu - to projekt o zasięgu ogólnowojewódzkim, którego celem jest propagowanie aktywnego trybu życia poprzez organizację bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców województwa Małopolskiego. 

2. Aktywny Student - to projekt skierowany do mieszkańców Krakowa, również oferujący bezpłatne zajęcia sportowe.

Oba projekty przewidują realizację dla Was setek godzin różnorodnych zajęć sportowych, obejmujących m.in. fitness, pilates, zumbę, treningi personalne, sztuki walki, treningi wzmacniające, dbałość o zdrowy kręgosłup i wiele innych. Ponadto, uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych wizyt u fizjoterapeuty w przypadku kontuzji. 

Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 rok życia, niezależnie od posiadania meldunku. Warto zaznaczyć, że jedna osoba może zagłosować na oba projekty - zarówno ogólnowojewódzki, jak i regionalny. Oba z nich są dedykowane Naszej społeczności akademickiej, dlatego Wasze wsparcie jest niezwykle istotne. 

Gorąco zachęcamy do oddania głosu na te ważne projekty, które mają potencjał zmienić życie wielu osób poprzez promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Link do głosowania:

https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie

Głosowanie trwa do 14 czerwca. Oddajmy swoje głosy na

 • Akademia Sportu (OGW10)
 • Aktywny Student (KOM09)

 


[20.05.2024]

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU

aktualni studenci:
termin składania wniosków : 10.06.2024 9:00 - 12.06.2024 23:59

nowo przyjęci studenci:
termin składania wniosków : 29.07.2024 9:00 - 31.07.2024 23:59

Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


 

[20.05.2024]

PRAKTYKI - FORUM EKONOMICZNE 2024

Szukasz miejsca gdzie możesz odbyć ciekawą praktykę?

Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i rozwinąć umiejętności praktyczne?

Poczuć satysfakcję z pracy przy organizacji międzynarodowej konferencji?

Forum Ekonomiczne to poważne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi, gdzie istotnym elementem są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość  dobycia cennego doświadczenia. Praktykanci mają możliwość uczestniczenia w prestiżowym wydarzeniu, które pozwoli na sprawdzenie swoich  miejętności językowych i umożliwi kontakt ze światem zawodowo aktywnych naukowców, przedsiębiorców i polityków z ponad 50 krajów. W  praktykach uczestniczy corocznie ok. 200 studentów z czołowych polskich uczelni. 

 • Zobacz, jak wygląda organizacja dużej międzynarodowej konferencji oraz jednej z największych imprez biegowych w Polsce!
 • Zyskaj nowe doświadczenie!
 • Poznaj ciekawych, sławnych i wyjątkowych ludzi!

Termin praktyk: 3-5 września 2024 roku
Miejsce praktyk: Karpacz

Jesteś zainteresowany udziałem w wydarzeniu?
Zapraszamy na spotkanie z Organizatorem
w dniu 27 maja o godzinie 10.00-11.30 w paw. B pok. 468

Pytania dotyczące wydarzenia proszę kierować do koordynatora praktyk Forum Ekonomicznego w Karpaczu na UEK dr Karolina Kotulewicz-Wisińska

Katedra Studiów Politycznych UEK 

adres e-mail: kotulewk@uek.krakow.pl

 


[18.04.2024]

Informacja o zapisach na przedmioty do wyboru i seminaria w Instytucie Ekonomii

Przedmioty do wyboru i seminaria 

Instytut Ekonomii – zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni oraz zapisy na seminaria realizowane w roku akademickim 2024/2025

Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 24-28.04.2024r. uruchomione będą zapisy na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:

 • Ekonomia
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • International Business 
 • Europeistyka
 • Doradztwo inwestycyjno – gospodarcze
 • Strategie rozwoju biznesu


Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru:

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb. 

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.). 

W sytuacji, gdy żaden z przedmiotów nie uzyska ww. liczby zgłoszeń uruchomiony zostanie przedmiot lub przedmioty z największa liczbą zarejestrowanych osób. Osobom zarejestrowanym na przedmioty nie uruchomione zostanie uruchomiona II tura zapisów. 

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Informacja o zasadach zapisów na seminaria dyplomowe:

W terminie od 24–28.04.2024r. uruchomione zostaną zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb. 

Informacje o tematyce seminarium i wymaganiach stawianych przez osoby zgłaszające seminarium (promotorów) można uzyskać na stronie:

planystudiow.uek.krakow.pl

w zakładce: Przedmioty i seminaria do wyboru,

po wybraniu odpowiedniego kierunku studiów, stopnia studiów i roku akademickiego, w którym studia rozpoczęto. Proszę o uwzględnienie tych wymagań przy wyborze seminarium. 

Prof. dr hab. Krzysztof Firlej

Dyrektor Instytutu Ekonomii

 


[09.04.2024]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Ostateczny

dotyczy kierunku:
Gospodarka przestrzenna, Inżynieria Jakości Produktu, Logistyka, Transport i spedycja, Zarządzanie i inżynieria produkcji


Na posiedzeniu w dniu 09.04.br, Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2023/2024. 


RANKING OSTATECZNY

https://cos.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/KOMUNIKAT-RO-23.24-III.docx

 


[05.04.2024]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem - Informacja o zapisach na seminaria, przedmioty do wyboru na semestr zimowy oraz letni 2024/2025, studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) 

Szanowni Państwo,

W dniach 19.04 br. – 26.04 br. będą prowadzone zapisy na seminaria (bez względu na wysokość średniej), przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione na rok akademicki 2024/2025 (semestr zimowy i letni 2024/2025). 

Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby przedmiotów zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.


Studia I stopnia na kierunkach:

Innowacyjność produktu – studia stacjonarne na semestr 5 i 6 – po 3 przedmioty do wyboru a w przypadku specjalności Rozwój i komercjalizacja produktu po 2 przedmioty do wyboru zarówno na semestr 5 jak i 6

Towaroznawstwo - studia stacjonarne semestr 7- specjalność Menedżer produktu - przedmioty do wyboru na łączną sumę 20 ECTS

• Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne i studia niestacjonarne na semestr 7 – 4 przedmioty do wyboru, na semestr 5 i 6 po 1 przedmiocie do wyboru 

Inżynieria jakości produktu – studia stacjonarne semestr 5 - opcja wyboru przedmiotów na łączna sumę 14 ECTS; semestr 6 - opcja wyboru przedmiotów na łączna sumę 12 ECTS

Transport i spedycja – studia stacjonarne i niestacjonarne – semestr 4 – 3 przedmioty do wyboru. 

Studia II stopnia na kierunkach:

Inżynieria jakości produktu - studia stacjonarne 

 • na semestr 2 – 1 przedmiot do wyboru z zakresu nauk prawnych, oraz 2 przedmioty do wyboru , a dla specjalności dla specjalności: Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu – 1 przedmiot do wyboru 
 • na semestr 3 – 2 przedmioty do wyboru (konwersatorium) na łączną sumę 5 ECTS; lub 1 x konwersatorium - 5 ECTS (przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych)

Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne – na semestr 2 i na semestr 3 po 2 przedmioty do wyboru (konwersatoria)

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne –

 • na semestr 2 – 2 przedmioty do wyboru, na semestr 3 – 2 przedmioty do wyboru (konwersatoria) 

Transport i spedycja – studia stacjonarne –

 • semestr 2 i 3 – po 4 przedmioty do wyboru

Studia II stopnia (na semestr 3 i 4) na kierunku:

Innowacyjność produktu – studia stacjonarne – semestr 3 – 6 przedmiotów do wyboru, semestr 4 – 5 przedmiotów do wyboru.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, przedmiotu do wyboru, seminarium w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów. 

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


[05.04.2024]

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu - Informacja o zapisach na specjalności, seminaria, przedmioty do wyboru na semestr zimowy 2024/2025, studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Drodzy Studenci!

 • - obecnego 4 semestru studiów I stopnia kierunków: Applied Informatics, Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling 
 • - obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling

W dniach 15.04 br. – 26.04 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2024/2025. Zapisy będą realizowane w terminach:

1) zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:
- 15.04 br. (od godz. 8.00) – 16.04 br. (do godz. 23.59);
- informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studentów do dnia 13.04 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
- Student może wybrać tylko jedno seminarium;

2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, seminaria licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:
- 19.04 br. (od godz. 8.00) – 26.04 br. (do godz. 23.59)

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów

Wykaz uruchamianych zapisów zostanie zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie

https://knzj.uek.krakow.pl/irc/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnosci-praktyki/

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dyrektor Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controlling

 


[05.04.2024]

Instytut Zarządzania - Informacja o zapisach na specjalności, seminaria, przedmioty do wyboru na semestr zimowy 2024/2025, studia I oraz II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Drodzy Studenci!

 • - obecnego 2 semestru studiów I – go stopnia kierunku: Innowacje w biznesie, Logistyka międzynarodowa; Strategiczne doradztwo organizacyjne, Zarządzanie projektami; 
 • - obecnego 4 semestru studiów I – go stopnia kierunku: Innowacje w biznesie, Logistyka międzynarodowa; Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • - obecnego 6 semestru studiów I – go stopnia kierunku: Logistyka międzynarodowa; 
 • - obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Marketing i komunikacja rynkowa, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

W dniach 19.04 br. – 26.04 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2024/2025. Zapisy będą realizowane w terminach:

1) zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów (przed turą podstawową), którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:
- 15.04 br. (od godz. 8.00) – 16.04 br. (do godz. 23.59);
- informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studentów do dnia 13.04 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
- Student może wybrać tylko jedno seminarium;

2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, seminaria licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:
- 19.04 br. (od godz. 8.00) – 26.04 br. (do godz. 23.59)

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów zostanie zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie: 

https://knzj.uek.krakow.pl/iz/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnosci-praktyki/

 

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska

Dyrektor Instytutu Zarządzania

 


[03.04.2024]

Instytut Finansów - Informacja o zapisach na seminaria w roku akademickim 2024/2025, studia I oraz II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru zimowego w roku akademickim 2024/2025 na kierunkach:

 • Global Finance and Accounting – studia stacjonarne I stopnia,
 • Finanse i rachunkowość, specjalność: Corporate Finance and Accounting – studia stacjonarne I stopnia,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne oraz niestacjonarne II stopnia,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne oraz niestacjonarne II stopnia. 

Jednym z kryteriów zapisów będzie średnia ocen uzyskana przez studenta z dotychczasowego toku studiów. Limit miejsc na seminarium określa Zarządzenie Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.). 

Na każdej formie studiów została ustalona przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu lista promotorów. 

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej: 

1. Konsultacje z potencjalnym promotorem 4 – 7 – kwietnia 2024 r.
Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer
albumu).W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów.

2. Do 8 kwietnia 2024 r. – przekazanie list 3 studentów do Centrum Obsługi Studentów przez Sekretariaty Katedra.

3. Terminy zapisów 12 – 22 kwietnia 2024 r.

Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
a) 12 kwietnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
b) 16 kwietnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59,
c) 18 kwietnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, II i III, w godz. 9.00 – 23.59,
d) 22 kwietnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, II, III i VI, w godz. 9.00 – 23.59,

O przydziale do poszczególnej grupy decyduje średnia ocen uzyskana z dotychczasowego toku studiów:
a) I grupa – średnia większa lub równa 4,5
b) II grupa – średnia z przedziału 4,0 do 4,49
c) III grupa – średnia z przedziału 3,5 do 3,99
d) IV grupa – średnia mniejsza niż 3,49

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione. 

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów.

Global Finance and Accounting – studia I stopnia

• studia stacjonarne:
- dr Katarzyna Mikołajczyk

Finanse i rachunkowość,specjalność: Corporate Finance and Accounting – studia I stopnia

• studia stacjonarne:
- dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK,
- dr Rafał Sieradzki,

Finanse i rachunkowość – studia I stopnia

• studia stacjonarne:
- dr Dorota Kędzior,
- dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UEK,
- dr Marcin Surówka,
- dr Radosław Ciukaj,
- dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK,
- prof. dr hab. Ewa Miklaszewska,
- dr Katarzyna Stabryła – Chudzio,
- dr Radosław Ślusarczyk,
- prof. dr hab. Krzysztof Surówka,
- dr Piotr Podsiadło,
- dr Katarzyna Maj –Serwatka,
- dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK,
- dr Ksymena Rosiek,
- dr Renata Żaba – Nieroda,
- dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK,
- dr hab. Konrad Stępień, prof. UEK,
- dr hab. Anna Doś, prof. UEK,
- dr Małgorzata Snarska,
- dr Magdalena Adamczyk – Kowalczuk,
- dr Maciej Cycoń,
- dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK
• studia niestacjonarne:
- dr Katarzyna Łach
- dr Michał Boda
- dr Krzysztof Kil
- dr Alicja Kasperowicz – Stępień
- dr Joanna Niżnik
- dr Marzena Piszczek
- dr Agnieszka Mazurek – Czarnecka
- dr Krzysztof Wąsowicz
- dr Monika Turek – Radwan
- dr Bogusław Wacławik
- dr Paweł Oleksy
- dr Janusz Żarnowski
- dr Jolanta Stanienda

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia II stopnia

• studia stacjonarne:
- dr Krzysztof Kil,
- dr hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK,
• studia niestacjonarne:
- dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK,
- dr hab. Maria Płonka, prof. UEK,

Finanse i rachunkowość – studia II stopnia

• studia stacjonarne:
- dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
- dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
- dr Piotr Karaś
- dr Barbara Grabińska
- dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK
- dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK
- dr hab. Piotr Sołtyk, prof. UEK
- dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
- dr hab. Piotr Małecki, prof. UEK
- dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
- dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK
- dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK
• studia niestacjonarne:
- dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UEK
- dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
- dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
- dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK
- dr Andrzej Walitza
- dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK
- dr Renata Papież
- dr Katarzyna Owsiak
- dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK
- dr Piotr Podsiadło
- dr hab. Piotr Małecki, prof. UEK
- dr Ksymena Rosiek
- dr Izabela Emerling
- dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK
- dr Maciej Jagódka
- dr Janusz Żarnowski
- dr Maciej Cycoń
- dr Magdalena Adamczyk – Kowalczuk
- dr Jolanta Stanienda

 


[03.04.2024]

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2024/2025, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:
11 – 19 kwietnia 2024 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach:

 • Audyt finansowy – studia stacjonarne – brak limitu,
 • Audyt finansowy – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne – brak limitu,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Financial Analytics – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne: limit studentów w przypadku wykładów do wyboru gdy wybierany jest 1 przedmiot z 3 jest równy połowie liczby wszystkich studentów studiujących na kierunku w semestrze, w którym są wybierane wykłady do wyboru.
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne: limit studentów w przypadku wykładów do wyboru gdy wybierany jest 1 przedmiot z 3 jest równy połowie liczby wszystkich studentów studiujących na kierunku w semestrze, w którym są wybierane wykłady do wyboru.
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne – brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.). 

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

 • 11 kwietnia 2024 r – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 15 kwietnia 2024 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu. 

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu: 

 1. Student dokonuje wyboru i zapisuje się na wybrane przedmioty (zgodnie z programem studiów),
 2. Przyjęcia na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na przedmioty do wyboru pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów. 
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów. 
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  • I grupa – średnia większa lub równa 4,5,
  • II grupa – średnia z przedziału od 4 do 4,49,
  • III grupa – średnia z przedziału od 3,5 do 3,99,
  • IV grupa – średnia mniejsza niż 3,49.
 5. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  • 11 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I,
  • 15 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I i II,
  • 17 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I, II, III,
  • 19 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I, II, III i IV.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu. 

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2024/2025 

Audyt finansowy – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr III:

 • Zrównoważona działalność marketingowa przedsiębiorstw (tylko niestacjonarne),
 • Zagadnienia środowiskowe w strategii ESG,
 • Audyt ekologiczny,
 • Finansowanie ochrony zdrowia,
 • Metody rozwiązywania problemów biznesowych,
 • Bond markets (tylko stacjonarne),
 • Data Science w Finansach,
 • Instytucje Zbiorowego Inwestowania,
 • Zapobieganie oszustwom biznesowym w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym (Introduction to International Financial Management), 

Przedmiot wybierany na semestr IV (1 z 3):

 • Audyt śledczy,
 • Podatki i opłaty ekologiczne,
 • Planowanie budżetowe,

Przedmiot wybierany na semestr na semestr V:

 • Behawioralne aspekty decyzji finanowych,
 • Raportowanie i atestacja informacji z zakresu ESG (Environmental, Social, Governance),
 • Zrównoważona działalność marketingowa przedsiębiorstw (tylko niestacjonarne),
 • Transformacja energetyczna przedsiębiorstw i jej finansowanie,
 • Audyt ekologiczny,
 • Finansowanie ochrony zdrowia,
 • Data Science w Finansach,
 • Instytucje Zbiorowego Inwestowania,
 • Zapobieganie oszustwom biznesowym w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • Strategie przedsiębiorstw z perspektywy ESG,
 • Rachunkowość organizacji pozarządowych,

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr III:

 • Innowacje finansowe FinTech (tylko stacjonarne),
 • Behawioralne aspekty decyzji finansowych (tylko stacjonarne),
 • Kontrola podatkowa działalności gospodarczej,
 • Raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) w bankach,
 • Rynek sztuki,
 • Zrównoważona działalność marketingowa przedsiębiorstw (tylko niestacjonarne),
 • Wycena w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Transformacja energetyczna przedsiębiorstw i jej finansowanie,
 • Finansowanie ochrony zdrowia,
 • Wybrane zagadnienia ekonometrii finansowej,
 • Korporacje międzynarodowe i grupy kapitałowe- uwarunkowania rozwojowe,
 • Data Science w Finansach,
 • Instytucje Zbiorowego Inwestowania,
 • Project Finance i Bankowość Inwestycyjna (tylko stacjonarne),
 • Handel algorytmiczny,
 • Strategie przedsiębiorstw z perspektywy ESG,

Przedmiot wybierany na semestr III (1 z 2):

 • Ryzyko ekologiczne w kredytowaniu projektów inwestycyjnych
 • Zielone finanse

Przedmiot wybierany na semestr III (1 z 2)

 • Prawo administracyjne
 • Prawo ubezpieczeniowe

Financial Analytics – studia II stopnia niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr III (1 z 3):

 • Big Data
 • Data Science
 • Text Mining and Social Media Analysis

Przedmiot wybierany na semestr III (1 z 2):

 • Contemporary Cultural Challenges
 • Diversity and Inclusion in the Workplace

Finanse i rachunkowość – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr IV( 1z 3):

 • Prawo pracy i ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
 • Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym 

Rynki finansowe – studia II stopnia stacjonarne 

Przedmiot wybierany na semestr IV( 1z 4):

 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawna ochrona klienta rynku kapitałowego
 • Polityka finansowa
 • Ekonomia sektora publicznego

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 3)

 • Metody aktuarialne
 • Zarządzanie majątkiem osobistym
 • Innowacje w instytucjach finansowych 

 


[03.04.2024]

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2024/2025, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 
11 – 19 kwietnia 2024 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach I stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku:

 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne: limit studentów w przypadku wykładów do wyboru gdy wybierany jest 1 przedmiot z 3 jest równy połowie liczby wszystkich studentów studiujących na kierunku w semestrze, w którym są wybierane wykłady do wyboru, 
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne: limit studentów w przypadku wykładów do wyboru gdy wybierany jest 1 przedmiot z 3 jest równy połowie liczby wszystkich studentów studiujących na kierunku w semestrze, w którym są wybierane wykłady do wyboru, 
 • Finanse i rachunkowość, specjalność: Corporate Finance and Accounting – brak limitu, 
 • Global Finance and Accounting – studia stacjonarne – brak limitu. 


Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb. 

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.). 

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

 • 11 kwietnia 2024 r. – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 15 kwietnia 2024 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

W przypadku zapisów z brakiem limitów: 

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu. 
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze. 
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu. 

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonym przez Dyrektora Instytutu:

 1. Student dokonuje wyboru i zapisuje się na wybrane przedmioty (zgodnie z programem studiów), 
 2. Przyjęcia na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na przedmioty do wyboru pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów. 
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów. 
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  • I grupa – średnia większa lub równa 4,5,
  • II grupa – średnia z przedziału od 4 do 4,49,
  • III grupa – średnia z przedziału od 3,5 do 3,99,
  • IV grupa – średnia mniejsza niż 3,49.
 5. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  • 11 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I,
  • 15 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I i II,
  • 17 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I, II, III,
  • 19 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I, II, III i IV.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu. 

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

Wykaz przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2024/2025

Global Finance and Accounting – studia I stopnia stacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 2):

 • Evaluation's Methods of Business Project or Programming,
 • Regional Development Programming and Financing,

Finanse i rachunkowość, specjalność: Corporate Finance and Accounting – studia I stopnia stacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 2):

 • Business Project Evaluation Methods,
 • Regional Development Programming and Financing,

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 2):

 • Economic History,
 • Philosophy,

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 2):

 • Sociology,
 • Psychology,

Przedmiot wybierany na semestr VI:

 • Wprowadzenie do uczenia maszynowego,
 • Strategies of accelerated economic development,
 • Contemporary challenges of economics,
 • Corporate Sustainability (ESG) Reporting,
 • Art Market,
 • Data Science for Finance,
 • Business Fraud Prevention,

Finanse i rachunkowość – stacjonarne I stacjonarne i niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr IV:

 • Etykieta w relacjach zawodowych - wybrane aspekty psychospołeczne,
 • Podstawy matematycznej analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych (tylko stacjonarne),
 • Teoria gier (tylko stacjonarne),
 • Innowacje finansowe FinTech,
 • Strategie przyspieszonego rozwoju ekonomicznego,
 • Ekonomia dobrobytu i nierówności,
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego,
 • Wstęp do metod numerycznych,
 • Raportowanie ESG,
 • Rynek sztuki,
 • Ekonomia matematyczna,
 • Wycena w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Transformacja energetyczna przedsiębiorstw i jej finansowanie,
 • Podatki i opłaty ekologiczne,
 • Finansowanie ochrony zdrowia,
 • Korporacje międzynarodowe i grupy kapitałowe- uwarunkowania rozwojowe,
 • Biznes plan (tylko stacjonarne),
 • Data Science w Finansach
 • Instytucje Zbiorowego Inwestowania (tylko niestacjonarne),
 • Handel algorytmiczny,
 • Strategie przedsiębiorstw z perspektywy ESG,

Przedmiot do wyboru IV semestr (1 z 3):

 • Podstawowe problemy środowiska i klimatu,
 • Rozwój zrównoważony,
 • Klimat, finanse i zielona gospodarka,

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 2):

 • Historia gospodarcza,
 • Filozofia,

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 3):

 • Metody oceny projektów gospodarczych,
 • Programowanie i finansowanie rozwoju regionalnego,
 • Analiza statystyczna w finansach,

Przedmiot wybierany na semestr V (1 z 2):

 • Socjologia,
 • Psychologia

 


[03.04.2024]

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych – zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni oraz zapisy na seminaria realizowane w roku akademickim 2024/2025

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 17- 22.04.2024 r. uruchomione będą zapisy na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na kierunku:

Analityka gospodarcza

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru: 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb. 

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.). 

W sytuacji, gdy żaden z przedmiotów nie uzyska ww. liczby zgłoszeń uruchomiony zostanie przedmiot lub przedmioty z największa liczbą zarejestrowanych osób. Osobom zarejestrowanym na przedmioty nie uruchomione zostanie uruchomiona II tura zapisów. 

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu. 

W przypadku studiów I stopnia studenci wybierają po 1 przedmiocie w semestrze zimowym i letnim, natomiast studenci II stopnia wybierają po 2 przedmioty w obydwu semestrach. 

W przypadku przedmiotów oferowanych na studiach I stopnia:

 • - Analiza danych ekonomicznych z wykorzystaniem Excela (sem. 3,zimowy),
 • - Wprowadzenie do uczenia maszynowego (sem. 5, zimowy),
 • - Podstawy uczenia maszynowego w języku Python (sem. 5, zimowy),
 • - Big Data (sem. 6, letni),
 • - Analiza zagadnień big data w Pythonie (sem. 6, letni),

jest określony limit przyjęć na 27 osób. Po dokonaniu zapisów zostanie ustalona lista osób przyjętych na te przedmioty na podstawie rankingu średniej ocen, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr R.0211.33.2023. W przypadku osób, które zapiszą się na taki przedmiot, a nie zostaną przyjęte, uruchomiona zostanie II tura zapisów na pozostałe oferowane przedmioty (nie objęte limitem). 

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

Informacja o zasadach zapisów na seminaria dyplomowe:

W terminie od 17 – 22.04.2024 r. uruchomione zostaną zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (dotyczy studentów obecnego drugiego roku studiów pierwszego stopnia i studentów obecnego pierwszego roku studiów drugiego stopnia). 

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb

Informacje o tematyce seminarium i wymaganiach stawianych przez osoby zgłaszające seminarium (promotorów) można uzyskać na stronie:

 • planystudiow.uek.krakow.pl,w zakładce:
 • Przedmioty i seminaria do wyboru, po wybraniu odpowiedniego kierunku studiów, stopnia studiów i roku akademickiego, w którym studia rozpoczęto. Proszę o uwzględnienie tych wymagań przy wyborze seminarium. 


Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

 


[03.04.2024]

Harmonogram prezentacji specjalności dla kierunków I i II stopnia prowadzonych w Instytucie Zarządzania 2024/25

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

W związku z planowanymi zapisami na specjalności odbędą się prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail. 

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska

Harmonogram prezentacji specjalności:

1. dla kierunku „Innowacje w biznesie" na pierwszym stopniu odbędzie się we wtorek 9 kwietnia 2024 r. w godz. 17.30-18.15 

2. dla kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa" na pierwszym stopniu odbędzie się we wtorek 9 kwietnia 2024 r. w godz. 18.30-19.20

3. dla kierunku „Zarządzanie" na drugim stopniu odbędzie się w środę 10 kwietnia 2024 r. w godz. 19.00-20.00

4. dla kierunku „Turystyka i rekreacja" na drugim stopniu odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2024 r. w godz. 19.50-20.30 

5. dla kierunku „Marketing i komunikacja rynkowa" na drugim stopniu odbędzie się we wtorek 9 kwietnia 2024 r. w godz. 19.30-20.2

 


[27.03.2024]

Zapisy na seminaria od semestru 2024/25Z na kierunkach Prawo, Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie, Doradztwo podatkowe – studia stacjonarne II stopnia, Doradztwo podatkowe – studia niestacjonarne II stopnia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru zimowego w roku akademickim 2024/2025 na kierunkach: 

 • Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie, limit: min. 10 osób; max. 11 osób;
 • Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie, limit: 10 osób;
 • Doradztwo podatkowe – studia stacjonarne II stopnia, limit: min. 10 osób; max. 13 osób;
 • Doradztwo podatkowe – studia niestacjonarne II stopnia, limit: min. 10 osób; max. 12 osób.

Jednym z kryteriów zapisów będzie średnia ocen uzyskana przez studenta z dotychczasowego toku studiów.

Na każdej formie studiów została ustalona przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu lista promotorów.

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej:

1. Konsultacje z potencjalnym promotorem: 4 – 7 kwietnia 2024 r.

Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu).W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów.

2. Do 8 kwietnia 2024 r. – przekazanie list 3 studentów do Centrum Obsługi Studentów przez Sekretariat Katedr.

3. Terminy zapisów: 11 – 23 kwietnia 2024 r. 

Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:

11 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I,
15 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I i II,
18 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I, II, III,
22 kwietnia 2024 r. – zapisy studentów z grupy I, II, III i IV. 

O przydziale do poszczególnej grupy decyduje średnia ocen uzyskana z dotychczasowego toku studiów:

➢ I grupa – średnia większa lub równa 4,5,
➢ II grupa – średnia z przedziału od 4 do 4,49,
➢ III grupa – średnia z przedziału od 3,5 do 3,99,
➢ IV grupa – średnia mniejsza niż 3,49.

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione.

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów w roku akademickim 2024/2025 dla kierunków: 


1) Prawo – studia jednolite magisterskie, stacjonarne:

- prof. dr hab. Paweł Czubik,
- prof. dr hab. Bogusława Gnela,
- dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK,
- dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK,
- dr Piotr Kukuryk,
- dr hab. Magdalena Małecka – Łyszczek, prof. UEK,
- dr hab. Małgorzata Mędrala, prof. UEK,
- dr hab. Kinga Michałowska, prof. UEK,
- dr Ewa Plebanek,
- dr Oskar Pogorzelski,
- dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK.

2) Prawo – studia jednolite magisterskie, niestacjonarne:

- dr Jacek Duda,
- dr Karol Ryszkowski.

3) Doradztwo podatkowe – studia II stopnia, stacjonarne.

- dr Paweł Dąbek,
- dr Jolanta Loranc – Borkowska.

4) Doradztwo podatkowe – studia II stopnia, niestacjonarne.

- dr hab. Wojciech Fill, prof. UEK,
- dr Agnieszka Franczak,
- dr Katarzyna Knawa,
- dr Jacek Lachner,
- dr Julia Szwiec

 


[27.03.2024]

Instytut Prawa – zapisy na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2024/2025, studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

23 kwietnia – 10 maja 2024 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku:

 • Doradztwo podatkowe – studia stacjonarne oraz niestacjonarne; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Prawo – studia stacjonarne oraz niestacjonarne; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Prawo – studia stacjonarne oraz niestacjonarne; przedmiot: Umowy handlowe w praktyce; limit max. 81 osób na przedmiot; kryterium zapisu – średnia ocen – oddzielna rejestracja.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Wykład do wyboru jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

• 23 kwietnia 2024 r. – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
• 10 maja 2024 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty, które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonym przez Dyrektora Instytutu (Umowy handlowe w praktyce; limit max. 81 osób na przedmiot; kryterium zapisu – średnia ocen – oddzielna rejestracja):

 1. Student dokonuje wyboru i zapisuje się na wybrane przedmioty (zgodnie z programem studiów),
 2. Przyjęcia na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na przedmioty do wyboru pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów.
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów.
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  1. I grupa – średnia wyższa lub równa 4,0,
  2. II grupa – średnia niższa niż 4,0.
 5. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  1. 23 kwietnia 2024 r. – zapis studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
  2. 10 maja 2024 r. – zapis studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

 

Wykaz przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2024/2025

Prawo – jednolite studia magisterskie, stacjonarne oraz niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr III (2 z 12):

 • Prawo konsularne i dyplomatyczne,
 • Prawo budowlane,
 • Ekonomiczna analiza prawa,
 • Prawo ochrony środowiska,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Informatyzacja w prawie,
 • Prawo celne i dewizowe,
 • Europejskie systemy ochrony zdrowia,
 • Constitutionalism in Western Legal tradition,
 • Argumentacja prawnicza – konwersatorium,
 • Praktyczne aspekty prawa imigracyjnego i ustawy o cudzoziemcach – konwersatorium,
 • Główne problemy współczesnej teorii i filozofii prawa – konwersatorium. 

Przedmiot wybierany na semestr IV (2 z 12):

 • Prawo medyczne,
 • Prawo traktatów,
 • International Standards of Compliance – konwersatorium,
 • Międzynarodowe standardy Compliance – konwersatorium,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Prawo wykroczeń,
 • Ochrona praw człowieka,
 • Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych w praktyce – konwersatorium,
 • Prawo turystyczne,
 • European Human Rights Law,
 • Legal History of "the European peripheries" in Comparative Perspective,
 • Unijne swobody gospodarcze na tle aktualnego orzecznictwa, aspekty praktyczne – konwersatorium.

Przedmiot wybierany na semestr V (2 z 18):

 • Prawo biomedyczne,
 • Prawo deweloperskie – konwersatorium,
 • Einfuhrung in das polonische Zivilrecht,
 • Wymiar sprawiedliwości UE,
 • Prawo małżeńskie majątkowe,
 • Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe w praktyce – konwersatorium,
 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe,
 • Prawo o notariacie,
 • Real Estate Development Law – konwersatorium,
 • Public International Law,
 • Prawo samorządu terytorialnego,
 • Inwestycje alternatywne,
 • Cyberterroryzm w prawie UE,
 • Unijny i krajowy system przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Międzynarodowe i unijne regulacje antykorupcyjne,
 • Prawo karne wykonawcze,
 • Ochrona posesoryjna petytoryjna w praktyce – konwersatorium,
 • Wspólnoty mieszkaniowe – teoria i praktyka – konwersatorium.

 

Przedmiot wybierany na semestr VI (2 z 8 lub więcej; przedmioty zgłaszane w dyscyplinach innych niż nauki prawne): 

 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Dochody jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rynki finansowe,
 • Finanse,
 • Matematyka finansowa
 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstw,
 • Rachunkowość podatkowa,
 • Daniny i sankcje ekologiczne,
 • Wprowadzenie do ubezpieczeń,
 • Współczesne systemy polityczne,
 • Międzynarodowe stosunki polityczne,
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego,
 • Ekonomia wschodzących rynków (tylko stacjonarne),
 • Zrównoważona działalność marketingowa przedsiębiorstw,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Finansowania europejskiej wartości dodanej,
 • Arytmetyka finansowa dla prawników. 

Przedmiot wybierany na semestr VII (2 z 10):

 • Prawo handlu elektronicznego,
 • Gospodarowanie środkami europejskimi,
 • Umowy handlowe w praktyce – konwersatorium,
 • Podatek VAT i akcyza w praktyce – konwersatorium,
 • Prawo marketingu i reklamy,
 • Compliance w podatkach,
 • Prawo farmaceutyczne,
 • Medyczne prawo karne,
 • Legal English in Labour and Economic Law,
 • Prawo karne i nowe technologiczne.

Przedmiot wybierany na semestr VIII (3 z 12): 

 • Business Law – konwersatorium,
 • Prawo upadłościowe,
 • Podatki dochodowe w praktyce – konwersatorium,
 • Prawo mieszkaniowe,
 • Zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym,
 • Polish arbitration law,
 • European public procurement law,
 • International Civil Procedure,
 • Europejskie prawo karne,
 • European Labour Law,
 • Status zwierząt w prawie – konwersatorium,
 • Międzynarodowe prawo handlowe.

Przedmiot wybierany na semestr IX (3 z 7):

 • Mediacje i alternatywne sposoby rozstrzygania sporów,
 • Prawo restrukturyzacyjne,
 • Polish arbitration law,
 • Podatki i opłaty lokalne w praktyce – konwersatorium,
 • Międzynarodowe prawo spadkowe w praktyce,
 • Prawo rynku kapitałowego,
 • Międzynarodowe prawo handlowe.

Przedmiot wybierany na semestr X (3 z 7)

 • Prawo obrotu nieruchomościami,
 • Prawo mediów,
 • FinTech law,
 • Środki ochrony własności intelektyalnej,
 • Kontrola zarządcza,
 • International Civil Procedure,
 • Prawo ubezpieczeń społecznych.

Doradztwo podatkowe – studia II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne

Przedmiot wybierany na semestr III (1 z 8): 

 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw,
 • Audyt finansowy,
 • Finanse branż niefinansowych,
 • Komputerowe systemy finansowo-księgowe,
 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej,
 • Podatki i rachunkowość w organizacjach pozarządowych,
 • Uwarunkowania podatkowe w działalności gospodarczej,
 • Wycena przedsiębiorstw.

Przedmiot do wyboru na semestr IV (1 z 8): 

 • Tax risk management,
 • Argumentacja prawnicza,
 • Metodyka pracy doradcy podatkowego,
 • Ochrona praw podatnika,
 • Opodatkowanie instytucji i usług finansowych,
 • Prawne aspekty FinTech,
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych,
 • Rola TSUE i pytania prejudycjalne w sprawach podatkowych,
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w biznesie.

 


[22.03.2024]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Wstępny 

dotyczy kierunku:

Gospodarka przestrzenna, Inżynieria Jakości Produktu, Logistyka, Transport i spedycja,
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci z rekrutacji marcowej, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji.

Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym – KOMUNIKAT

https://cos.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/03/KOMUNIKAT-RW-23.24-III.pdf

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK lub dostarczyć osobiście do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych (budynek główny, pokój 215-218) do dnia 27 marca br

 


[21.03.2024]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem - zapisy na specjalności w roku akademickim 2024/2025

Studia stacjonarne I stopnia

1. Innowacyjność produktu

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

1. Inżynieria jakości produktu (studia stacjonarne),
2. Logistyka,
3. Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Ogłaszamy zapisy na specjalności zgodnie z planem studiów na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w INJZP.

Zapisy są prowadzone w systemie USOS w terminie 8 kwietnia 2024 od godz. 7.00 do 12 kwietnia 2024 r. do godz. 23.59.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności w podanym terminie lub wybrane przez nich specjalności nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami po zakończeniu zapisów. 


dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


[18.03.2024]

Stypendium rektora dla studentów z rekrutacji marcowej – rejestracja wniosków do 19 marca br.

dotyczy kierunków studiów drugiego stopnia:

 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Inżynieria Jakości Produktu,
 • Logistyka,
 • Transport i Spedycja,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przypominamy, że termin elektronicznej rejestracji wniosków o stypendium rektora w systemie Usos upływa we wtorek tj. 19 marca!

Tylko i wyłącznie wnioski o statusie „zarejestrowany" będą mogły być uwzględniane w dalszych procedurach

 


[18.03.2024]

Instytut Finansów – zapisy na specjalności w roku akademickiego 2024/2025, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15 – 27 kwietnia 2024 r. uruchamiamy zapisy na specjalności:

- na studiach I stopnia na kierunkach:

 • Global Finance and Accounting – stadia stacjonarne, brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne, limit max. 105 osób na specjalność na studiach stacjonarnych oraz 70 osób na specjalność na studiach niestacjonarnych; kryterium zapisu – średnia ocen,

- na studiach II stopnia na kierunkach:

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne i niestacjonarne, brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne, limit max. 56 osób na specjalność na studiach stacjonarnych oraz 106 osób na specjalność na studiach niestacjonarnych; kryterium zapisu – średnia ocen, 
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne, brak limitu. 

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na specjalności odbywać się będą przez system USOSweb i poprzedzone zostaną spotkaniami informacyjnymi o oferowanych specjalnościach w dniu 26 marca 2024 r. 

Wybór specjalności realizowany jest w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R. 0211.51.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich (z późn. zm.) 

Zapisy są realizowane w poniższy sposób:

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • Global Finance and Accounting – studia stacjonarne,
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne ,
  • 15 kwietnia 2024 r. . – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 17 kwietnia 2024 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci wskazują wybraną przez siebie specjalność.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje specjalności, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze specjalności które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru specjalności w pierwszej turze.
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do specjalności wyznaczonej przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

 1. Student zapisuje się tylko na jedną wybraną specjalność o charakterze obowiązkowym.
 2. Przyjęcia na specjalności odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na specjalności pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów.
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów.
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  1. I grupa – średnia większa lub równa 4,5,
  2. II grupa – średnia z przedziału od 4 do 4,49,
  3. III grupa – średnia z przedziału od 3,5 do 3,99,
  4. IV grupa – średnia mniejsza niż 3,49.
 5. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  1. 15 kwietnia 2024 r.– zapisy studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
  2. 17 kwietnia 2024 r.– – zapisy studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59,
  3. 19 kwietnia 2024 r.– – zapisy studentów z grupy I, II, III, w godz. 9.00 – 23.59,
  4. 23 kwietnia 2024 r.– – zapisy studentów z grupy I, II, III i IV, w godz. 9.00 – 23.59. 

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do specjalności wyznaczonej przez Dyrektora Instytutu. 

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu specjalności na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

Informacja o spotkaniu w sprawie wyboru specjalności w dniu 26 marca 

Spotkanie dla studentów I stopnia w sprawie wyboru specjalności kierunku Finanse i rachunkowość zostało zaplanowane na 26 marca 2024 r. o godzinie 17:30: 

Ci z Państwa, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu stacjonarnym dla I stopnia studiów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o rejestrację pod linkiem:

Decyduje kolejność zgłoszeń, formularz pozostanie otwarty do dnia 24.03.2024. Osoby, które zapisały się na spotkanie stacjonarne oraz nie przekroczyły limitu dostępnych miejsc otrzymają potwierdzenie 25.03.2024.

Spotkanie dla studentów II stopnia w sprawie wyboru specjalności kierunku Finanse i rachunkowość zostało zaplanowane na 26 marca 2022 r. o godzinie 19:00:


Ci z Państwa, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu stacjonarnym dla II stopnia studiów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o rejestrację pod linkiem:
https://forms.office.com/e/drAB7rmjSE


Decyduje kolejność zgłoszeń, formularz pozostanie otwarty do dnia 24.03.2024. Osoby, które zapisały się na spotkanie stacjonarne oraz nie przekroczyły limitu dostępnych miejsc otrzymają potwierdzenie 25.03.2024.


Spotkanie dla studentów, którzy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa odbędzie się w Pawilonie G, w sali 13

 


[15.03.2024]

Instytut Finansów – zapisy na specjalności w roku akademickiego 2024/2025, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 15 – 27 kwietnia 2024 r. uruchamiamy zapisy na specjalności:

- na studiach I stopnia na kierunkach:

 • Global Finance and Accounting – stadia stacjonarne, brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne, limit max. 105 osób na specjalność na studiach stacjonarnych oraz 70 osób na specjalność na studiach niestacjonarnych; kryterium zapisu – średnia ocen,

- na studiach II stopnia na kierunkach:

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne i niestacjonarne, brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne, limit max. 56 osób na specjalność na studiach stacjonarnych oraz 106 osób na specjalność na studiach niestacjonarnych; kryterium zapisu – średnia ocen,
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne, brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na specjalności odbywać się będą przez system USOSweb i poprzedzone zostaną spotkaniami informacyjnymi o oferowanych specjalnościach w dniu 26 marca 2024 r.

Wybór specjalności realizowany jest w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R. 0211.51.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich (z późn. zm.)

Zapisy są realizowane w poniższy sposób:

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • Global Finance and Accounting – studia stacjonarne,
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne,
  • 15 kwietnia 2024 r. . – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 17 kwietnia 2024 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci wskazują wybraną przez siebie specjalność.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje specjalności, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze specjalności które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru specjalności w pierwszej turze.

4. Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do specjalności wyznaczonej przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

 1. Student zapisuje się tylko na jedną wybraną specjalność o charakterze obowiązkowym.
 2. Przyjęcia na specjalności odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na specjalności pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów.
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów.
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  • I grupa – średnia większa lub równa 4,5,
  • II grupa – średnia z przedziału od 4 do 4,49,
  • III grupa – średnia z przedziału od 3,5 do 3,99,
  • IV grupa – średnia mniejsza niż 3,49.
 5. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  • 15 kwietnia 2024 r.– zapisy studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 17 kwietnia 2024 r.– – zapisy studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 19 kwietnia 2024 r.– – zapisy studentów z grupy I, II, III, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 23 kwietnia 2024 r.– – zapisy studentów z grupy I, II, III i IV, w godz. 9.00 – 23.59.

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do specjalności wyznaczonej przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu specjalności na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

Informacja o spotkaniu w sprawie wyboru specjalności w dniu 26 marca

Spotkanie dla studentów I stopnia w sprawie wyboru specjalności kierunku Finanse i rachunkowość zostało zaplanowane na 26 marca 2024 r. o godzinie 17:30:
- Link do spotkania:
https://zoom.us/j/93837685623?pwd=Y0dyd24zdEM4dk45RVljQUJBS0Vkdz09
- Identyfikator spotkania: 938 3768 5623
- Kod dostępu: 758231

Ci z Państwa, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu stacjonarnym dla I stopnia studiów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o rejestrację pod linkiem:
https://forms.office.com/e/CUxZAVdW8M

Decyduje kolejność zgłoszeń, formularz pozostanie otwarty do dnia 24.03.2024. Osoby, które zapisały się na spotkanie stacjonarne oraz nie przekroczyły limitu dostępnych miejsc otrzymają potwierdzenie 25.03.2024.

Spotkanie dla studentów II stopnia w sprawie wyboru specjalności kierunku Finanse i rachunkowość zostało zaplanowane na 26 marca 2022 r. o godzinie 19:00:
- Link do spotkania:
https://zoom.us/j/93131563278?pwd=dVZQOG9YSkJFT25Qdm15Y3Q1bE9Fdz09
- Identyfikator spotkania: 931 3156 3278
- Kod dostępu: 273527

Ci z Państwa, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu stacjonarnym dla II stopnia studiów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o rejestrację pod linkiem:
https://forms.office.com/e/drAB7rmjSE

Decyduje kolejność zgłoszeń, formularz pozostanie otwarty do dnia 24.03.2024. Osoby, które zapisały się na spotkanie stacjonarne oraz nie przekroczyły limitu dostępnych miejsc otrzymają potwierdzenie 25.03.2024.

Spotkanie dla studentów, którzy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa odbędzie się w Pawilonie G, w sali 13

 

Tabela specjalności

https://csi.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/03/specjalnosci-instytut-finansow-I-stopien-2024-25.pdf

 


[06.03.2024]

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,

jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na:

 • cwp@uek.krakow.pl i
 • umów się na spotkanie z pracownikiem BON UEK, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31 marca br.

Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, wsparcie nie będzie możliwe.

Zobacz, co będzie potrzebne na spotkanie z pracownikiem BON UEK (kliknij w link):

https://bon.uek.krakow.pl/a,62,studenci-z-problemami-natury-dyslektycznej

UWAGA: jeśli otrzymałeś/aś już wsparcie edukacyjne (pismo) od BON UEK/CWP UEK, w ubiegłym semestrze/roku, lecz:

 • w międzyczasie zmienił ci się numer grupy językowej/lektor to napisz (do 31 marca) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając aktualne.
 • twoje pismo dot. wsparcia edukacyjnego straciło ważność (zwykle ważne jest na dany rok akademicki) poproś o jego aktualizację (jeśli nadal chcesz mieć wsparcie), wysyłając maila na: cwp@uek.krakow.pl

Termin zgłoszeń wsparcia edukacyjnego do BON UEK upływa z dniem: 31 marca br. (spotkanie trwa max 30 min.)

Informacje dla studentów ws. udogodnień na lektoratach językowych znajdziesz też na stronie CJ UEK:

https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/393

 


[05.03.2024]

Komunikat dla Studentów drugiego stopnia pierwszego roku

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 do odbioru dokumentów. Termin odbioru dokumentów znajduje się poniżej:

Studia stacjonarne

Kierunek studiów:

 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Transport i spedycja
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 11 marca 2024 roku w godz. 10.00 – 14.00 proszeni są o zgłoszenie się do pokoju 010 – Budynek Główny.

Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 11 marca 2024 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura - pokój 011.

 

Studia niestacjonarne

Kierunek studiów:

 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 15 marca 2024 roku w godz. 13.00 – 17.00 w pokoju 010 – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 15 marca 2024 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura - pokój 011.

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów

 1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
 2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się na konto USOSweb, a następnie:
  • a) zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
  • b) sprawdzić czy zostały uregulowane i rozliczone należności wobec Uczelni.
 3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do wyznaczonego pokoju po odbiór legitymacji lub do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w celu przedłużenie ważności legitymacji (dot. studentów, którzy kontynuują kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie).
 4. Dla Studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
 5. Studenci chcący korzystać z Krakowskiej Karty Miejskiej mogą zainstalować wersję mobilną dostępną do pobrania w sklepach Google Play oraz Apple App Store. Rejestrację konta pasażera należy dokonać na stronie
  https://ekp.mpk.krakow.pl.
  Dodatkowe informacje o biletach okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie skierowanych do studentów znajdują się na stronie: 
  https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/transport-publiczny/jestes-studentem-sprawdz-zmiany-w-taryfie-biletowej.html

 


[05.03.2024]

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ

dotyczy kierunków:

 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Inżynieria Jakości Produktu,
 • Logistyka,
 • Transport i Spedycja, 
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Terminy składania wniosków:

https://bip.uek.krakow.pl/zarzadzenie/3301/zarzadzenie-nr-r-0211-6-2024

 

Sposób dostarczenie wniosków do weryfikacji:

 • - poczta tradycyjna
 • - skrzynka podawcza na uczelni w budynku głównym przy portierni
 • - złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218)

 


[26.02.2024]

Rekrutacja letnia, studia 2-go stopnia - zapisy na lektoraty

Studia stacjonarne II stopnia

Na studiach stacjonarnych II stopnia, na pierwszym roku obowiązuje nauka jednego języka obcego przez dwa semestry w wymiarze 30 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1+

Studia niestacjonarne II stopnia

Na studiach niestacjonarnych II stopnia, na pierwszym roku obowiązuje nauka jednego języka obcego, co najmniej od poziomu B1+. Lektorat kontynuowany jest przez dwa semestry w wymiarze 18 godz./semestr. Dokładne terminy lektoratów będą wprowadzone do systemu USOS po zamknięciu rejestracji.

 • Studia stacjonarne, termin rejestracji od 07.03.2024 godz. 12:00 do 10.03.2024 godz. 23:00
 • Studia niestacjonarne, termin rejestracji od 11.03.2024 godz. 12:00 do 17.03.2024 godz. 23:00

Na lektoraty mogą zapisywać się tylko osoby, które są po obronie licencjatu i potwierdziły chęć podjęcia studiów. 

 

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS. Informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności:

http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony.

 • 2 żetony LS2-XXX studia stacjonarne
 • 2 żetony LN2-XXX studia niestacjonarne

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów.

Uwaga:

zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl.

 


[22.02.2024]

TERMINY I ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI W INSTYTUCIE EKONOMII STUDIA II STOPNIA

Kierunki studiów:

EKONOMIA / studia stacjonarne i niestacjonarne/ MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE / studia stacjonarne/

Zapisy będą realizowane za pomocą systemu USOS-web w dniach:

 • 19.03.2024, godz. 7:00 – 20.03.2024, godz.23:59 - I tura - średnia większa lub równa 4,5
 • 22.03.2024, godz.7:00 – 24.03.2024, godz. 23:59 - II tura – średnia równa lub mniejsza 4,49

Kierunek: Ekonomia, oferowane specjalności:

 1. Analityka ekonomiczno – finansowa
 2. Ekonomia menedżerska
 3. Nieruchomości i inwestycje

Limit zapisów na każdą ze specjalności:

 • studia stacjonarne 22 osoby,
 • studia niestacjonarne 32 osoby.

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, oferowane specjalności:

 1. Handel zagraniczny
 2. Ekonomia biznesu międzynarodowego

Brak wprowadzonych limitów

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w wyznaczonym terminie skutkuje przypisaniem go do specjalności przez Dyrektora Instytutu.
W przypadku mniejszej liczby osób zapisanych na daną specjalność niż określona w Zarządzeniu Rektora UEK nr.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022r.
Dyrektor Instytutu przypisuje studenta do jednej z uruchomionych specjalności.

W terminie do 7 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych na daną specjalność Studentowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Instytutu uzasadnionego wniosku o zmianę specjalności.

Dyrektor Instytutu nie uwzględni w szczególności wniosków o zmianę specjalności, powodujących konieczność zmniejszenia liczebności uruchomionych specjalności poniżej określonego minimum bądź dotyczących specjalności, które nie zostały uruchomione.

 


[19.02.2024]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia - semestr letni

Szanowni Studenci, SWFiS informuje że, w semestrze letnim 2023/2024 zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się również w USOS.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe (tylko jedne zajęcia!)

Oferta zajęć (hala sportowa, pływalnia, siłownia, obóz narciarski, zajęcia w terenie), będzie dostępna na stronie https://swfis.uek.krakow.pl/ od 20.02.2024.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji żetonowych dostępna jest tutaj. W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.

Przed zapisem na zajęcia z wf prosimy, aby dokładnie sprawdzić czy termin wybranych zajęć sportowych nie koliduje z harmonogramem ogólnym zajęć studenta. Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!!!

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 22 lutego 2024 od godziny 8.00, a kończą 25 lutego 2024 o godzinie 23.59.

Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni oraz w sekcjach KU AZS UEK obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci, którzy wybrali wycieczki piesze lub rowerowe mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć.

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Sekcje sportowe AZS UEK – Rejestracja na Wychowanie Fizyczne - semestr letni

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,

pragniemy zaprosić Was na kontynuowanie treningów w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego UEK. Treningi skierowane są do osób posiadających predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej. Zachęcamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności. Studenci zapisują się na treningi sekcji sportowych AZS UEK w ramach przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2023/2024 od dnia 22.02.2024 od godziny 8.00 do dnia 25.02.2024 do godziny 23.59 poprzez platformę USOSweb.

Sekcje sportowe dają zaliczenie z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

 


[15.01.2024]

Szkolenie biblioteczne dla I roku

Szanowni Studenci,

przypominamy o obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym dla studentów I roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich).

Podstawą uzyskania zaliczenia jest odbycie szkolenia oraz zdanie testu w trakcie trwania pierwszego semestru studiów.

Kurs dostępny jest na platformie Moodle.

Studenci studiujący w języku angielskim mają obowiązek zaliczyć szkolenie w języku angielskim (Online Library Training).

Z poważaniem,

Zespół ds. szkoleń bibliotecznych

szkolenia_bg@uek.krakow.pl

 


[20.12.2023]

Rekrutacja główna w ramach programów: Erasmus+, Program Podwójnych Dyplomów, stypendium rządu szwajcarskiego na r.a. 2024/25

 1. Kwalifikacja językowa: https://cj.uek.krakow.pl/site/newsy/zobacz/id/1618
 2. Rejestracja i składanie dokumentów:
  1. Erasmus+ - państwa trzecie niestowarzyszone z programem (np. Wielka Brytania, USA, Wietnam)
  2. Erasmus+ - państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem, Program Podwójnych Dyplomów, stypendium rządu szwajcarskiego
 3. Wymagane dokumenty
  1. CV w języku obcym
  2. kopia suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich, którzy studiowali w innej uczelni)
  3. kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: studia realizowane w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat i/lub promocja w UEK.

*Średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.

Uwaga: Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich należy przesłać do Parlamentu Studenckiego do 16 stycznia 2024. Szczegóły na: http://psuek.pl/dla-studenta/zrobic-zeby-wyjechac/

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji: https://bpz.uek.krakow.pl/zasady-rekrutacji.html

Aktualna lista uczelni: https://bpz.uek.krakow.pl/uczelnie.html?language=pl

 


 [06.12.2023]

STYPENDIUM REKTORA 2023/2024 - Ranking Ostateczny

Na posiedzeniu w dniu 06.12.br Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024

RANKING OSTATECZNY (link)

 


 [20.11.2023]

STYPENDIUM REKTORA 2023/2024 – OSTATNI DZIEŃ DOSTARCZENIA WNIOSKÓW

UWAGA!
Przypominamy, że termin dostarczenia wniosków o stypendium rektora (zakwalifikowanych w rankingu wstępnym) upływa w dniu 21 listopada tj. wtorek.

Sposoby dostarczenia wniosku:

 • - poczta tradycyjna (liczy się data stempla pocztowego)
 • - skrzynka podawcza na uczelni w holu Budynku Głównego obok portierni
 • - złożenie osobiste (Budynek Główny, pokoje 215-218)

 


[20.11.2023]

Instytut Ekonomii – zapisy na przedmioty do wyboru i seminaria magisterskie w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:
7 – 11 grudnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach:

 • Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce – studia stacjonarne, ( semestr II)
 • International Business – studia stacjonarne i niestacjonarne,( semestr II)

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru: 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Informujemy również , że w dniach:

7 – 11 grudnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na seminaria magisterskie na kierunku International Business (semestr II) według poniższej informacji:

Proponowani nauczyciele akademiccy do prowadzenia seminarium:

Studia stacjonarne

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wach
 • Dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK
 • Dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK
 • Dr hab. Ewa Ślęzak – Belowska, prof. UEK
 • Dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
 • Dr Paweł Kawa
 • Dr Wojciech Polan

Studia niestacjonarne

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wach
 • Dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK
 • Dr hab. Danuta Kabat – Rudnicka, prof. UEK
 • Dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK
 • Dr Paweł Kawa
 • Dr Arkadiusz Mroczek
 • Dr Wojciech Polan
 • Dr Marta Ulbrych

Informacja o zasadach zapisów na seminaria:

Zapisy na seminaria dyplomowe odbywają się przez system USOSweb. 

Limity do poszczególnych promotorów zostaną wskazane w rejestracji. 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między seminariami i wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

 


[20.11.2023]

Instytut Ekonomii – zapisy na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach:

7 – 11 grudnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach I stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach:

 • Europeistyka – studia stacjonarne, (semestr II)
 • Doradztwo Inwestycyjno – Gospodarcze –studia stacjonarne, (semestr II)
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – studia stacjonarne i niestacjonarne,(semestr II)
 • Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce – studia stacjonarne, (semestr II)

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru:

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb. 

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Informujemy również, że w dniach:

7 – 11 grudnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na seminaria dyplomowe (semestr IV) na poszczególnych kierunkach i specjalnościach według poniższej informacji:

Kierunek: EUROPEISTYKA

Studia stacjonarne

 • Dr hab. Joanna Garlińska - Bielawska, prof. UEK
 • Dr Wojciech Bąba
 • Dr Katarzyna Stabryła – Chudzio
 • Dr Aleksandra Pleśniarska
 • Dr Magdalena Zajączkowska

Kierunek: EKONOMIA

Specjalność: Analityka ekonomiczno – finansowa

Studia stacjonarne

 • Dr hab. Marek Dąbrowski, prof. UEK
 • Dr hab. Łukasz Jabłoński, prof. UEK
 • Dr hab. Robert Włodarczyk, prof. UEK
 • Dr Jakub Janus
 • Dr Paweł Kawa
 • Dr Marta Sordyl
 • Dr Gabriela Wronowska
 • Dr Piotr Klimczyk
 • Dr Krzysztof Adam Firlej

Studia niestacjonarne

 • Dr Janusz Rosiek
 • Dr Jakub Janus
 • Dr Paweł Kawa
 • Dr Jagoda Kaszowska – Mojsa

Specjalność: Ekonomia menedżerska

Studia stacjonarne

 • Dr hab. Czesława Pilarska, prof. UEK
 • Dr hab. Ryszard Kowalski, prof. UEK
 • Dr hab. Grzegorz Wałęga, prof. UEK
 • Dr Tomasz Tylec
 • Dr Paweł Drobny
 • Dr Ewa Szymanik

Specjalność: Nieruchomości i inwestycje

Studia stacjonarne

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka
 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak
 • Dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK
 • Dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK
 • Dr Katarzyna Kania
 • Dr Agnieszka Małkowska

Studia niestacjonarne

 • Dr Joanna Węgrzyn
 • Dr Małgorzata Uhruska
 • Dr Mateusz Tomal

Specjalność: Strategie rozwoju biznesu

Studia stacjonarne

 • Dr Magdalena Gorzelany Dziadkowiec
 • Dr Krzysztof Misiołek
 • Dr Tomasz Bober
 • Dr Sebastian Kubala

Kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Specjalność: Ekonomia biznesu międzynarodowego

Studia stacjonarne

 • Dr hab. Karolina Klecha – Tylec, prof. UEK
 • Dr hab. Piotr Stanek
 • Dr Jakub Kwaśny
 • Dr Arkadiusz Mroczek
 • Dr Anna Odrobina
 • Dr Agnieszka Pach – Gurgul
 • Dr Jacek Pera
 • Dr Wojciech Polan
 • Dr Jowita Świerczyńska
 • Dr Marta Ulbrych

Specjalność: Handel Zagraniczny

Studia stacjonarne

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wach
 • Dr hab. Elżbieta Bombińska, prof. UEK
 • Dr hab. Agnieszka Hajdukiewicz, prof. UEK
 • Dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK
 • Dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK
 • Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK
 • Dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK
 • Dr hab. Joanna Garlińska – Bielawska, prof. UEK
 • Dr hab. Ewa Ślęzak – Belowska, prof. UEK
 • Dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK
 • Dr Krystian Bigos
 • Dr Stanisława Klima
 • Dr Bożena Pera
 • Dr Adam Michalik
 • Dr Jakub Janus

Studia niestacjonarne

 • Dr hab. Elżbieta Bombińska, prof. UEK
 • Dr hab. Agnieszka Hajdukiewicz, prof. UEK
 • Dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK
 • Dr hab. Marek Maciejewski, prof. UEK
 • Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK
 • Dr hab. Wojciech Zysk, prof. UEK
 • Dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK
 • Dr Krystian Bigos
 • Dr Stanisława Klima
 • Dr Bożena Pera
 • Dr Adam Michalik
 • Dr Jakub Janus

Specjalność: International Business

Studia stacjonarne

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wach
 • Dr hab. David Clowes, prof. UEK
 • Dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK
 • Dr hab. Łukasz Jabłoński, prof. UEK
 • Dr hab. Danuta Kabat – Rudnicka, prof. UEK
 • Dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK
 • Dr Krystian Bigos
 • Dr Jakub Janus
 • Dr Lilia Karpińska
 • Dr Paweł Kawa
 • Dr Arkadiusz Mroczek
 • Dr Wojciech Polan
 • Dr Michał Thlon

Studia niestacjonarne

 • Dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK
 • Dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK
 • Dr Krystian Bigos
 • Dr Tomasz Bober
 • Dr Jakub Janus
 • Dr Paweł Kawa
 • Dr Wojciech Polan

Kierunek: DORADZTWO INWESTYCYJNO – GOSPODARCZE

 • Dr hab. Rafał Morawczyński, prof. UEK
 • Dr Dorota Kuder
 • Dr Agnieszka Witoń

Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

Specjalność: Przedsiębiorczość i nowe technologie

 • Dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
 • Dr Marcin Piątkowski
 • Dr Agnieszka Żur

Specjalność: Konsulting gospodarczy

 • Dr hab. Danuta Kabat Rudnicka, prof. UEK
 • Dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK
 • Dr hab. Dariusz Żmija, prof. UEK
 • Dr Tomasz Kusio

Informacja o zasadach zapisów na seminaria:

Zapisy na seminaria dyplomowe odbywają się przez system USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między seminariami i wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

 


[15.11.2023]

Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach:
29 listopada - 3 grudnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku:

Analityka gospodarcza

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru:

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.). 

W sytuacji, gdy żaden z przedmiotów nie uzyska ww. liczby zgłoszeń uruchomiony zostanie przedmiot lub przedmioty z największa liczbą zarejestrowanych osób. Osobom zarejestrowanym na przedmioty nie uruchomione zostanie uruchomiona II tura zapisów.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

Student wybiera dwa przedmioty z oferowanych:

 • Bazy danych – SQL
 • Analiza danych w języku Python
 • Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych
 • Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie
 • Zrównoważona działalność marketingowa przedsiębiorstw
 • Zarządzenie systemem przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (przedmiot oferowany tylko na studiach stacjonarnych)
 • Skoringowe modele pomiaru ryzyka kredytowego
 • Finansowanie ochrony zdrowia
 • Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
 • Wycena opcji (przedmiot oferowany tylko na studiach stacjonarnych)
 • Interpretowanie sprawozdań finansowych
 • System podatkowy w Polsce
 • Bayesowskie modele VAR

 


[13.11.2023]

STYPENDIUM REKTORA 2023/2024 - Ranking Wstępny

Studenci, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym (RW), są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji.

 • należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu WstępnymKOMUNIKAT - link

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOS i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) oraz

 • zał. nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie studenta - link

należy wysłać pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK albo dostarczyć osobiście do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych (budynek główny, pokój 215-218) do dnia 21 listopada br. 

 


[13.11.2023]

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

27 – 29 listopada 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach:

 • Audyt finansowy – studia stacjonarne – brak limitu
 • Audyt finansowy – studia niestacjonarne:
  • - I rok – limit max. 71 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • - II rok – limit max 92 osoby. na przedmiot: kryterium zapisu – średnia ocen.
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne – brak limitu,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Financial Analytics – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne:
  • - I rok – limit max. 65 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • - II rok – brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne:
  • - I rok – limit max. 105 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • - II rok – limit max. 106 osób na przedmiot; kryterium zapisu – średnia ocen,
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne – brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

 • 27 listopada 2023 r. – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 29 listopada 2023 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu:

 1. Student dokonuje wyboru i zapisuje się na wybrane przedmioty (zgodnie z programem studiów),
 2. Przyjęcia na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na przedmioty do wyboru pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów.
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów.
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  • I grupa – średnia wyższa lub równa 4,0,
  • II grupa – średnia niższa niż 4,0.
 5. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  • 27 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
  • 29 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

Instytut Finansów II stopień – wykaz przedmiotów do wyboru

Tabela - link do pobrania 

 


[13.11.2023]

Instytut Finansów – zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

27 – 29 listopada 2023 r uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach I stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku:

 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne – limit max. 150 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne – limit max. 111 osób na przedmiot, kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
 • Global Finance and Accounting – studia stacjonarne – brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

 • 27 listopada 2023 r – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 29 listopada 2023 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów. 

 

Instytut Finansów I stopień – wykaz przedmiotów do wyboru

Finanse i rachunkowość stacjonarne I rok II semestr (1 z 3)

 1. Geografia ekonomiczna
 2. Podstawy organizacji i zarządzania
 3. Państwo a gospodarka

Finanse i rachunkowość stacjonarne I rok II semestr (1 z 3)

 1. Technologia informacyjna
 2. Narzędzia analizy danych finansowych
 3. Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach

Global Finance and Accounting stacjonarne I rok II semestr (1 z 2)

 1. Behavioral and experimental methods in finance
 2. State and economy

Global Finance and Accounting stacjonarne I rok II semestr (1 z 2)

 1. Information Technology
 2. Financial data analysis tools

Finanse i rachunkowość niestacjonarne I rok II semestr (1 z 3)

 1. Geografia ekonomiczna
 2. Podstawy organizacji i zarządzania
 3. Państwo a gospodarka

Finanse i rachunkowość niestacjonarne I rok II semestr (1 z 3)

 1. Technologia informacyjna
 2. Narzędzia analizy danych finansowych
 3. Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach

 


[10.11.2023]

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu dla studentów Informatyki stosowanej I stopnia

Prezentacja specjalności dla studentów Informatyki stosowanej

Szanowni studenci,
Prezentacja specjalności na kierunku Informatyka Stosowana, I stopień, dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych II rok, odbędzie się w dniu 16.11.2023 (czwartek), o godz. 18:30. na platformie Teams.


Prezentację poprowadzi mgr Jakub Kanclerz

 


[9.11.2023]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem - zapisy na przedmioty do wyboru oraz specjalności na semestr letni 2023/2024

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 1. Innowacyjność produktu,
 2. Towaroznawstwo,
 3. Zarządzanie i inżynieria produkcji. 


Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 1. Inżynieria jakości produktu
 2. Logistyka
 3. Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 4. Innowacyjność produktu.

 

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Zapraszamy do rejestracji w ramach przedmiotów do wyboru na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 na poszczególnych kierunkach studiów i/lub specjalnościach prowadzonych w INJZP. 

Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby przedmiotów zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

Studia I stopnia (na semestr 6) na kierunkach:

 • Innowacyjność produktu – studia stacjonarne - specjalność Rozwój i komercjalizacja produktu – 5 przedmiotów do wyboru
 • Towaroznawstwo - studia stacjonarne - specjalność Menedżer produktu 3 przedmioty do wyboru
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne i studia niestacjonarne po 1 przedmiocie do wyboru

Studia II stopnia (na semestr 3) na kierunkach:

 • Inżynieria jakości produktu - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu - 2 przedmioty do wyboru
 • Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych - 2 przedmioty do wyboru oraz na studiach niestacjonarnych specjalność Menedżer logistyki 3 przedmioty do wyboru (konwersatorium)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Zarządzanie projektami w produkcji 2 przedmioty do wyboru

Studia II stopnia (na semestr 4) na kierunku:

 • Innowacyjność produktu – studia stacjonarne - specjalność Rozwój i zarządzanie produktu – 5 przedmiotów do wyboru

 

Wybór specjalności na kierunku Innowacyjność produktu studia II st. sem.2

Studentów prosimy o wybór jednej z dwóch specjalności:

 • Rozwój i zarządzanie produktem lub
 • Promocja i sprzedaż produktu

Zapisy na przedmioty do wyboru i wybór specjalności są możliwe w systemie USOS w terminie 27 listopada 2023 od godz. 7.00 do 06 grudnia 2023 do godz. 23.59.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz

Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


[8.11.2023]

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Audyt finansowy - studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 na kierunku:

 • Audyt finansowy – studia stacjonarne II stopnia,
 • Audyt finansowy – studia niestacjonarne II stopnia.

Jednym z kryteriów zapisów będzie średnia ocen uzyskana przez studenta z dotychczasowego toku studiów. Limit miejsc na poszczególne seminarium wynosi 11 osób. Na każdej formie studiów została ustalona lista promotorów przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu.

Zapisy na seminarium odbywają się przez system USOSweb.

Etapy zapisów na seminaria przedstawiono poniżej: 

 1. Konsultacje z potencjalnym promotorem – 16-19 listopada 2023 r. 

  Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu). W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów. 

 2. Terminy zapisów 27 listopada – 5 grudnia 2023 r., w godz. 9.00 – 23.59 

  Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
  1. 27 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I
  2. 29 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I i II
  3. 1 grudnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, II i III
  4. 5 grudnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, II, III i VI

   O przydziale do poszczególnej grupy decyduje średnia ocen uzyskana z dotychczasowego toku studiów:
  • a) I grupa – średnia większa lub równa 4,5
  • b) II grupa – średnia z przedziału 4,0 do 4,49
  • c) III grupa – średnia z przedziału 3,5 do 3,99
  • d) IV grupa – średnia mniejsza lub równa 3,49

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione. 


Poniżej wykaz kandydatów na promotorów. Data zaopiniowania przez Radę Instytutu Finansów: 30 października 2023 r. 

 1. Audyt finansowy – studia stacjonarne II stopień 
  1. dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK Katedra Rachunkowości Finansowej
  2. dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK Katedra Rachunkowości Finansowej
  3. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK Katedra Rachunkowości Finansowej
  4. dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UEK Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  5. dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  6. dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK Katedra Finansów Publicznych
 2. Audyt finansowy – studia niestacjonarne II Stopień
  1. dr Barbara Grabińska Katedra Finansów i Polityki Finansowej
  2. dr Alicja Kasperowicz–Stępień Katedra Finansów i Polityki Finansowej
  3. dr Agnieszka Mazurek–Czarnecka Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
  4. dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK Katedra Finansów Publicznych
  5. dr Marzena Piszczek Katedra Finansów Publicznych
  6. Dr Piotr Sołtyk Katedra Finansów Publicznych
  7. dr Dorota Kędzior Katedra Finansów Przedsiębiorstw 
  8. dr Marcin Molo Katedra Finansów Przedsiębiorstw
  9. dr Marcin Surówka Katedra Finansów Przedsiębiorstw 
  10. dr Izabela Emerling Katedra Rachunkowości Finansowej
  11. dr Krzysztof Jonas Katedra Rachunkowości Finansowej
  12. dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk Katedra Rachunkowości Finansowej
  13. dr Witold Furman Katedra Rachunkowości Finansowej
  14. dr Magdalena Łojewska Katedra Rachunkowości Finansowej
  15. dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK Katedra Rachunkowości Finansowej
  16. dr Monika Turek–Radwan Katedra Rachunkowości Finansowej
  17. dr Bogusław Wacławik Katedra Rachunkowości Finansowej
  18. dr Bartłomiej Wrona Katedra Rachunkowości Finansowej

 


[8.11.2023]

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Financial Analytics - studia niestacjonarne, II stopnia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 na kierunku: 

 • Financial Analytics – studia niestacjonarne II stopnia, 

Jednym z kryteriów zapisów będzie kolejność zgłoszeń. Limit miejsc na poszczególne seminarium wynosi 11 osób. Lista promotorów została ustalona przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu. 

Zapisy na seminarium odbywają się przez system USOSweb.

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej: 

 1. Konsultacje z potencjalnym promotorem – 16-19 listopada 2023 r. 

  Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu). W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów. 

 2. Termin zapisów: 27 listopada 2023 r., w godz. 9.00 – 23.59 

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione. 

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów. Data zaopiniowania przez Radę Instytutu Finansów: 30 października 2023 r.

Financial Analytics – studia niestacjonarne II stopień 

 • dr Maciej Jagódka Katedra Rynków Finansowych
 • dr Rafał Sieradzki Katedra Rynków Finansowych
 • dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK Katedra Finansów Przedsiębiorstw

 


[8.11.2023]

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Rynki finansowe - studia stacjonarne, II stopnia

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 na kierunku:

 • Financial Analytics – studia niestacjonarne II stopnia,

Jednym z kryteriów zapisów będzie kolejność zgłoszeń. Limit miejsc na poszczególne seminarium wynosi 11 osób. Lista promotorów została ustalona przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu. 

Zapisy na seminarium odbywają się przez system USOSweb.

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej:

 1. Konsultacje z potencjalnym promotorem – 16-19 listopada 2023 r.

  Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu). W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów. 

 2. Termin zapisów: 27 listopada 2023 r., w godz. 9.00 – 23.59 

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione. 

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów. Data zaopiniowania przez Radę Instytutu Finansów: 30 października 2023 r.

Rynki finansowe – studia stacjonarne II Stopień

 • dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK Katedra Rynków Finansowych
 • dr Paweł Oleksy Katedra Rynków Finansowych
 • dr Małgorzata Snarska Katedra Rynków Finansowych

 


[3.11.2023]

STYPENDIUM REKTORA 2023/2024 - już wkrótce zakończenie I etapu

Przypominamy, że termin elektronicznej rejestracji wniosków o stypendium rektora w systemie USOS upływa w poniedziałek tj. 6 listopada! 

Tylko i wyłącznie wnioski o statusie „zarejestrowany" będą mogły być uwzględniane w dalszych procedurach. 

Informacja o procedurze ubiegania się o stypendium rektora → patrz Komunikat z dnia 09.10.2023r.

 


[31.10.2023]

Drodzy Studenci!

 • obecnego 5 semestru studiów I stopnia kierunków: Applied Informatics, Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling,
 • obecnego 3 semestru studiów II stopnia kierunków: Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling.

W dniach 27.11.br. – 6.12.br będą prowadzone zapisy na specjalności, przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2023/2024. Zapisy będą realizowane w terminach:

 1) zapisy na specjalności, przedmioty do wyboru dla wszystkich Studentów odbędą się w terminie:

 • 27.11.br (od godz. 8.00) – 6.12.br (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, przedmiotu do wyboru w podanym terminie lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia
liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, przedmiotami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac licencjackich i magisterskich zostanie zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie

https://knzj.uek.krakow.pl/irc/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnosci-praktyki/

 

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dyrektor Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

 


[31.10.2023]

Drodzy Studenci Instytutu Zarządzania!

1) obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Innowacje w biznesie, Inżynieria organizacji i zarządzania, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie projektami;

2) obecnego 1 i 3 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami.

W dniach 27.11.2023 r. – 6.12.2023 r. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2023/2024.

Zapisy będą realizowane w terminach:

1) zapisy na seminaria dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5 odbędą się przed podstawowym terminem rejestracji*: 

 • 23.11.2023 r. (od godz. 8.00) – 24.11.2023 r. (do godz. 23.59);
 • informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studenta w dniu 20.11.2023 r. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
 • Student może wybrać tylko jedno seminarium;

2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, seminaria dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

 • 27.11.2023 r. (od godz. 8.00) – 6.12. 2023 r. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów. Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista potencjalnych Promotorów prac dyplomowych zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce „Kierunki studiów, specjalności, praktyki, przedmioty do wyboru".

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

* Zapisy na seminaria licencjackie dokonują Studenci obecnego 3 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Inżynieria organizacji i zarządzania, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Zapisy na seminaria magisterskie dokonują Studenci obecnego 1 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunku Zarządzanie międzynarodowe. 

 


[31.10.2023]

Prezentacja specjalności dla Studentów Instytutu Zarządzania

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!
Prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów zostaną przeprowadzone według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na platformie MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

Harmonogram prezentacji specjalności

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński 
1. Zarządzanie - 1 stopień, semestr 3
Data, godzina: 9 listopada br. (czwartek),
godzina 19.30 – 20.30

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli
1. Inżynieria organizacji i zarządzania – 1 stopień, semestr 3
Data, godzina: 6 listopada br. (poniedziałek),
godzina 19.00

 


[24.10.2023]

Zasady i terminy zapisów na specjalności na studiach II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza w roku akademickim 2023/24

Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych informuje, że w dniach 29.11 – 3.12.2023r. będą uruchomione zapisy na specjalności dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Student wybiera jedną specjalność spośród:
- Analityka makroekonomiczna,
- Analityka mikroekonomiczna,
- Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

Wyboru specjalności można dokonać poprzez rejestrację w systemie USOS

Uruchomiona może zostać jedna specjalność lub dwie lub trzy pod warunkiem, że liczba osób zapisana na daną (każdą) specjalność będzie nie mniejsza niż 22 (co wynika z Zarządzenia Rektora UEK nr R.0211.15.2022 z dnia 28.02.2022 r.). 

Decyzję o uruchomieniu specjalności podejmuje Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych na podstawie wyników rejestracji.

Spotkanie informacyjne odnośnie oferowanych specjalności odbędzie się
- dla studiów stacjonarnych II stopnia na początku wykładu Ekonometria dynamiczna, 15.11.2023 r., g. 11.30
- dla studiów niestacjonarnych II stopnia na początku wykładu Prognozowanie gospodarcze, 3.11.2023 r. g. 15.4

 


20.10.2023]

ZAPOMOGA dla studentów w trudnej sytuacji życiowej

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UEK studentom przysługuje możliwość ubiegania się o ZAPOMOGĘ.

O zapomogę może ubiegać się każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w tym studenci objęci wsparciem w ramach  stypendium socjalnego bądź znajdujący się w trudnej sytuacji wynikłej z działań wojennych. Wniosek o zapomogę wraz z uzasadnieniem znalezienia się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej należy zarejestrować w systemie Usosweb, wydrukować, dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, a następnie dostarczyć do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych. 

Sposób dostarczenia wniosku:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni w holu budynku głównego obok portierni
 • złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218).

Wniosek o zapomogę można składać w ciągu całego roku akademickiego, niemniej aby otrzymać świadczenie jeszcze w roku bieżącym, prosimy o złożenie wniosku do dnia 5 grudnia 2023r. 

 


[20.10.2023]

Zaproszenie do Koła Naukowego Analizy Danych

Szanowni Studenci,

Serdecznie zachęcam i zapraszam do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego Analizy Danych. Spotkanie informacyjne z tym związane będzie miało miejsce 24 października 2023 roku o godzinie 19:00 na Starej Auli w Budynku Głównym. W trakcie tego spotkania zainteresowani dowiedzą się jakie korzyści wynikają z bycia członkiem Koła i jakie są obowiązki z tego tytułu. Więcej informacji znajduje się na Facebooku i na stronie uczelnianej Koła.

Link do formularza rekrutacyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoOzi23liFxACFDscmiQQxNRAlI3PiyKH3f9X20aA8nfH6jQ/viewform

dr hab. Paweł Ulman prof. UEK

Dyrektor Instytutu
Metod Ilościowych
w Naukach Społecznych

 


[16.10.2023]

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,

jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na:

Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia. 

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

 

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSYLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 30 listopada br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na spotkanie stacjonarnie z pracownikiem BON UEK,
  1. w dniach: pon. - pt., w godz.: 9:00 -15:00,
  2. miejsce: biblioteka (II piętro), pokój 229.
 2. Przyjdź na spotkanie stacjonarne i weź ze sobą:
  1. Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną, 
  2. Kwestionariusz wsparcia edukacyjnego (załącznik nr 1) - dokument ten możesz uzupełnić również podczas spotkania.
 3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

Konsultacja ws. wsparcia dyslektycznego trwa maksymalnie 30 min.

Informacje dla studentów dot. wsparcia na lektoratach językowych znajdziesz na stronie CJ: https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/393

 


[10.10.2023]

Szkolenie biblioteczne

dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 

Biblioteka Główna informuje, że kurs e-learningowy na platformie Moodle zostanie uruchomiony 16 października 2023 r. 

Szkolenia prowadzone na platformie MS Teams rozpoczną się pod koniec października 2023 r. 

Obie formy zajęć kończą się testem zaliczeniowym zamieszczonym na platformie Moodle. 

Szczegóły dostępne na stronie - link.

 

Library training

for first-year students of full-time and part-time studies. 

The Main Library kindly informs you that training "Online Library Training" on the Moodle platform will be launched on 16 October 2023. 

Training conducted on the MS Teams platform will start at the end of November 2023. 

Both forms of training end with a final test posted on the Moodle platform.  

 


[09.10.2023]

STYPENDIUM REKTORA na rok akademicki 2023/2024

Rejestracja wniosków o stypendium rektora w systemie USOS będzie uruchomiona w terminie od 16 października do 06 listopada. 

Wnioskowanie o stypendium składa się z 2 etapów: 

Etap I

elektroniczna rejestracja wniosku w systemie USOS

w terminie od 16 października do 06 listopada br. 

W systemie powinien pojawić się wniosek o stypendium rektora ze statusem „zarejestrowany". 


Etap II

dostarczenie do weryfikacji papierowej wersji wniosku tj. wydruków z USOS z kompletem dokumentacji - po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego. 

Wniosek dostarcza tylko ten student, który zakwalifikował się w Rankingu Wstępnym, czyli uzyskał wymagane w nim minimum punktowe. 

Wówczas prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów tj.

 1. wydrukowanego z USOS wniosku o stypendium rektora
 2. zał. 7 do Regulaminu tj. Oświadczenie studenta
 3. w przypadku posiadanych, ujętych we wniosku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych wymagane są oryginały stosownych zaświadczeń 

Średnia arytmetyczna ocen do wniosku pobierana jest automatycznie lub wpisana ręcznie przez studenta na podstawie posiadanego zaświadczenia (dotyczy tylko wybranej grupy). 

Ręcznej rejestracji dokonują:

a) Studenci 1 roku studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na UEK → średnią ocen oraz termin ich ukończenia wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku należy pobrać z Biura Studiów I Stopnia zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku studiów. Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia.

b) Studenci spoza UEK → średnią ocen oraz termin ich ukończenia wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia z ukończonej uczelni (Załącznik 4b do Regulaminu)

W przypadku wszystkich pozostałych studentów UEK → średnia ocen ściągana jest automatycznie podczas rejestracji wniosku i nie wymaga dodatkowego zaświadczenia.

Sposoby dostarczenia wniosku:

 • - poczta tradycyjna
 • - skrzynka podawcza na uczelni w holu budynku głównego obok portierni
 • - złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215-218; godz. 11:00-14:00)

  


[27.09.2023]

Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia


Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języka obcego w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego UEK. Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji, niezaliczeniem semestru.

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności: https://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Na studiach niestacjonarnych II stopnia studenci nie mają możliwości wyboru terminu grupy językowej. Lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną w porozumieniu z Działem Nauczania godzinę oraz dzień zajęć. Zapisując się na inny termin niż ten podany w tabeli na stronie CJ, student będzie miał kolizję z innymi zajęciami. Informacja o terminach lektoratów przeznaczonych dla poszczególnych kierunków znajduje się pod tym linkiem: Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Termin rejestracji na lektoraty w systemie USOS

od 28.09.2023 godz. 12:00 do 05.10.2023 godz. 23:59

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl.

 


 [21.09.2023]

Komunikat dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem na stronie COS, dotyczącym odbioru dokumentów

https://cos.uek.krakow.pl/komunikat-dla-studentow-pierwszego-roku/

 


[20.09.2023]

Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języka obcego w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie: 

Centrum Językowego UEK Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności:

https://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Termin rejestracji na lektoraty w systemie USOS

od 21.09.2023 godz. 12:00 do 27.09.2023 godz. 23:59

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl.

 


[13.09.2023]

AZS UEK – Rejestracja na Wychowanie Fizyczne

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,
pragniemy zaprosić Was na treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego UEK. Treningi skierowane są do osób posiadających predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej. Zachęcamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności.

Istnieje możliwość zapisu na treningi sekcji sportowych AZS UEK w ramach przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2023/2024 od dnia 27.09.2023 od godziny 8.00 do dnia 01.10.2023 do godziny 23.59.

Sekcje sportowe dają zaliczenie z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Treningi Akademickiego Związku Sportowego UEK dają zaliczenie z WF.
Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej:

https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

SWFiS informuje że, w semestrze zimowym 2023/2024 zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się w USOS.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe (tylko jedne zajęcia!).

Oferta zajęć (hala sportowa, pływalnia, siłownia, zajęcia w terenie), będzie dostępna na stronie https://swfis.uek.krakow.pl/ od 26.09.2023.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji żetonowych dostępna jest tutaj.

W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.

Przed zapisem na zajęcia z WF prosimy, aby dokładnie sprawdzić czy termin wybranych zajęć sportowych nie koliduje z harmonogramem ogólnym zajęć studenta!

Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 27.09.2023 od godziny 8.00, a kończą 01.10.2023 o godzinie 23.59.


Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni oraz w sekcjach KU AZS UEK obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci, którzy wybrali wycieczki piesze lub rowerowe mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć.

Osoby, które ubiegają się o przepisanie oceny z wf oraz osoby posiadające długoterminowe zwolnienie lekarskie, proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami znajdującymi się na stronie SWFiS.

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

 


[13.09.2023]

Rejestracja na lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języka obcego w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego UEK. Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji, niezaliczeniem semestru.

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności: https://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci nie mają możliwości wyboru terminu grupy językowej. Lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną w porozumieniu z Działem Nauczania godzinę oraz dzień zajęć. Zapisując się na inny termin niż ten podany w tabeli na stronie CJ, student będzie miał kolizję z innymi zajęciami. Informacja o terminach lektoratów przeznaczonych dla poszczególnych kierunków znajduje się pod tym linkiem: https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1421

Termin rejestracji na lektoraty w systemie USOS

od 14.09.2023 godz. 12:00 do 20.09.2023 godz. 23:59

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

Uwaga: zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl.

 

 


 

 

 

[28.08.2023]

Stypendium socjalne

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE wynosi 1 294,40

TERMIN REJESTRACJI I DOSTARCZENIA WNIOSKÓW:
https://cos.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/07/R.0211.50.2023-3.pdf

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKÓW wydruki z USOS wraz z kompletem dokumentów:

 

Wymagane dokumenty:
https://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/stypendia/Wymagane%20dokumenty%20-%202023_24.pdf

 


[28.08.2023]

Rejestracja na lektoraty dla studentów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich - II tura


Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego UEK:

https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1080

- na tej stronie znajdują się informacje ogólne dotyczące naszej oferty językowej.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów stacjonarnych 1-go stopnia znajdują się tutaj.

https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1420

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (kierunek prawo) znajdują się pod tym linkiem

https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1423

II tura rejestracji przeznaczona jest dla studentów którzy nie zapisali się na zajęcia lektoratowe w I turze

 • II tura od 07.09.2023 godz. 12:00 do 13.09.2023 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności:

https://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

Wybór drugiego języka (dotyczy studentów studiów stacjonarnych 1-go stopnia) w II turze rejestracji jest ograniczony – można zapisać się tylko do tych grup, w których pozostały wolne miejsca po zamknięciu I tury.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane: imię, nazwisko, numer indeksu, rok, kierunek oraz tryb studiów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie

 • uek.krakow.pl lub
 • student.uek.krakow.pl.  

 


 [13.07.2023]

Rejestracja na lektoraty dla studentów stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich

 

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego UEK:

 

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich znajdują się pod tym linkiem:

 

Termin rejestracji na lektoraty w systemie USOSweb

 • I tura od 26.07.2023 godz. 12:00 do 09.08.2023 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności:

 

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

Wybór drugiego języka w II turze rejestracji będzie ograniczony – zapisać się będzie można tylko do tych grup, w których pozostaną wolne miejsca po zamknięciu I tury.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R-0201-63/2020, we wszystkich wiadomościach wysyłanych drogą mailową do pracowników UEK student ma obowiązek zamieszczać następujące dane:

 • imię, nazwisko,
 • numer indeksu,
 • rok, kierunek oraz tryb studiów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz weryfikacji tożsamości, komunikacja z wykorzystaniem poczty elektronicznej pomiędzy studentami, pracownikami oraz innymi osobami prowadzącymi zajęcia odbywa się wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych adresów e-mail w domenie

 • uek.krakow.pl lub
 • student.uek.krakow.pl.

 


[13.06.2023]

Przyznanie miejsc w domach studenckich

Studenci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim winni wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości
300 zł na swoje konto w USOS w terminie :

 • I Etap : do 30 czerwca 2023
 • II Etap : do 8 sierpnia 2023

Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi i jest zaliczana w poczet czynszu za pierwszy miesiąc zamieszkania.

Regulaminu Przyznawania Miejsc w domach studenckich

 


[25.05.2023]

Dni Sportu AZS UEK

Wielkimi krokami zbliżają się Dni Sportu AZS UEK, na które Was serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy harmonogram:

 • Pływanie 29.05
 • Futsal 2.06, 03.06
 • BeStrong 30.05
 • Bieg na 7. Pietro 31.05
 • Tenis stołowy 5.06
 • Streetball 07.06
 • Siatkówka 16.06

Będzie możliwość uzyskania na wydarzeniu odróbki z WF zgodnie z zasadami dostępnymi na oficjalnym wydarzeniu > https://fb.me/e/17jZ1tOXf

Zapraszamy do zapisów poprzez formularze zgłoszeniowe:

Czeka na Was dobra zabawa i oczywiście nagrody, więc nie traćcie czasu i od razu zapiszcie się na wybraną konkurencję.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd KU AZS UEK

 


[18.05.2023]

Ekonomia, studia stacjonarne II stopień - I tura zapisów na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2023/24

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 22 maja 2023 r. od godz. 09:00 do 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2023/2024 na kierunku: Ekonomia, studia stacjonarne II stopień

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Każdy student wybiera przedmioty względem wybranej specjalności.

Poniżej przedstawiam wykaz przedmiotów z podziałem na specjalności:

Specjalność: Analityka ekonomiczno-finansowa

Zapisy na semestr 4

1 rejestracja – należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Gospodarka regionalna
2. Analiza techniczna i fundamentalna rynków finansowych
3. Analiza sprawozdań finansowych
4. Nierówności ekonomiczne
5. Analiza tekstów ekonomiczno-finansowych
6. Prawo papierów wartościowych
7. Kontrola podatkowa działalności gospodarczej
8. Data Science w Finansach i Ekonomii
9. Techniki uczenia się i zarządzania czasem

Ćwiczenia 15h, 2 ECTS

2 rejestracja – należy wybrać 2 przedmioty z poniższych

1. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
2. Filozofia społeczna
3. Psychologia rynków finansowych
4. Prawo finansowe
5. Prawo gospodarcze
6. Prawo deweloperskie
7. Etykieta w relacjach zawodowych – wybrane aspekty psychospołeczne
8. Zróżnicowanie wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej
9. Finanse empiryczne
10. Cybrbezpieczeństwo

Wykład 15h, 2 ECTS

Specjalność: Ekonomia menedżerska

Zapisy na semestr 3

Należy wybrać dwa przedmioty z poniższych:

1. Ekonomia normatywna
2. Zaawansowane finanse przedsiębiorstw
3. Inwestycje alternatywne
4. Współczesne wyzwania ekonomii
5. Efektywność i ryzyko w projektach inwestycyjnych
6. Polityka cenowa firmy
7. Data Science w Finansach i Ekonomii

Wykład 15 h, Ćw 30h, 4 ECTS

Zapisy na semestr 4

1 rejestracja – należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Optymalizacja decyzji ekonomicznych
2. Polityka konkurencji
3. Finansowanie i zarządzanie ochroną zdrowia
4. Projektowanie pomysłu biznesowego
5. Negocjacje i gry biznesowe
6. Metody numeryczne jako narzędzie wykrywania oszustw
7. Podstawy data miningu oraz sztucznej inteligencji

Ćw 30 h, 3 ECTS

2 rejestracja – należy wybrać 1 przedmiot z poniższych

1. Zarządzanie zdrowym stylem życia
2. Informatyczne Modelowanie Biznesu
3. Instytucje zbiorowego inwestowania
4. Zapobieganie oszustwom biznesowym w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Ćw 30h, 2 ECTS

Specjalność Nieruchomości i Inwestycje

Zapisy na semestr 3

Należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Umowy w gospodarce nieruchomościami
2. Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych
3. Ekonomika projektowania architektoniczno-budowlanego
4. Empiryczne metody pomiaru efektywności przedsiębiorstw
5. Wycena przedsiębiorstw

Wykład 15H, Ćw 15 h, 3 ECTS

Zapisy na semestr 4

Należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Innowacje finansowe FinTech
2. Podstawy gospodarki przestrzennej
3. Ekonomia dobrobytu i nierówności
4. Metody Monte Carlo z programem R
5. Analiza przestrzenna rynku nieruchomości
6. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
7. Wycena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem programu BimEstimate

15 H Wykład 15h Ćw , 5 ECTS

 


Ekonomia, studia niestacjonarne II stopień - I tura zapisów na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2023/24

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2023/2024 na kierunku: Ekonomia, studia niestacjonarne II stopień.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Każdy student wybiera przedmioty względem wybranej specjalności.

Poniżej przedstawiam wykaz przedmiotów do wyboru z podziałem na specjalności:

Specjalność Analityka ekonomiczno-finansowa

Zapisy na semestr 4

1 rejestracja – należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:
1. Gospodarka regionalna
2. Analiza techniczna i fundamentalna rynków finansowych
3. Analiza sprawozdań finansowych
4. Nierówności ekonomiczne
5. Analiza tekstów ekonomiczno-finansowych
6. Prawo papierów wartościowych
7. Kontrola podatkowa działalności gospodarczej
8. Data Science w Finansach i Ekonomii
9. Instytucje zbiorowego inwestowania
10. Techniki uczenia się i zarządzania czasem

Ćwiczenia 9h, 2 ECTS

2 rejestracja – należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
2. Filozofia społeczna
3. Psychologia rynków finansowych
4. Prawo finansowe
5. Prawo gospodarcze
6. Prawo deweloperskie
7. Etykieta w relacjach zawodowych – wybrane aspekty psychospołeczne
8. Zróżnicowanie wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej
9. Finanse empiryczne
10. Cyberbezpieczeństwo

Wykład 9h, 2 ECTS

Specjalność Nieruchomości i Inwestycje

Zapisy na semestr 3

Należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Umowy w gospodarce nieruchomościami
2. Behawioralne aspekty decyzji ekonomicznych
3. Ekonomika projektowania architektoniczno-budowlanego
4. Empiryczne metody pomiaru efektywności przedsiębiorstw
5. Wycena przedsiębiorstw

Wykład 9h, Ćw 9h, 3 ECTS

Zapisy na semestr 4

Należy wybrać 2 przedmioty z poniższych:

1. Podstawy gospodarki przestrzennej
2. Ekonomia dobrobytu i nierówności
3. Metody Monte Carlo z programem R
4. Analiza przestrzenna rynku nieruchomości
5. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych
6. Wycena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem programu BimEstimate

9 H Wykład 9 h Ćw , 5 ECTS

Specjalność Strategie rozwoju biznesu

Zapisy na semestr 4

Należy wybrać 4 przedmioty z poniższych:

1. Strategie marketingowe
2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem globalnym
4. Ekonomia rozwoju
5. Inwestycje alternatywne

Konwersatorium 18 h, 3 ECTS

 


[21.04.2023]

Instytut Finansów - zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego 2023/2024

Szanowni Państwo, 

informujemy, iż od 18.04. do 28.04.2023 r. uruchomione będą zapisy na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach realizowanych w Instytucie Finansów.

Zasady wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich:

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Szczegółowe informacje zostały przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK
Dyrektor Instytutu Finansów.

 


[19.04.2023]

Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych - zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni oraz zapisy na seminaria realizowane w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 20.04. do 23.04.2023 r. uruchomione będą zapisy na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza.

W terminie od 27.04.2023 r. do 7.05.2023 r. uruchomione zostaną zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (dotyczy studentów obecnego drugiego roku studiów pierwszego stopnia i studentów obecnego pierwszego roku studiów drugiego stopnia)

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Szczegółowe informacje zostały przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Dyrektor Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych

 


[14.04.2023]

Instytut Finansów - zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, iż 18.04.2023r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku:

 • Finanse i rachunkowość
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Rynki finansowe
 • Audyt finansowy

19.04.2023r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku:

 • Finanse i rachunkowość
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Audyt finansowy

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Szczegółowe informacje zostały przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail. 


[13.04.2023]

JUŻ 18 KWIETNIA!!!

Gra o Tron, albo Bezwzględna Historia Podboju (BHP)

Integracyjna gra terenowa na terenie Kampusu UEK

Zapraszamy do zabawy z okazji Krakowskich Dni Integracji.

Zaproś kilku znajomych, zgłoście drużynę i zagrajcie o miejsce na wyjątkowym Tronie Wysokiego Zam(UEK)u!

Biorące udział w grze zespoły staną się drużynami z czasów średniowiecza (a może
z równoległej krainy fantasy). Czeka na nich kilka niebezpiecznych wyzwań oraz zadań związanych z wiedzą i kreatywnością. Zwycięzcy będą mogli zasiąść na niezwykłym Tronie, który ukryty jest gdzieś w głębi Kampusu, czyli Wysokiego Zam(UEK)u.

Do udziału zapraszamy Was: studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, innych Uczelni oraz Waszych znajomych i przyjaciół. Zadania będą związane z tematyką integracji z osobami o szczególnych potrzebach oraz zagadnieniami z dziedziny BHP. Nie możemy Wam powiedzieć, na czym dokładnie będą polegały (bo wtedy nie będzie zabawy), ale możemy obiecać, że będzie wesoło i energetycznie. 

Zapraszamy wszystkich, ale pamiętajcie - ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dla zwycięzców i uczestników czekają nagrody rzeczowe!

Podejmiecie wyzwanie?

 • TERMIN: 18.04.2023 r., godz.: 11:00 – 14:00
 • MIEJSCE: Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Aby wziąć udział w grze należy:

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 14.04.2023 r. lub do wyczerpania limitu drużyn.

Nie czekaj zgłoś się już dziś!

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
i Ochrony Przeciwpożarowej UEK

 


[11.04.2023]

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu dla studentów Informatyki stosowanej II stopnia

Prezentacja specjalności dla studentów Informatyki stosowanej

Szanowni studenci,

Prezentacja specjalności na kierunku Informatyka Stosowana, II stopień, dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbędzie się w dniu 17.04. 2023 (poniedziałek), godz. 16, na platformie Teams.

Prezentację poprowadzi mgr Jakub Kanclerz.

Link do spotkania: Teams

 


[11.04.2023]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Ostateczny

dotyczy kierunku:

 • Gospodarka przestrzenna,
 • Inżynieria Jakości Produktu,
 • Logistyka,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Na posiedzeniu w dniu 11.04.br, Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

RANKING OSTATECZNY - link

 


[11.04.2023]

Zapisy na seminaria w Instytucie Prawa na rok akademicki 2023/2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach od 14 kwietnia 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 23:59 odbędą się zapisy na seminaria w Instytucie Prawa na rok akademicki 2023/2024 na kierunkach:

 • Prawo jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
 • Doradztwo podatkowe studia niestacjonarne II stopnia

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb. 

 


[06.04.2023]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem - zapisy na przedmioty do wyboru oraz na seminaria dyplomowe

Zapisy na przedmioty do wyboru oraz na seminaria dyplomowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach

 1. Inżynieria jakości produktu,
 2. Towaroznawstwo,
 3. Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 4. Innowacyjność produktu oraz Logistyka

 

Szanowni Państwo, Studenci INJZP ,

Ogłaszamy zapisy na seminaria dyplomowe zgodnie z planem studiów rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w INJZP.

Zapisy będą prowadzone w systemie USOS w terminach:

 • 18.04.2023 rejestracja na seminarium na podstawie średniej ocen większej lub równej 4,5
 • od 20.04.2023 od godz. 7.00 do 23.04.2023 do godz. 23.59 rejestracja na seminarium pozostali studenci oraz rejestracja na przedmioty do wyboru.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności w podanym terminie lub wybrane przez nich specjalności nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami po zakończeniu zapisów.

Pozdrawiam serdecznie,

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


[31.03.2023]

Zapisy na specjalności w Instytucie Finansów na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, iż od dnia 13 kwietnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na specjalności w Instytucie Finansów na rok akademicki 2023/2024.

Zapisy na specjalności dla kierunków:

 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem (studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) oraz
 • Rynki finansowe (studia stacjonarne II stopnia)

odbywać się będą w dniu 13 kwietnia 2023 r. w godzinach od 09:00 do 23:59.

Zapisy na specjalności dla kierunku:

 • Finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

odbywać się będą w IV turach w dniach od 13 do 21 kwietnia 2023 r. 

 

Zapisy na specjalności w Instytucie Ekonomii na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, iż od dnia 12 do 16 kwietnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na specjalności w Instytucie Ekonomii na rok akademicki 2023/2024.

Zapisy na specjalności obowiązują studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunkach:

 • Ekonomia oraz Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 


[31.03.2023]

Zapisy na seminarium w Instytucie Ekonomii

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach od 4 kwietnia 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 23:59 odbędą się zapisy na seminaria na kierunku: 

 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce studia stacjonarne II stopnia

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

 


[30.03.2023]

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Drodzy Studenci!

 • obecnego 4 semestru studiów I stopnia kierunków: Applied Informatics, Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling
 • obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Informatyka stosowana, Rachunkowość i Controlling

W dniach 17.04 br. – 24.04 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2023/2024. Zapisy będą realizowane w terminach:

1. Zapisy na seminaria licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:

  • 17.04 br. (od godz. 8.00) – 18.04 br. (do godz. 23.59);
  • informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studentów w dniu 13.04 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
  • Student może wybrać tylko jedno seminarium;

2. Zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, seminaria licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

  • 21.04 br. (od godz. 8.00) – 24.04 br. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac licencjackich i magisterskich zostanie zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie https://knzj.uek.krakow.pl/irc/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnosci-praktyki/

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dyrektor Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

 


 [28.03.2023]

Instytut Zarządzania

Prezentacja specjalności dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!
W związku z planowanymi zapisami na specjalności odbędą się prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów
według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

Harmonogram prezentacji specjalności

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński 

 1. Innowacje w biznesie - 1 stopień, semestr 4 -> Data i godzina: 12 kwietnia, godz. 20.00
 2. Marketing i komunikacja rynkowa – 1 stopień, semestr 4 -> Data i godzina: 12 kwietnia, godz. 18.00
 3. Turystyka i rekreacja – 1 stopień, semestr 4 ->Data i godzina: 13 kwietnia, godz. 17.30
 4. Marketing i komunikacja rynkowa – 2 stopień, semestr 2 -> Data i godzina: 12 kwietnia, godz. 19.00
 5. Turystyka i rekreacja – 2 stopień, semestr 2 -> Data i godzina: 13 kwietnia, godz. 18.30
 6. Zarządzanie – 2 stopień, semestr 2 -> Data i godzina: 13 kwietnia, godz. 19.30

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli

 1. Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie – 2 stopień semestr -> Data i godzina: 15 kwietnia, godz. 20:10

Drodzy Studenci!

 • obecnego 2 semestru studiów I – go stopnia kierunku: Logistyka międzynarodowa, Innowacje w biznesie;
 • obecnego 4 semestru studiów I stopnia kierunków: Innowacje w biznesie, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie; Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • obecnego 2 semestru studiów II stopnia kierunków: Marketing i komunikacja rynkowa, Modern Business Management, Organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

W dniach 17.04 br. – 24.04 br. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria,
wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru zimowego 2023/2024. Zapisy
będą realizowane w terminach:

 1. zapisy na proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5:
  • 17.04 br. (od godz. 8.00) – 18.04 br. (do godz. 23.59);
  • informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Centrum Obsługi Studentów w dniu 13.04 br. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
  • Student może wybrać tylko jedno proseminarium/seminarium;

2. zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:

  • 21.04 br. (od godz. 8.00) – 24.04 br. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, proseminarium, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione - ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do
poszczególnych form zajęć - zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, proseminariami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy studenckie https://knzj.uek.krakow.pl/iz/sprawy-studenckie/kierunki-studiow-specjalnoscipraktyki/

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania


[27.03.2023]

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ - Ranking Wstępny

dotyczy kierunku: Gospodarka przestrzenna, Inżynieria Jakości Produktu, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci z rekrutacji marcowej, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji.

Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym – KOMUNIKAT (link)

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK lub dostarczyć osobiście do Biura Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych (budynek główny, pokój 215-218) do dnia 30 marca br.

 


[27.03.2023]

Zapisy na seminaria w Instytucie Finansów na rok akademicki 2023/2024

Informujemy, iż od 27 marca do 04 kwietnia 2023 r. uruchamiamy zapisy na seminaria w Instytucie Finansów na rok akademicki 2023/2024.

Zapisy na seminaria obowiązują studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Finanse i rachunkowość spec. Corporate Finance and Accounting oraz Bankowość i zarządzanie ryzykiem.

 


 [24.03.2023]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zapisy na specjalności na semestr zimowy 2023/2024


Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach Inżynieria Jakości Produktu,
Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Innowacyjność Produktu oraz Logistyka

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Ogłaszamy zapisy na specjalności zgodnie z planem studiów na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w INJZP.

Zapisy są prowadzone w systemie USOS w terminie 25 marca 2023 od godz. 7.00 do 29 marca 2023 do godz. 23.59.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności w podanym terminie lub wybrane przez nich specjalności nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami po zakończeniu zapisów.

dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz
Zastępca Dyrektora INJZP ds. Studenckich

 


[09.03.2023]

Zapisy na przedmioty do wyboru oraz na seminaria magisterskie

Kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia, I rok, I semestr (rekrutacja 2022/2023 lato)

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 13 marca 2023 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (letni) w roku akademickim 2022/2023 Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Kierunek: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia.
Studenci mają obowiązek wybrania jednego przedmiotu z każdej z grup:

1. Filozofia 15W lub Socjologia 15W
2. Ekonomia II 15W/15ĆW lub Finanse samorządowe 15W/15ĆW

Równocześnie informujemy, iż od 13-15 marca br. odbędą się zapisy na seminaria magisterskie poprzez przesłanie wypełnionej karty wyboru Promotora na adres mailowy:zientark@uek.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na przedmioty do wyboru oraz na seminaria magisterskie dostępne są na stronie: https://gap.uek.krakow.pl/igpsm/sprawy-formalne/seminaria-specjalizacjeprzedmioty/

 


[09.03.2023]

Instytut Prawa

Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego 2023/2024

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 13.03.2023r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na kierunku:

 • Prawo jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne.

 

Od 14.03.2023r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na kierunku: 

 • Doradztwo podatkowe studia II stopnia niestacjonarne.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

 


[09.03.2023]

Komunikat dla Studentów drugiego stopnia pierwszego roku

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 do odbioru dokumentów. Termin odbioru dokumentów znajduje się poniżej:

Studia stacjonarne
Kierunek studiów:

 • Gospodarka przestrzenna

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 13 marca 2023 roku w godz. 10.00 – 14.00 proszeni są o zgłoszenie się do pokoju 015C – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 13 marca 2023 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura- pokój 011.

Kierunek studiów:

 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 13 marca 2023 roku w godz. 10.00 – 14.00 w pokoju 010 – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 13 marca 2023 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura – pokój 011.

Studia niestacjonarne

Kierunek studiów:

 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studenci odbierający Elektroniczną Legitymację Studencką od dnia 17 marca 2023 roku w godz. 13.00 – 17.00 w pokoju 010 – Budynek Główny.
Studenci, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką w celu jej uaktualnienia proszeni są o zgłoszenie się od dnia 17 marca 2023 r. do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w godzinach pracy biura - pokój 011.

Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów
1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się
na konto USOSweb, a następnie:
a) zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
b) sprawdzić czy zostały uregulowane i rozliczone należności wobec Uczelni.
3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do wyznaczonego pokoju po odbiór legitymacji lub do Biura Studiów II Stopnia i Jednolitych Studiów Magisterskich w celu przedłużenie ważności legitymacji (dot. studentów, którzy kontynuują kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie).
4. Dla Studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania
z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
5. Studenci chcący korzystać z Krakowskiej Karty Miejskiej mogą zainstalować wersję mobilną dostępną do pobrania w sklepach Google Play oraz Apple App Store. Rejestrację konta pasażera należy dokonać na stronie https://ekp.mpk.krakow.pl/ Dodatkowe informacje o biletach okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie skierowanych do studentów znajdują się na stronie: https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/transport-publiczny/jestes-studentem-sprawdz-zmiany-w-taryfie-biletowej.html

 


 [28.02.2023]

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSLEKTYCZNEJ

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,

jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na: cwp@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31 marca br

Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia.

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 31 marca br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na konsultacje z psychologiem:

 • - stacjonarnie - pawilon D, pokój 18
 • - online.

2. Jeśli umawiasz się na konsultacje:

A. Stacjonarne (pawilon D, pokój 18), weź ze sobą:

 1. Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 2. Wypełniony „Kwestionariusz wsparcia edukacyjnego" (dostępny: https://bon.uek.krakow.pl/download/Zal.-nr-1do-Zasad-udzielania-wsparcia-edukacyjnego-Kwestionariusz-wsparcia-edukacyjnego-1666182764.pdf) lub możesz to zrobić podczas spotkania z psychologiem.

B. Online, w mailu załącz/prześlij zdjęcie lub skan:

 1. Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej + oświadczenie o zgodności danych zawartych w Opinii.
 2. Wypełnionego „Kwestionariusza wsparcia edukacyjnego"
 3. Czekaj na ustalenie terminu konsultacji.

3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

 

 


 

[23.02.2023]

STYPENDIA DLA STUDENTÓW Z REKRUTACJI MARCOWEJ

dotyczy kierunków:

 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Inżynieria Jakości Produktu,
 • Logistyka,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Terminy składania wniosków:

https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/1998/03/R.0211.9.2023.pdf

Sposób dostarczenie wniosków do weryfikacji:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni w budynku głównym przy portierni
 • złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218) 

 


[13.02.2023] 

Sekcje sportowe AZS UEK – Rejestracja na Wychowanie Fizyczne - semestr letni

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,
pragniemy zaprosić Was na kontynuowanie treningów sekcjach Akademickiego Związku Sportowego UEK. Treningi skierowane są do osób posiadających predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej. Zachęcamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności.

Studenci zapisują się na treningi sekcji sportowych AZS UEK w ramach przedmiotu
Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2022/2023 od dnia 23.02.2023 od godziny 8.00 do dnia 26.02.2023 do godziny 23.59 poprzez platformę USOSweb.

Sekcje sportowe dają zaliczenie z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Treningi Akademickiego Związku Sportowego UEK dają zaliczenie z WF.
Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia - semestr letni

Szanowni Studenci,

SWFiS informuje że, w semestrze letnim 2022/2023 zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się również w USOS.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe (tylko jedne zajęcia!)
Oferta zajęć (hala sportowa, pływalnia, siłownia, obóz narciarski, zajęcia w terenie), będzie dostępna na stronie https://swfis.uek.krakow.pl/ od 21.02.2023.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji
żetonowych dostępna jest tutaj.
W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.

Przed zapisem na zajęcia z wf prosimy, aby dokładnie sprawdzić czy termin wybranych zajęć sportowych nie koliduje z harmonogramem ogólnym zajęć studenta.

Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!!!

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 23 lutego od godziny 8.00, a kończą 26 lutego o godzinie 23.59.

Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni oraz w sekcjach KU AZS UEK obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci, którzy wybrali wycieczki piesze lub rowerowe mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć.

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


 

[08.02.2023]

STYPENDIUM SOCJALNE - nowy próg dochodowy od semestru letniego

UWAGA STUDENCI!

Nowy próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi od semestru letniego 1294,40 zł. 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmienił się próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego z 1051,70 zł na 1294,40 zł.

Nowy, wyższy próg dochodowy zacznie obowiązywać w naszej uczelni od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023.
Wypłata świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż od marca br.
Powyższe zmiany nie dotyczą studentów, którym przyznano stypendium na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr R.0211.5.2023 z dnia 31 stycznia:
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2004/03/R.0211.5.2023.pdf

Zarządzenie nr R.0211.6.2023 z dnia 31 stycznia
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2004/03/R.0211.6.2023.pdf

1. Studenci, którzy składali już wniosek o stypendium socjalne i otrzymali decyzję negatywną z uwagi na przekroczenie dochodu, a dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 1294,40 zł → nie rejestrują nowego wniosku tylko kontaktują się z Działem Spraw Bytowych, który poinformuje o dalszej procedurze. 


Kontakt z naszym działem:
https://studiuj.uek.krakow.pl/lista-pracownikow-dzialu-spraw-bytowych-studentow-i-doktorantow/

2. Studenci, którzy nie składali wniosku o stypendium socjalne a miesięczny dochód na osobę w ich rodzinie jest niższy lub równy 1294,40 zł → wysyłają wypełniony poniższy formularz na adres: socjalna@psuek.pl, a następnie po otrzymaniu zwrotnej informacji rejestrują wniosek o stypendium socjalne w systemie Usosweb.

Formularz:
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/12/wniosek_stypendia-po-terminie-ust.-14.docx

 


 

[08.02.2023]

Wsparcie studentów z problemami natury dyslektycznej

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną, jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na: cwp@uek.krakow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31 marca br. Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia.

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie.

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSYLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 31 marca br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na konsultacje z psychologiem:
- stacjonarnie - pawilon D, pokój 18
- online.

2. Jeśli umawiasz się na konsultacje:

A. Stacjonarne (pawilon D, pokój 18), weź ze sobą:
1) Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,
2) Wypełniony „Kwestionariusz wsparcia edukacyjnego" (dostępny: https://bon.uek.krakow.pl/download/Zal.-nr-1do-Zasad-udzielania-wsparcia-edukacyjnego-Kwestionariusz-wsparcia-edukacyjnego-1666182764.pdf ) lub możesz to zrobić podczas spotkania z psychologiem.

B. Online, w mailu załącz/prześlij zdjęcie lub skan:
1) Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej + oświadczenie o zgodności danych zawartych w Opinii.
2) Wypełnionego „Kwestionariusza wsparcia edukacyjnego"
3) Czekaj na ustalenie terminu konsultacji.

3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

 


 [31.01.2023]

Szkolenie biblioteczne dla I roku

Szanowni Studenci,
przypominamy o obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym dla studentów I roku (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich).
Podstawą uzyskania zaliczenia jest odbycie szkolenia oraz zdanie testu.
Kurs dostępny jest na platformie Moodle do 26 lutego 2023.
Studenci studiujący w języku angielskim mają obowiązek zaliczyć szkolenie w języku angielskim (Online Library Training).

Z poważaniem
Zespół ds. szkoleń bibliotecznych

 


[26.01.2023]

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 - semestr letni
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – Zapisy na lektoraty

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języka obcego w systemie USOS. Przed rozpoczęciem zapisów na lektoraty należy obowiązkowo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego UEK:

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Termin rejestracji do grup lektoratowych:
Studia stacjonarne II stopnia: 07.03.2023 godz.12:00 do 09.03.2023 godz. 23:59
Studia niestacjonarne II stopnia: 13.03.2023 godz.12:00 do 19.03.2023 godz. 23:59

Na lektoraty mogą zapisywać się tylko osoby, które są po obronie licencjatu i potwierdziły chęć podjęcia studiów

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS. Informacja o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce aktualności -> instrukcje: http://drusi.uek.krakow.pl/dokumentacja/usosweb/rejestracje/pdf/instrukcja-rejestracji-zetonowej-v1_1.pdf

Wszystkich studentów prosimy o wcześniejsze sprawdzenie, czy na swoim koncie w systemie USOS mają przydzielone odpowiednie żetony:
Studia stacjonarne II stopnia - 2 żetony LS2-XXX.
Studia niestacjonarne II stopnia - 2 żetony LN2-XXX. 

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów.

 


[20.01.2022]

Rekrutacja główna w ramach programów: Erasmus+, Podwójnych dyplomów, stypendium rządu szwajcarskiego na r.a. 2023/24

1) Kwalifikacja językowa
2) Rejestracja on-line od 9 stycznia – 10 lutego 2023 roku (do godz. 15:00)
3) Złożenie dokumentów w BPZ lub wysłanie skanów na adres: rekrutacjabpz@uek.krakow.pl do 10 lutego 2023:

- potwierdzenie złożenia aplikacji (wysyłane automatyczne z e-bpz na e-mail podany podczas rejestracji)
- CV w języku obcym
- kopia suplementu do dyplomu ze średnią ocen z całego toku studiów (dotyczy studentów I roku studiów magisterskich)
- kopie zaświadczeń (opcjonalnie) potwierdzających: studia realizowane w języku obcym, udział w programie typu mentor/buddy, wolontariat i/lub promocja w UEK.

*Średnią ocen za dotychczasowy okres studiów BPZ będzie pobierał z systemu USOS.

Uwaga: Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich należy przesłać do Parlamentu Studenckiego do 3 lutego 2023. Szczegóły

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji

Aktualna lista uczelni

 


Drodzy Studenci,

Chcecie przeżyć przygodę życia w ramach semestru nauki w Azji lub Ameryce Północnej bądź Południowej? Oto lista wyjątkowych uczelni, w których czesne przekracza 10000 dolarów na semestr. Studenci UEK mogą wyjechać na stypendium do tych destynacji. Wystarczy wypełnić formularz i dostarczyć informacje o kwalifikacji językowej oraz statment letter w języku angielskim.

Stypendium pokrywa wyłącznie wysokość czesnego.

Pytania należy kierować do sylwia.rutkowska@uek.krakow.pl i malgorzata.trojanowska@uek.krakow.pl

Termin wypełnienia formularza i złożenia dokumentów upływa 6 lutego 2023 o 15.00.

Lista dostępnych uczelnia na:

https://bpz.uek.krakow.pl/news/strona-glowna/rekrutacja-w-ramach-umow-bilateralnych.html


 [10.01.2023]

Szkolenie BHK (dawniej BHP)

Szanowni Studenci,

przypominamy o konieczności odbycia szkolenia BHK (dawniej BHP).
Kurs dostępny jest na platformie Moodle do 26 lutego 2023 roku i jest obowiązkowy dla studentów I roku I stopnia.
Studenci studiujący w języku polskim zaliczają szkolenie w języku polskim.
Studenci studiujący w języku angielskim mają obowiązek zaliczyć szkolenie w języku angielskim.
Klucze dostępu były rozsyłane w październiku na Wasze studenckie skrzynki mailowe.

Z poważaniem
Zespół ds. BHP i P.poż

 


 [21.12.2022]

Zapisy na seminaria w Instytucie Finansów na kierunku Audyt Finansowy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 02.01.2023 uruchamiamy procedurę zapisów na seminaria w Instytucie Finansów na kierunku Audyt Finansowy, studia stacjonarne i niestacjonarne (rekrutacja 2021/2022). Szczegółowe informacje zostały przesłane mailowo. 

 


[07.12.2022]

I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 9 grudnia 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Kierunek: Audyt Finansowy studia stacjonarne II stopień.

Studenci wybierają 1 przedmiot z 10:

 1. Etykieta w relacjach zawodowych - wybrane aspekty psychospołeczne
 2. Populizm ekonomiczny jako wyzwania nie tylko dla gospodarki
 3. Ocena projektów biznesowych
 4. Skoringowe modele pomiaru ryzyka kredytowego
 5. Audyt ekologiczny
 6. Metody rozwiązywania problemów biznesowych
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 8. Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
 9. Bond markets
 10. Instytucje Zbiorowego Inwestowania

 

I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 10 grudnia 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Kierunek: Audyt Finansowy studia niestacjonarne II stopień.

Studenci wybierają 1 przedmiot z 8:

 1. Etykieta w relacjach zawodowych - wybrane aspekty psychospołeczne
 2. Populizm ekonomiczny jako wyzwania nie tylko dla gospodarki
 3. Ocena projektów biznesowych
 4. Audyt ekologiczny
 5. Metody rozwiązywania problemów biznesowych
 6. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 7. Analiza efektywności jednostek gospodarczych za pomocą metody DEA
 8. Instytucje Zbiorowego Inwestowania

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku.

 


[05.12.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/23 - ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNEJ

W dniu 05.12.br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej orzekającej w sprawie stypendium rektora, na którym przyznano świadczenia stypendialne. 

W systemie Usosweb są już dostępne decyzje stypendialne.

Odbiór decyzji do 07.12 br. zapewni wypłatę świadczenia jeszcze w tym tygodniu.

 


[30.11.2022]

Szkolenie biblioteczne

dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 

Z uwagi na prace prowadzone nad obecnie wdrożonym katalogiem bibliotecznym stanowiącym podstawę szkolenia bibliotecznego, Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że szkolenia na platformie Moodle uruchomione zostaną najpóźniej 19 grudnia 2022 r.

Szkolenia prowadzone na platformie MS Teams rozpoczną się w styczniu 2023 r.

Obie formy szkolenia kończą się testem zaliczeniowym zamieszczonym na platformie Moodle.

Szczegóły dostępne na stronie - link

 


[30.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - Ranking Ostateczny

Na posiedzeniu w dniu 30.11.br Komisja Stypendialna ustaliła Ranking Ostateczny dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023. 

RANKING OSTATECZNY - (link do pobrania)

 


[24.11.2022]

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH 2022/23

W dniu 23.11.br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej orzekającej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. 

W systemie Usosweb są już dostępne decyzje stypendialne. 

Na adres mailowy podany we wniosku zostało wysłane powiadomienie o możliwości elektronicznego odbioru decyzji w systemie Usosweb.
Odbiór decyzji do 27 listopada br. zapewni wypłatę świadczenia jeszcze w tym miesiącu.

 

 


[23.11.2022]

Nowa oferta AZS UEK

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do drużyn AZS UEK! Reprezentując Uczelnię masz szansę zdobywać punkty do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Judo

Pierwszy rzut Akademickich Mistrzostw Małopolski z judo odbędzie się 8 grudnia 2022 roku w sali TS Wisła ul. Reymonta 22. Osoby chętne do udziału w zawodach zapraszamy do kontaktu mailowego: azs.uek@gmail.com lub bezpośrednio w biurze AZS.

Wspinaczka sportowa

10 grudnia na obiekcie Klubu Sportowego Korona „Piwnica" ul. Kalwaryjska 9-15 odbędzie się pierwszy rzut Akademickich Mistrzostw Małopolski. Osoby zainteresowane startem w zawodach prosimy o kontakt mailowy: azs.uek@gmail.com lub weronikarotko15@gmail.com lub bezpośrednio w biurze AZS.

 


[21.11.2022]

Drodzy Studenci Instytutu Zarządzania!

1) obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Innowacje w biznesie, Inżynieria organizacji i zarządzania, Logistyka międzynarodowa, Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie projektami;

2) obecnego 1 i 3 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Marketing i komunikacja rynkowa, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami.

W dniach 28.11.2022 r. – 5.12.2022 r. będą prowadzone zapisy na specjalności, seminaria, wykłady do wyboru, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2022/2023. Zapisy będą realizowane w terminach:

 • 1) zapisy na proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla najlepszych Studentów, którzy uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów na poziomie co najmniej 4,5 *(1):
  • - 28.11.2022 r. (od godz. 8.00) – 29.11.2022 r. (do godz. 23.59);
  • - informacja o możliwości zapisów na seminaria zostanie przekazana przez Pracowników Dziekanatu w dniu 24.11. 2022 r. najlepszym Studentom na ich uczelniane adresy e-mail;
  • - Student może wybrać tylko jedno proseminarium/seminarium;
 • 2) zapisy na specjalności, wykłady do wyboru, proseminaria oraz seminaria inżynierskie, licencjackie i magisterskie dla wszystkich Studentów bez względu na wysokość średniej ocen:
  • - 2.12.2022 r. (od godz. 8.00) – 5.12. 2022 r. (do godz. 23.59).

Studenci, którzy nie dokonają wyboru specjalności, proseminarium, seminarium, wykładu do wyboru w podanych terminach lub wybrane przez nich specjalności lub przedmioty nie zostaną uruchomione ze względu na brak spełnienia warunków określonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia liczebności grup studenckich w odniesieniu do poszczególnych form zajęć zostaną przypisani na podstawie decyzji Dyrektora Instytutu do uruchomionych grup. Nie przewiduje się migracji Studentów między specjalnościami, proseminariami, seminariami, wykładami do wyboru po zakończeniu zapisów.

Wykaz uruchamianych zapisów oraz lista Promotorów prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich zostały zamieszczony na stronie Instytutu Zarządzania w zakładce Sprawy formalne.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

* (1) - Zapisy na seminaria licencjackie/ inżynierskie, proseminaria dokonują Studenci obecnego 3 i 5 semestru I – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunkach: Inżynieria organizacji i zarządzania, Modern business management, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektami. 

Zapisy na seminaria magisterskie dokonują Studenci obecnego 1 semestru II – go stopnia zgodnie z planami studiów na kierunku Zarządzanie międzynarodowe.

 


[17.11.2022]

Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr letni 2022/2023 i wybór specjalności

Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach Innowacyjność produktu, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Logistyka

Szanowni Państwo, Studenci INJZP

Zapraszamy do rejestracji w ramach przedmiotów do wyboru na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów i/lub specjalnościach prowadzonych w INJZP. 

Prosimy o dokonanie wyboru odpowiedniej liczby przedmiotów zgodnie z planem studiów na danym kierunku studiów, tj.

Studia I stopnia (na semestr 6) na kierunkach:

 • - Innowacyjność produktu – studia stacjonarne - specjalność Rozwój i komercjalizacja produktu – 5 przedmiotów do wyboru
 • - Towaroznawstwo - studia stacjonarne - specjalność Zarządzanie jakością 5 przedmiotów do wyboru
 • - Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne i studia niestacjonarne po 1 przedmiocie do wyboru

Studia II stopnia (na semestr 3) na kierunkach:

 • - Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Zarządzanie projektami w produkcji 1 przedmiot do wyboru oraz specjalność Projakościowe zarządzanie produkcją 2 przedmioty do wyboru
 • - Logistyka - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne - specjalność Manager logistyki 2 przedmioty do wyboru oraz specjalność Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych 4 przedmioty do wyboru. 

Wybór specjalności na kierunku Innowacyjność produktu studia II st.

Studenci proszeni są o wybór jednej z dwóch specjalności:

 • - Rozwój i zarządzanie produktem lub
 • - Promocja i sprzedaż produktu

Wybór specjalności i zapisy na przedmioty do wyboru są możliwe w systemie USOS w terminie 19 listopada 2022 od godz. 7.00 do 27 listopada 2022 do godz. 23.59.

 


[16.11.2022]

Prezentacja specjalności dla Studentów Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

Prezentacja specjalności na kierunku Informatyka stosowana zostanie przeprowadzona według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na platformie MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail. 

Prof. UEK dr hab. Marcin Jędrzejczyk
Dyrektor Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Harmonogram prezentacji specjalności na kierunku Informatyka stosowana

Mgr Katarzyna Wójcik

1. Informatyka stosowana - 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 22 listopada br. (wtorek), godzina 20.00

 


[16.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 – OSTATNI DZIEŃ DOSTARCZENIA WNIOSKU

UWAGA!

Przypominamy, że termin dostarczenia wniosków o stypendium rektora (zakwalifikowanych w rankingu wstępnym) upływa w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada! 

Sposoby dostarczenia wniosku:

 • poczta tradycyjna
 • skrzynka podawcza na uczelni w budynku głównym przy portierni
 • złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218)

 


 

[10.11.2022]

Prezentacja specjalności dla Studentów Instytutu Zarządzania

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!

Prezentacje specjalności występujących na poszczególnych kierunkach studiów zostaną przeprowadzone według poniżej zamieszczonego harmonogramu. Kody do spotkania na platformie MS Teams zostaną przesłane do Państwa na uczelniane adresy e-mail.

Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska
Dyrektor Instytutu Zarządzania

 

Harmonogram prezentacji specjalności

 

Prof. UEK dr hab. Mariusz Łapczyński

1. Zarządzanie - 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 16 listopada br. (środa), godzina 19:30

 

Prof. UEK dr hab. Urban Pauli

1. Inżynieria organizacja i zarządzania – 1 stopień, semestr 3

Data, godzina: 21 listopada br. (poniedziałek), godzina 18:30

 


 

[10.11.2022]

I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) 2022/2023

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Geografia ekonomiczna lub Podstawy organizacji i zarządzania lub Państwo a gospodarka
 2. Technologia informacyjna lub Narzędzia analizy danych finansowych lub Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia niestacjonarne I stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Geografia ekonomiczna lub Podstawy organizacji i zarządzania lub Państwo a gospodarka
 2. Technologia informacyjna lub Narzędzia analizy danych finansowych lub Metody behawioralne i eksperymentalne w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość spec. Corporate Finance and Accounting, studia stacjonarne I stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Economics Geography or Introduction to Management or Country and economy
 2. Information Technology or Financial data analysis tools or Behavioral and experimental methods in finance

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Finanse lokalne lub Finanse gospodarstw domowych lub Finanse UE
 2. Ekonometria w finansach lub Ekonomia globalna lub Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych
 3. Etyka w biznesie lub Społeczna odpowiedzialność biznesu lub Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość, studia niestacjonarne II stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup: 

 1. Finanse lokalne lub Finanse gospodarstw domowych lub Finanse UE
 2. Ekonometria w finansach lub Ekonomia globalna lub Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych
 3. Etyka w biznesie lub Społeczna odpowiedzialność biznesu lub Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

Limit miejsc na przedmioty do wyboru to 50% liczby studentów na roku. 

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek:
Finanse i Rachunkowość spec. Corporate Finance&Accounting, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

Studenci wybierają po jednym przedmiocie z poniższych grup:

 1. Econometrics in finance or Global Economics or Economic and ecological efficiency of investment Project
 2. Ethics in Business or Social Responsibility of Business or Counteracting illegal practices in finance
 3. Local Finance or Household Finance or EU Finance

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Bankowość i zarządzanie ryzykiem, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

 1. Finanse branżowe lub Współpraca banku z samorządem terytorialnym
 2. Metody analizy finansowej lub Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 3. Rynek i polityka finansowa lub Bankowość hipoteczna

 

 

Informujemy, iż w dniu 16 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Bankowość i zarządzanie ryzykiem, studia niestacjonarne II stopnia, semestr II

 1. Finanse branżowe lub Współpraca banku z samorządem terytorialnym
 2. Metody analizy finansowej lub Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 3. Rynek i polityka finansowa lub Bankowość hipoteczna

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Rynki finansowe, studia stacjonarne II stopnia, semestr II

 1. Behawioralne teorie decyzji inwestycyjnych lub Samorząd na rynkach finansowych lub Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 

 

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek:
Global Finance and Accounting, studia stacjonarne I stopnia, semestr II

 1. Behavioral and experimental methods in finance or State and economy
 2. Information Technology or Financial data analysis tools

 

 


 

[07.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - Ranking Wstępny

Studenci, którzy zarejestrowali wniosek o stypendium rektora i uzyskali liczbę punktów nie mniejszą niż ustalona przez Komisję Stypendialną w Rankingu Wstępnym, są uprawnieni do II etapu wnioskowania tj. dostarczenia wniosku do weryfikacji. Należy sprawdzić minimum punktowe w Rankingu Wstępnym

– KOMUNIKAT - link.

W przypadku zakwalifikowania się, wydrukowany z USOSweb i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniami osiągnięć (tylko oryginały) oraz zał. nr 7 do Regulaminu: 

– oświadczenie studenta - link

należy wysłać pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki w holu Budynku Głównego UEK albo dostarczyć osobiście do Działu Spraw Bytowych - (Budynek Główny, pokój 215-218) do dnia 16 listopada br.

 

 


 

[02.11.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 – OSTATNI DZIEŃ REJESTRACJI

UWAGA!

Przypominamy, że termin elektronicznej rejestracji wniosków o stypendium rektora upływa w dniu dzisiejszym tj. 2 listopada! 

Tylko i wyłącznie wnioski o statusie „zarejestrowany" będą mogły być uwzględniane w dalszych procedurach. 

Informacja o procedurze ubiegania się o stypendium rektora → patrz Komunikat z dnia 17.10.2022

 


 

[25.10.2022]

Treningi sekcji szachowej AZS UEK

serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na treningi sekcji szachowej, które będą odbywać się w poniedziałki w sali 440 w Budynku Biblioteki w godzinach od 19:00 do 21:00 - zaczynamy w poniedziałek 7 listopada 2022 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: azs.uek@gmail.com

 


 

[20.10.2022]

Nowe sekcje AZS UEK

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia poszerzonej oferty sekcji sportowych naszego Klubu Uczelnianego! Trenując masz szansę reprezentować Uczelnię na arenie wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej np. na Akademickich Mistrzostwach Polski i tym samym zdobywać punkty do stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Unihokej

Pierwszy trening połączony ze spotkaniem organizacyjnym odbędzie się w poniedziałek 24.10.2022 o godzinie 21:00 w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Brydż sportowy

Kurs dla osób początkujących organizowany jest przez Just Bridge AGH i odbywa się w poniedziałki o godzinie 19:15 w sali 1.8 budynku B7 na kampusie AGH.

 


 

[17.10.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023 - PROCEDURA

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony studentów dotyczącymi procedury wnioskowania o stypendium rektora przypominamy:

Wnioskowanie o stypendium składa się z 2 etapów:

 • Etap I – elektroniczna rejestracja wniosku w systemie USOS w terminie od 15 października do 02 listopada br.

Na tym etapie nie jest wymagane rejestrowanie jakichkolwiek innych
dokumentów/załączników. W systemie powinien pojawić się wyłącznie wniosek
o stypendium rektora ze statusem „zarejestrowany".

 • Etap II – dostarczenie do weryfikacji papierowej wersji wniosku tj.

wydruków z USOS z kompletem dokumentacji ale dopiero po ogłoszeniu Rankingu Wstępnego
Wniosek dostarcza tylko ten student, który zakwalifikował się w Rankingu Wstępnym, czyli uzyskał wymagane w nim minimum punktowe.
Wówczas prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów tj.

1) wydrukowanego z USOS wniosku o stypendium rektora

2) zał. 7 do Regulaminu tj. Oświadczenie studenta:
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/1992/03/Zal.-7-Oswiadczenie-studenta.docx
3) w przypadku posiadanych, ujętych we wniosku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych wymagane są oryginały stosownych zaświadczeń.

Ponadto:
Studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli I stopień na UEK
dostarczają zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za ubiegły rok akademicki.
Studenci 1 roku II stopnia spoza UEK dostarczają zał. 4 b do Regulaminu tj. zaświadczenie
o ukończeniu studiów pierwszego stopnia
https://studiuj.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/1992/03/Zal.-4b-Wzor-zaswiadczenia-o-ukonczeniu-studiow-pierwszego-stopnia.docx

Sposoby dostarczenia wniosku:
- poczta tradycyjna
- skrzynka podawcza na uczelni
- złożenie osobiste (budynek główny, pokoje 215 – 218; pn-wt, czw-pt. 11:00-14:00)

 


 [12.10.2022]

PRZERWA TECHNICZNA

Informujemy, że w dniu 12.10.2022 od godz. 21:00 do 24:00 serwis USOSweb będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


 [12.10.2022]

Informacja dotycząca szkolenia BHP

Szkolenie BHP dla studentów to szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia (BHK). Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów I stopnia I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Kurs będzie dostępny na platformie Moodle od 17 października 2022r. do końca zimowej sesji poprawkowej. 

Link i hasło do kursu zostanie Wam przesłane na skrzynkę e-mail w domenie @student.uek.krakow.pl 

Na platformie zostaną udostępnione materiały, które pomogą zaliczyć obowiązkowy test (max. 3 podejścia do testu). 

Zaliczenie z testu pojawia się automatycznie w USOSie. 

Natomiast brak zaliczenia powoduje utrudnienia z podejściem do II semestru .

 

Zespół ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

 


[12.10.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

osoby, które jeszcze nie zapisały się na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2022/2023 informujemy, że mogą znaleźć wolne miejsca w grupach WF na e-wizytówkach poszczególnych nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/index.php?categoryid=885

Kierownik SWFiS

 


 [11.10.2022]

Drodzy Studenci posiadający Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,

jeśli chcesz skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów końcowych/ standaryzowanych z języków obcych zgłoś się na: cwp@uek.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30 listopada br.

Jeśli zgłosisz się w późniejszym terminie, nie będzie możliwości uzyskania wsparcia.

UWAGA: jeśli zgłaszałeś/aś się do nas w ubiegłym semestrze/roku, ale zmienił ci się w międzyczasie numer grupy językowej/prowadzący to napisz (do 30 listopada) na: cwp@uek.krakow.pl z prośbą o aktualizację danych podając te, które uległy zmianie. 

Poniżej przedstawiamy jak przebiega proces zgłoszenia potrzeby wsparcia:

WSPARCIE STUDENTÓW Z PROBLEMAMI NATURY DYSYLEKTYCZNEJ

Termin zgłoszeń upływa z dniem: 30 listopada br.

W celu uzyskania wsparcia, wykonaj następujące kroki:

1. Wyślij maila na adres: cwp@uek.krakow.pl i umów się na konsultacje z psychologiem:
- stacjonarnie - pawilon D, pokój 18
- online.

2. Jeśli umawiasz się na konsultacje:

A. Stacjonarne (pawilon D, pokój 18), weź ze sobą: 

1) Opinię Psychologiczno-Pedagogiczną,
2) wypełniony „Kwestionariusz rejestracyjny BON" https://drive.google.com/file/d/1PZBiV4bCxAvZO2wanW67Xqh_gku3PpFu/view lub możesz to zrobić podczas spotkania. 

B. Online, w mailu załącz/prześlij zdjęcie lub skan:

1) Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej + oświadczenie o zgodności danych zawartych w Opinii Psychologiczno-Pedagogicznej.
2) Uzupełniony „Kwestionariusz rejestracyjny BON"
3) Czekaj na ustalenie terminu konsultacji.

3. Po odbytych konsultacjach korzystaj ze wsparcia na lektoratach językowych i innych przedmiotach.

 


[11.10.2022]

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne do Centrum Wsparcia Psychologicznego UEK (CWP)

Konsultacja psychologiczna 

Dla kogo: studenci UEK (każdego trybu i formy studiów) oraz pracownicy UEK (w sprawach dotyczących studentów) 

Język: polski, rosyjski i angielski

Forma: online, stacjonarna

Zgłoszenia: wyślij mail z prośbą o konsultacje na: cwp@uek.krakow.pl

Psychologów obowiązuje tajemnica zawodowa. 

 

Zgłoś się do nas jeśli potrzebujesz pomocy, wsparcia czy po prostu rozmowy. Jesteśmy tu żeby Ci Pomóc!

 

Więcej informacji na stronie: https://bon.uek.krakow.pl/cwp

i na Facebooku: https://www.facebook.com/CWPUEK

 


 

[10.10.2022] 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 11 października 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Prawo, Kierunek: Doradztwo Podatkowe studia niestacjonarne drugiego stopnia

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Wybierają Państwo 1 przedmioty z 8 przedmiotów:

Przedmiot do wyboru 1 z 8 :

 1. Polityka fiskalna,
 2. Funkcjonowanie administracji skarbowej,
 3. Finanse samorządu terytorialnego,
 4. Daniny i sankcje ekologiczne,
 5. Ekonomiczne aspekty upadłości,
 6. Strategie podatkowe przedsiębiorstw,
 7. Pomoc publiczna,
 8. Raje podatkowe

9 godz. wykł. 3 pkt ECTS

Bardzo proszę o czynny udział w zapisach.

 


[06.10.2022]

Szkolenie biblioteczne

dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.


Biblioteka Główna informuje, że rozpoczęcie szkoleń planowane jest na koniec listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://bg.uek.krakow.pl/?q=pl/szkolenia/szkolenie-biblioteczne

 


 [06.10.2022]

STYPENDIUM REKTORA 2022/2023

Rejestracja wniosków o stypendium rektora w systemie USOS będzie uruchomiona w terminie od 15 października do 02 listopada.
Średnia arytmetyczna ocen do wniosku pobierana jest automatycznie lub wpisana ręcznie przez studenta na podstawie posiadanego zaświadczenia (dotyczy tylko wybranej grupy)

Ręcznej rejestracji dokonują:

a) Studenci 1 roku II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia na UEK → średnią ocen wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przed rozpoczęciem rejestracji wniosku należy pobrać z Dziekanatu zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku studiów.
Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia.
b) Studenci spoza UEK → średnią ocen wpisują po wybraniu opcji „inna uczelnia" na etapie rejestracji. Przy składaniu wniosku do weryfikacji w wersji papierowej należy pamiętać o dołączeniu do wniosku zaświadczenia z ukończonej uczelni
(Załącznik 4b do Regulaminu)

W przypadku wszystkich pozostałych studentów UEK → średnia ocen ściągana jest automatycznie podczas rejestracji wniosku i nie wymaga dodatkowego zaświadczenia.

Studenci, którzy posiadają osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe nieujęte w Załączniku nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów UEK mogą przesłać mailem wniosek o ich uznanie do Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Parlamentu Studenckiego na adres: socjalna@psuek.pl.
Wnioski o przyznanie punktów za osiągnięcia nieujęte w Regulaminie można składać do 10 października!

 


 [03.10.2022]

Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów kierunku Audyt Finansowy niestacjonarny II stopień

Informujemy, iż w dniu 6 października 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się II tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek: Audyt Finansowy, studia niestacjonarne II stopnia

Zapisy na sem.1

Przedmiot do wyboru 1 z 5:

 1. Finanse lokalne
 2. Finanse gospodarstw domowych
 3. Polityka finansowa
 4. Polityka pieniężna
 5. Integracja walutowa i gospodarcza w Europie

9 godz. wyk. 5 pkt ECTS

Decyzją Dyrektora Instytutu zgodnie z ZR UEK nr R.0211.51.2021 z dn. 22 lipca 2021 roku wprowadzony zostaje limit rejestracji na przedmioty w wysokości połowy studentów mających możliwość zapisów na przedmiot.

Oraz
Przedmiot do wyboru 1 z 3:

 1. Prawo administracyjne
 2. Prawo karne skarbowe – przedmiot uruchomiony, limit wypełniony. Decyzją Dyrektora Instytutu przedmiot zostaje zablokowany do II tury.
 3. Prawo zamówień publicznych

9 godz. wyk. 5 pkt ECTS

 


 

[3.10.2022]

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOSweb

Na studiach niestacjonarnych II stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez dwa semestry w wymiarze 18 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1+.

Termin rejestracji:

 • 03.10.2022 godz. 12:00 – 09.10.2022 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Ważne! studenci niestacjonarni II stopnia zapisując się na zajęcia językowe mogą wybrać tylko poziom lektoratu, nie mają dowolności wyboru terminu zajęć. Poszczególne terminy zajęć dostępne w USOSweb są przeznaczone dla konkretnych kierunków, dlatego aby poprawnie zapisać się na lektorat każdy student musi zapoznać się z:

1. informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego

Centrum Językowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)

Na studiach niestacjonarnych II stopnia studenci muszą zapisać się na zajęcia językowe,
w bloku wyznaczonym przez Dział Nauczania, który jest właściwy dla danego kierunku studiów. Na stronie CJ zamieszczone są tabele z informacjami na temat terminów lektoratów dla poszczególnych kierunków.


2. ze swoimi planami studiów https://planystudiow.uek.krakow.pl/

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zamieszczona jest w planach studiów. 

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.

 


 

[30.09.2022]

Komunikat dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 do odbioru dokumentów. Wykaz terminów odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów:

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • studia stacjonarne II stopnia od dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne II stopnia od dnia 21 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • studia stacjonarne II stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniach 10-14 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu;
 • studia niestacjonarne II stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniu 15 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu.

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • studia stacjonarne II stopnia od dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne II stopnia od dnia 21 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Wykaz osób opiekujących się Państwa kierunkami studiów dostępny jest pod linkiem: https://uek.krakow.pl/studenci/kontakt-obsluga-dziekanatow

Prosimy także o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej w dokumencie instrukcji postępowania podczas odbioru dokumentów Uprzejmie informujemy, że wewnętrzne akty prawne dotyczące procesu i organizacji kształcenia, obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są na stronie: http://bip.uek.krakow.pl/


Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów

 1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
 2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się na konto USOSweb, a następnie:
  1. zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
  2. dokonać opłaty za legitymację studencką.
 3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do Dziekanatu po odbiór legitymacji lub przedłużenie ważności posiadanej legitymacji.
 4. Dla studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
 5. Studenci, którzy zainteresowani są wykorzystaniem elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika elektronicznego biletu okresowego Komunikacji Miejskiej w Krakowie zobowiązani są do zaakceptowania oświadczenia, które zamieszczone zostało w systemie USOS. O terminie od kiedy będzie możliwe uaktywnienie aplikacji KKM w Centrum Systemów Informatycznych zostaną Państwo poinformowani oddzielnym e-mailem.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych – w przypadku złego samopoczucia – prosimy o zgłoszenie się po odbiór dokumentów w innym terminie (po wcześniejszym umówienia telefonicznym lub mailowym)

 


[29.09.2022]

TRENINGI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Uprawiasz amatorsko lub zawodowo sport i chciałbyś sprawdzić swoje umiejętności?

Masz ochotę oderwać się od codziennych obowiązków?

Chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów?

Zapraszamy na treningi sekcji AZS!

Akademicki Związek Sportowy (AZS) to największe stowarzyszenie sportowe zrzeszające studentów z całej Polski. Treningi sekcji, zmagania pełne sportowych emocji i możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach międzyuczelnianych takich jak Akademickie Mistrzostwa Małopolski, czy Akademickie Mistrzostwa Polski to tylko niektóre z możliwości jakie oferuje członkostwo w AZS UEK.

Nasz Klub Uczelniany oferuje zajęcia sportowe sekcji takich jak:

BADMINTON, ERGOMETR WIOŚLARSKI, FUTSAL, KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA SIATKOWA, PŁYWANIE, TENIS STOŁOWY, TENIS ZIEMNY, TRÓJBÓJ SIŁOWY

Informacje o godzinach treningów oraz pozostałych sekcjach na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

Więcej informacji sportowych na naszym fanpage: https://www.facebook.com/azs.uek

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: azs.uek@gmail.com

 

Biuro Sportu Akademickiego UEK

 

 


[28.09.2022]

Centrum Językowe

Centrum Językowe uprzejmie informuje, że zajęcia z języków obcych na studiach stacjonarnych II-go stopnia rozpoczną się od 10 października 2022r.

 


[28.09.2022]

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30 września 2022 roku od godz. 09:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023. 

Prawo, Kierunek: Doradztwo Podatkowe studia niestacjonarne drugiego stopnia.

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Wybierają Państwo 1 przedmiot z 8 przedmiotów:

1. Prawo UE,
1. EU Law (język wykładowy angielski)
2. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
3. Prawna ochrona konkurencji, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
4. Przekształcenia przedsiębiorstw, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
5. Prawo własności intelektualnej, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
6. Ochrona danych osobowych, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
7. Prawo finansów publicznych, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )
8. Ustroje małżeńskie majątkowe, ( 9 godz. wykład, 3 ECTS )

  


[26.09.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

w związku z czasowym wyłączeniem z użytkowania basenu UEK, planowane zajęcia z pływania w semestrze zimowym 2022/2023, nie odbędą się (wyjątek stanowi sekcja pływacka). Zapraszamy do wyboru pozostałych zajęć na hali sportowej, siłowni i w terenie.


Kierownictwo SWFiS

 


 [26.09.2022]

Instytut Finansów. Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) roku akademickiego 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 27 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023.

Kierunek: Audyt Finansowy, stacjonarny II stopień

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.
Wybierają Państwo 1 przedmiot z 5:

 1. Finanse lokalne (15godz.wykł. 5 ECTS)
 2. Finanse gospodarstw domowych (15godz.wykł. 5 ECTS)
 3. Polityka finansowa (15godz.wykł. 5 ECTS)
 4. Polityka pieniężna (15godz.wykł. 5 ECTS)
 5. Integracja walutowa i gospodarcza w Europie (15godz.wykł. 5 ECTS)

Oraz

Wybierają Państwo 1 przedmiot z 3:

 1. Prawo administracyjne (15godz.wykł. 5 ECTS)
 2. Prawo karne skarbowe (15godz.wykł. 5 ECTS)
 3. Prawo zamówień publicznych (15godz.wykł. 5 ECTS)

 


 [23.09.2022]

Komunikat dla studentów pierwszego roku

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy osoby przyjęte na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w roku akademickim 2022/2023 do odbioru dokumentów. Wykaz terminów odbioru dokumentów dla poszczególnych Kolegiów:

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • studia stacjonarne I stopnia w dniu 30 września 2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00-13.00 oraz od 14.00-17.00 w pozostałe dni w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne I stopnia od dnia 7 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • studia stacjonarne I stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniach 29-30 września 2022 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 (szczegółowe przedziały czasowe spotkań ustalone dla poszczególnych kierunków zostaną przesłane osobną wiadomością);
 • studia niestacjonarne I stopnia w Budynku Głównym w pok. 207 w dniu 1 października 2022 r. w godzinach pracy Dziekanatu;

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości:

 • studia stacjonarne I stopnia w dniu 30 września 2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00-13.00 oraz od 14.00-17.00 w pozostałe dni w godzinach pracy Dziekanatu.
 • studia niestacjonarne I stopnia od dnia 7 października 2022 r. (piątek) w godzinach pracy Dziekanatu.

Wykaz osób opiekujących się Państwa kierunkami studiów dostępny jest pod linkiem: https://uek.krakow.pl/studenci/kontakt-obsluga-dziekanatow

Prosimy także o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej w dokumencie instrukcji postępowania podczas odbioru dokumentów Uprzejmie informujemy, że wewnętrzne akty prawne dotyczące procesu i organizacji kształcenia, obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są na stronie: http://bip.uek.krakow.pl/


Prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do załączonej poniżej instrukcji.

Instrukcja postępowania podczas odbioru dokumentów

 1. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wszelka korespondencja odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych adresów kont uczelnianych, które zostały przyznane i aktywowane po etapie potwierdzenia podjęcia studiów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.
 2. Przed wizytą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zalogować się na konto USOSweb, a następnie:
  1. zapoznać się i akceptować umieszczone w systemie dokumenty: Ślubowanie, Oświadczenie;
  2. dokonać opłaty za legitymację studencką.
 3. Student, który dopełnił formalności (pkt 1 i 2) stawia się do Dziekanatu po odbiór legitymacji.
 4. Dla studentów naszej Uczelni, którzy mają aktywne Elektroniczne Legitymacje Studenckie (pkt 3) uruchomiona została możliwość korzystania z mobilnej wersji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (mLegitymacja). Instrukcje korzystania z mLegitymacji znajdują się na stronie pod linkiem.
 5. Studenci, którzy zainteresowani są wykorzystaniem elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika elektronicznego biletu okresowego Komunikacji Miejskiej w Krakowie zobowiązani są do zaakceptowania oświadczenia, które zamieszczone zostało w systemie USOS. O terminie od kiedy będzie możliwe uaktywnienie aplikacji KKM w Centrum Systemów Informatycznych zostaną Państwo poinformowani oddzielnym e-mailem.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych – w przypadku złego samopoczucia – prosimy o zgłoszenie się po odbiór dokumentów w innym terminie (po wcześniejszym umówienia telefonicznym lub mailowym)

 


 [20.09.2022]

Instytut Prawa

Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) i 2 (letni) roku akademickiego 2022/2023 - II tura

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 22 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się II tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023. 

 

Kierunek: Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.

Uwaga:
Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów. 

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 4 przedmiotów:

 1. Basics of Law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 2. Techniki legislacyjne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 3. Zasady stosowania prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 4. Zawody prawnicze ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )

 


 

[20.09.2022]

AZS UEK – Rejestracja na Wychowanie Fizyczne

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,

pragniemy zaprosić Was na treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego UEK. Treningi skierowane są do osób posiadających predyspozycje do trenowania danej dyscypliny sportowej. Zachęcamy zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, chcących sprawdzić swoje umiejętności.
Istnieje możliwość zapisu na treningi sekcji sportowych AZS UEK w ramach przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2022/2023 od dnia 28.09.2022 od godziny 8.00 do dnia 02.10.2022 do godziny 23.59.

Sekcje sportowe dają zaliczenie z wychowania fizycznego dla studentów I roku.

Treningi Akademickiego Związku Sportowego UEK dają zaliczenie z WF.
Szczegółowe informacje o rodzajach sekcji AZS UEK znajdują się na stronie internetowej: https://azs.uek.krakow.pl/sekcje/sekcje-azs/

 


[20.09.2022]

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - rejestracja na zajęcia

Szanowni Studenci,

SWFiS informuje że, w semestrze zimowym 2022/2023 zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego będą odbywały się w USOS.

Każdy student indywidualnie poprzez platformę USOSweb dokonuje zapisu na wybrane przez siebie najbardziej preferowane zajęcia sportowe (tylko jedne zajęcia!)
Oferta zajęć (hala sportowa, pływalnia, siłownia, zajęcia w terenie), będzie dostępna na stronie https://swfis.uek.krakow.pl/ od 27.09.2022.

Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student powinien sprawdzić czy posiada żetony typu „WF" uprawniające do zapisu na zajęcia. Informacja o żetonach znajduje się w zakładce „Dla Studentów" -> „Rejestracje żetonowe" -> „Moje żetony". Instrukcja dla rejestracji żetonowych dostępna jest tutaj.
W każdej grupie są określone limity dostępnych miejsc.


Przed zapisem na zajęcia z wf prosimy, aby dokładnie sprawdzić czy termin wybranych zajęć sportowych nie koliduje z harmonogramem ogólnym zajęć studenta.

Prosimy o rozważne dokonanie wyboru tylko na jedną formę zajęć sportowych!!!

Zapisy na zajęcia w USOS rozpoczynają się od dnia 28września od godziny 8.00, a kończą 02 października o godzinie 23.59.

Każdy student poprzez zapisanie się do grupy w USOS wybrał również nauczyciela prowadzącego, który będzie wpisywał ocenę końcową z WF. Każdego studenta który, wybrał zajęcia w hali sportowej, pływalni lub na siłowni oraz w sekcjach KU AZS UEK obowiązuje systematyczne uczestniczenie raz w tygodniu na wybraną formę zajęć sportowych. Studenci, którzy wybrali wycieczki piesze lub rowerowe mają do zrealizowania pięć zajęć w terminach podanych przed rozpoczęciem zajęć.

Zespół Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 


 [10.09.2022]

Informacja dla studentów niestacjonarnych I stopnia o zapisach na lektoraty w systemie USOSweb

 

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOSweb

Na studiach niestacjonarnych I stopnia obowiązuje nauka jednego języka obcego przez cztery semestry w wymiarze 30 godz./semestr. Lektoraty dostępne są od poziomu B1.

Termin rejestracji:

 • 14.09.2022 godz. 12:00 – 20.09.2022 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Aby poprawnie zapisać się na lektorat każdy student musi zapoznać się z:

 1. informacjami zamieszczonymi na stronie Centrum Językowego https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1421 

  Na studiach niestacjonarnych I stopnia studenci muszą zapisać się na zajęcia językowe w bloku właściwym dla danego kierunku studiów (lektoraty dla poszczególnych kierunków mają określoną godzinę oraz dzień zajęć). Na stronie CJ zamieszczone są tabele z informacjami na temat terminów lektoratów dla poszczególnych kierunków.

 2. ze swoimi planami studiów https://planystudiow.uek.krakow.pl/ 

Na niektórych kierunkach język angielski jest językiem obowiązkowym. Informacja taka zamieszczona jest w planach studiów.

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Po zarejestrowaniu się na lektorat należy obowiązkowo podpiąć ten przedmiot w systemie USOSweb pod odpowiedni etap studiów. Lektorat należy podpinać pod odpowiedni etap studiów po każdym rozpoczęciu kolejnego semestru.  

 


[23.08.2022]

Instytut Prawa
Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) i 2 (letni) roku akademickiego 2022/2023

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 16 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek: Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb. 

Uwaga:
Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów. 

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 10 przedmiotów: 

 1. Zasady stosowania prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 2. Techniki legislacyjne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 3. Prawo rzymskie ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 4. Współczesne systemy prawne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 5. Zawody prawnicze ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 6. Basics of Law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 7. Europejskie doktryny prawne, ekonomiczne i społeczne ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 8. Filozofia prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 9. Kultura prawna ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 10. Porównawcza historia ustroju i prawa Europy Środkowej ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )

 

Informujemy, iż w dniu 19 września 2022 roku od godz. 9:00 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023. 

Kierunek: Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb. 

Uwagi:
W sytuacji prowadzenia przedmiotu w języku polskim i angielskim – przedmiot może być wybrany tylko w jednym języku. Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 11 przedmiotów: 

 1. Legal history of Spain and Latin America ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 2. Teoria prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 3. European law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 4. Systemy ustrojowe państw współczesnych na tle porównawczym ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 5. Naturalizacja prawa ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 6. Prawne uwarunkowania społeczeństwa obywatelskiego ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 8. Prawo i ustrój Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 9. Theory of Law ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 10. Teoria dyrektyw i norm prawnych ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )
 11. Organizacje pozarządowe w prawie międzynarodowym i krajowym ( 18 godz. wykład, 4 ECTS )

 

 


[23.08.2022]

Dodatkowy termin rejestracji na lektoraty dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Wszyscy studenci I roku mają obowiązek zapisać się na zajęcia z języków w systemie USOSweb

Dodatkowy termin rejestracji:

 • 01.09.2022 godz. 12:00 – 04.09.2022 godz. 23:59

Zapisy na zajęcia lektoratowe prowadzone będą w systemie USOS, informacje o rejestracji żetonowej do grup są dostępne na stronie USOS w zakładce Aktualności -> instrukcje

Aby poprawnie zapisać się na lektoraty każdy student musi zapoznać się z:

 • informacjami zamieszczonymi na stronie CJ - https://cj.uek.krakow.pl/site/html/strona/id/1080 oraz
 • ze swoimi planami studiów - https://planystudiow.uek.krakow.pl/.

Brak zapisu lub zapisanie się do niewłaściwej grupy może skutkować niezaliczeniem lektoratu i w konsekwencji niezaliczeniem semestru.

Przy rejestracji do grup lektoratowych (dotyczy to zwłaszcza lektoratów z drugiego języka) liczy się kolejność zgłoszeń. Większy wybór języków mają studenci zapisujący się na lektoraty w pierwszej kolejności.

 


 [18.08.2022]

Instytut Prawa
Zapisy na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) i 2 (letni) roku akademickiego 2022/2023

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od 22 sierpnia 2022 roku od godz. 9:00 do 23 sierpnia 2022 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 1 (zimowy) w roku akademickim 2022/2023.
Kierunek: Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.
Uwaga: Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 10 przedmiotów:
1. Zasady stosowania prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
2. Techniki legislacyjne ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
3. Prawo rzymskie ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
4. Współczesne systemy prawne ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
5. Zawody prawnicze ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
6. Basics of Law ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
7. Europejskie doktryny prawne, ekonomiczne i społeczne ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
8. Filozofia prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
9. Kultura prawna ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
10. Porównawcza historia ustroju i prawa Europy Środkowej ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )

Informujemy, iż od 24 sierpnia 2022 roku od godz. 9:00 do 25 sierpnia 2022 do godz. 23:59 odbędzie się I tura zapisów na przedmioty do wyboru na semestr 2 (letni) w roku akademickim 2022/2023.
Kierunek: Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Zapisy będą się odbywać przez system USOSweb.
Uwagi: W sytuacji prowadzenia przedmiotu w języku polskim i angielskim – przedmiot może być wybrany tylko w jednym języku. Student jest zobowiązany do zdania jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru w języku obcym w ciągu całego okresu studiów.

Wybierają Państwo 2 przedmioty z 11 przedmiotów:
1. Legal history of Spain and Latin America ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
2. Teoria prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
3. European law ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
4. Systemy ustrojowe państw współczesnych na tle porównawczym ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
5. Naturalizacja prawa ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
6. Prawne uwarunkowania społeczeństwa obywatelskiego ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
7. Międzynarodowe organizacje gospodarcze ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
8. Prawo i ustrój Hiszpanii oraz krajów Ameryki Łacińskiej ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
9. Theory of Law ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
10. Teoria dyrektyw i norm prawnych ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )
11. Organizacje pozarządowe w prawie międzynarodowym i krajowym ( 30 godz. wykład, 4 ECTS )

 


 [3.08.2022]

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE UPRAWNIAJĄCA DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE wynosi 1051,70 PLN.

 

TERMIN REJESTRACJI I DOSTARCZENIA WNIOSKÓW:

Zarządzenie Rektora nr R.0211.35.2022 – link

SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKÓW – link

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNElink

LISTA PRACOWNIKÓW Działu Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów – link

 

 


 

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)